KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikaela Nylander, RKP, 216

Oma esittely

Olen kolmannen kauden kansanedustaja Porvoosta ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän pj. Elän kaksikielisessä yrittäjäperheessä. Olen toiminut sivistysvaliokunnassa vuodesta 2003. Joten koulutusasiat ovat lähellä sydäntäni. Haluan edistää yrittäjyyttä ja tulisimme kannustaa työntekoon. Olen arvoliberaali ja olen sitä mieltä, että heikommista tulee huolehtia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikaela Nylander:

Tarvitsemme myös monta muuta toimenpidettä. Mikä korkeampi työllisyys ja mitä paremmin onnistutaan viemään rakenteellisia uudistuksia eteenpäin, sitä vähemmän joudutaan karsimaan menoista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikaela Nylander:

Mielestäni veropolitiikan tulisi kannustaa työntekoon ja olla oikeudenmukainen. Veropäätökset tehdään osana hallituksen muita talouspoliittisia päätöksiä. Joten vaikea ottaa tarkkaa kantaa yksittäiselle linjaukselle.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikaela Nylander:

Tähän tulisi kaikin tavoin ja kaikilla päätöksillä pyrkiä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikaela Nylander:

Meillä ei ole liian monta esim sairaanhoitajaa, lääkäriä, lastenhoitajaa tai opettajaa. Mitä enemmän onnistutaan purkamaan byrokraattisia sääntöjä, sitä enemmän pystymme vähentämään työntekijöitä tältä puolelta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikaela Nylander:

Se juna meni jo. Nyt ollaan viemässä sote-palveluita kuntaa suuremmalle taholle, joten suuri tarve puuttua kuntien määrään väheni. Hyvä jos vapaaehtoisesti löydetään ratkaisuja alueilla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikaela Nylander:

Jos näin työpaikalla sovitaan ja kaikilla varmasti säilyy työpaikka niin voisi olla ok. En kuitenkaan halua luoda järjestelmää jossa tämä on pääsääntö, tämä pitäisi aina olla poikkeus! Laissa tai työehtosopimuksissa pitäisi määritellä milloin tätä poikkeusmenetelmää voidaan käyttää. Jos tämä ei onnistu, niin sitten en kannata.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikaela Nylander:

Tarvitsemme julkisia palveluja, yksityisiä ja kolmatta sektoria. Työnjaosta pitää sopia, töitä riittää kaikille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikaela Nylander:

Perustuslakivaliokunnan viitottamalla tiellä pitää jatkaa. Siinä missä on järkevää pitää tuottaa kunnissa ja siinä missä on järkevää tuottaa kuntaa suuremmassa yksikössä pitää tuottaa sillä tasolla. Sosiaalihuolto tulisi pysyä kunnissa, lukuun ottamatta vaativin sosiaalihuolto.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikaela Nylander:

Mahdollistava kirjaus hallitusohjelmaan riittää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikaela Nylander:

Jos halutaan pitää kiinni nykytasosta niin meidän on pakko myöntää lisärahaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikaela Nylander:

Kyllä yhteistyö kodin kanssa on todella tärkeä asia, jotta kaikilla olisi sama näkemys miten tärkeä esim yhteiset pelisäännöt ja työrauha ovat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikaela Nylander:

Tapauskohtaisesti tulee päättää missä on järkevintä tuottaa palveluita. Minulla on kokemuksia siitä, että kotikuntani päätti tuottaa tietyn palvelun itse koska se oli kokonaisuutta ajatellen järkevää. Ja päinvastaisia päätöksiä olen myös tehnyt.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikaela Nylander:

Riippuu miten tehokkaasti niitä tuotetaan, miten hyviä hoitoketjuja meillä on, miten paljon panostetaan ennalta ehkäisevään työhön ja toimialoja laajempiin palvelukokonaisuuksiin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikaela Nylander:

Eivät sulje toisiaan pois ainakaan pitkällä aikavälillä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset