KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anders Adlercreutz, RKP, 191

Oma esittely

Olen kirkkonummelainen yrittäjä, arkkitehti, viiden lapsen isä ja kunnallispoliitikko. Tunnen niin yrittäjien kuin lapsiperheiden arjen ja tiedän, millaisia haasteita liittyy työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on ohjannut ammatinvalintaani. Arkkitehdin työssä olen päässyt toteuttamaan unelmaani hyvän elinympäristön luomisesta. Ihmisten arjen tarpeet ja niiden ymmärtäminen ovat inspiroineet työtäni niin päiväkoteja, kouluja kuin kotejakin suunnitellessani. Haluan valjastaa monipuolisen työkokemukseni nyt laajemmin suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. Politiikassa pidän ehdottomana vahvuutenani luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä luontaista kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia. Suomi tarvitsee rohkeita ja oikeudenmukaisia päättäjiä - ei populisteja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anders Adlercreutz:

Leikkauksia palveluihin ja etuuksiin ei , niin ikävää kuin se onkin, voida välttää, sillä kassa alkaa olla tyhjä. Tyhjästä on siis paha nyhjästä ja velkaantuminen on lyhytnäköistä. Tärkeintä on saada työllisyys kasvuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anders Adlercreutz:

Valtionvero on vahvasti progressiivininen. Tällä hetkellä 27% kansasta maksaa 97% valtionverosta. Kunnallisverokin on käytännössä progressiivinen, kuten myös monet maksut. Jossain kohtaa tulee vastaan raja, jonka jälkeen veronmaksajien virta maastamme kiihtyy. Progressiota ei voi kiristää nykyisestään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anders Adlercreutz:

Ydinvoiman hinta nousee jatkuvasti. Vaihtoehtoisten energiamotojen hinta vastaavasti laskee. Toisin kuin poliittinen retoriikka antaa ymmärtää, nykyhetken energiantarve on turvattu Olkiluoto 3:n myötä. Lisäydinvoiman sijaan meidän pitää parantaa siirtoyhteyksiä Ruotsiin ja keskittyä uusien energiamuotojen kehittämiseen. Tämä on maailman mittakaavassa räjähdyksenomaisesti kasvava ala. Suomen pitää olla puhtaasti talousmielessä mukana tässä junassa. Miksi panostaa auringonlaskun teknologiaan?

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anders Adlercreutz:

Suomen tulee ajaa alas uusiutumattomista luonnonvaroista saatavia energiamuotoja sitä mukaa, kun vaihtoehtoisia energiamuotoja saadaan valjastettua teollisuuden käyttöön. 2025 tullee liian aikaisin vastaan. Kivihiilestä pitäisi luopua ensimmäisenä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anders Adlercreutz:

Suomen julkinen sektori on kasvanut melkein 60% viimeisten 10 vuoden aikana. Se on hälyttävä kehitys, jolle pitää laittaa stoppi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anders Adlercreutz:

Luopuminen lisäisi eriarvoisuutta, koska molempia kotimaisia kieliä tarvitaan varsinkin teollisuuden ja kaupan alalla. Kaksikielisyys on rikkaus jokaiselle suomalaiselle. Ja se liittää meidät muihin Pohjoismaihin. Monikulttuurisuus on pelkästään vahvuus. Suomi on maantiet. sijaintinsa takia periferiassa. Monikulttuurisuuteen kasvaminen ja omien juuriensa arvostaminen on juuri tästä syystä erityisen tärkeää nopeasti globalisoituvassa maailmassa. Opetuksen sisältöä tulisi kuitenkin uudistaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anders Adlercreutz:

Suomen valtion kassassa ei yksinkertaisesti ole enää rahaa nykyisen järjestelmän ylläpitämiseen. Koulutusta vastaavaa työtä pitäisi olla mahdollista etsiä tietty aika, mutta tämän jälkeen pitäisi olla valmis tekemään tarjottua työtä. Varat pitää kohdistaa työkyvyttömien tukemiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anders Adlercreutz:

Hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaatteisiin kuuluu mielestäni se, että ensin huolehditaan vähempiosaisista ja vasta, jos valtion kassa sen sallii, tasapuolisesti kaikista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anders Adlercreutz:

Pidän nykyistä käytäntöä hyvänä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anders Adlercreutz:

Mikäli pienen kunnan talous on kunnossa, pakkoliitoksiin ei pitäisi ryhtyä. Muuten liitoksia tulisi harkita. Liitosten järkevyttää yleisellä tasolla heikentää kuitenkin 5 vuoden irtisanomissuoja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anders Adlercreutz:

Työehtosopimusten yleissitovuutta tulisi tarkastella uudelleen. Olen paikallisen sopimisen kannalla. Esimerkiksi nuorten kohdalla tulisi pystyä tarjoamaan työtä alle TES:in alarajojen, sillä varhainen työkokemus on kohtuullisessa - esim. 12 kk määräaikaisuudessa - rinnastettavissa jatkokouluttautumiseen (soveltavaa oppimista) ja tästä syystä arvokasta nuorille tulevaisuutta ajatellen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anders Adlercreutz:

Suomi tukee jo nyt koko maan asuttuna pitämistä tasausjärjestelmän kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että etelän kuntien kunnallisverosta osa ohjautuu esim. pienten pohjoisten kuntien ylläpitämiseen. Järjestelmä on tärkeä esimerkiksi maatalouden harjoittamisen turvaamiseksi. Kerran metsittyneitä peltoja on vaikea ottaa uudelleen käyttöön. Paikallinen ruoantuotanto voi hyvinkin olla nykyistä tärkeämmässä roolissa 10-20 vuoden aikaperspektiivillä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anders Adlercreutz:

Terveydenhoitojärjestelmän tulisi perustua julkisiin palveluihin, joita yksityiset palvelut täydentävät. Vaikka yksityiset palvelut äkkiseltään voivat tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, on muistettava, että haja-asutusalueille eivät yksityiset lääkäriasemat halua jalkautua. Julkinen terveydenhuoltojärjestelmä takaa Suomen pysymisen asuttuna ja turvaa kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anders Adlercreutz:

Kyse ei ole vallasta, vaan siitä, että kaikkien tutkimusten mukaan varsinkin sosiaalipalvelut tulisi tuottaa lähellä asiakkaita. SOTE-reformissa minua arveluttaa isojen hallintorakenteiden luominen. Tällaiset rakenteet eivät tue todellista vastuunottoa: kunnan päättäjät ja kuntalaiset eivät pysty enää määrittämään hoidon laatua ja hintaa. Kuntayhtymät eivät siis automaattisesti laske hoidon kustannuksia. Ne kunnat, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin, tulevat saamaan ison lisälaskun. .

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anders Adlercreutz:

EU on luonut periferiselle Suomelle suuret sisämarkkinat ja antanut suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille hyvät investointimahdollisuudet alhaisen korkopolitiikan myötä. Meidän tulisi myös jatkossa kehittyä osana Eurooppaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anders Adlercreutz:

Veron tulisi olla maailmanlaajuinen, jotta se toimisi. Muuten raha siirtyy aina maahan, jossa rahoitusmarkkinaveroa ei ole.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anders Adlercreutz:

NATO on yksi mahdollisuus Suomen puolusutusratkaisuksi. Ensisijaisesti meidän tulisi kuitenkin tutkia yhteistyötä Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anders Adlercreutz:

Sodankäynnin muodot ovat murroksessa. Meidän tulee investoida mm. kybersodankäynnin vaatimiin ratkaisuihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anders Adlercreutz:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mm. koska suomalaisten yritysten henkilöstö on liian homogeenista myös yritysten aitoa kansainvälistymistä ajatellen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anders Adlercreutz:

Homous tai heterous on myötäsyntyinen ominaisuus ja on ihmisoikeuksien vastaista eriarvoistaa ihmisiä rakkauden kohteen perusteella. Myös yleiskristillisestä näkökulmasta tarkasteltuna ihmiset ovat Jumalan edessä yhdenveroisia, joten liiton sinetöiminen tulee sallia molemmille rymille. Adoption ensisijainen kriteeri tulee olla rakastavat vanhemmat, ei sukupuolinen suuntautuneisuus.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anders Adlercreutz:

Turvapaikanhakijoille tarvitaan vastaanottokeskuksia ja koska on todennäköistä, että turvapaikanhakijat asettuvat alueelle, johon ensimäiseksi saapuvat, suhtaudun erityisen myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiseen. Kotikuntani tarvitsee muiden suomalaisten kuntien tapaan maahanmuuttoa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anders Adlercreutz:

Usein kuulee verrattavan 1970-luvun koulua 2010-luvun kouluun. Tämä on kuin vertaisi omenoita päärynöihin. Oppimisympäristö on kaiken kaikkiaan muuttunut dramaattisesti viimeisten vuosikymmenien aikana ja koulua pitäisi kehittää aktiivisesti nykytarpeita vastaavaksi - ei menneeseen aikaan peilaten. Lapset esim. liikkuvat nykyään huomattavasti vähemmän kuin ennen vanhaan, mistä voi seurata levottomuutta koulutunneilla. Neljän villin pojan isänä kysynkin, missä ovat uudet oppimisen metodit?

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anders Adlercreutz:

Koti, uskonto ja isänmaa on osa arvopohjaa, mutta kaikki ovat käsitteitä, jotka voi tulkita monella tapaa. Jos kodin ymmärtää turvallisuuden symbolina, niin kodin merkitystä ihmiselle ei voi aliarvioida. Uskonnolla voi olla tärkeä rooli ihmisen henkilökohtaisen arvopohjan luojana, mutta sitä ei pitäisi sekoittaa politiikkaan. Isänmaalla on kodin tavoin tärkeä merkitys henkilökohtaisen identiteetin kehittymiselle: "Mistä olen kotoisin?".

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anders Adlercreutz:

Joidenkin palvelujen, kuten esimerkiksi huoltotehtävien ulkoistaminen on järkevää, sillä tällaiset tehtävät ovat helposti määriteltävissä ja näin myös kilpailutettavissa ja seurattavissa. Nopeasti kasvavilla kunnilla on samaan aikaan useita investointikohteita ja samaan aikaan kasvava paine tuottaa laadukasta päivähoitoa. Päivähoitopalveluiden ulkoistaminen voi tällöin olla hyvä ratkaisu. Koulutus tulisi aina järjestää kunnallisena palveluna. Terveyspalveluissa voi harkiten käyttää yksityisiä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anders Adlercreutz:

Veronkorotukset ovat tulleet tiensä päähän, eikä niihin pitäisi turvautua kuin poikkeustapauksissa. Julkinen sektori ei voi enää kasvaa, joten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkauksille ei ole vaihtoehtoa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anders Adlercreutz:

Tuloerot eivät Suomessa ole iso ongelma. Opiskelun pitää kannattaa ja vastuusta pitää palkita. Pitää kuitenkin varmistaa että kaikkein pienituloisimmat pärjävät.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anders Adlercreutz:

Ikärakenteemme on kääntymässä sellaiseksi, että työssäkäyvien osuus vähenee. Tämä tarkoittaa, että sosiaalietuuksia on karsittava. Karsinta on kuitenkin tehtävä harkiten.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anders Adlercreutz:

Näkökulmani tähän on toinen. Suomen ainutlaatuinen luonto sisältää valtavan liiketaloudellisen potentiaalin. Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ovat tänä päivänä valmiita maksamaan hiljaisuudesta ja puhtaudesta. En usko että luonto ja talous ovat ristiriidassa keskenään silloin, kun haetaan pitkän tähtäimen kasvua.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anders Adlercreutz:

Luontoon koskemiseen tulee aina olla hyvät perusteet.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset