KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Miko Viita-aho, Piraattipuolue, 92

Oma esittely

Olen juuri 20-vuotta täyttänyt opiskelija. Olen opiskellut vuoden Yhdysvalloissa vaihto-opiskelijana. Saan ylioppilaslakin toukokuussa. Lukion jälkeen tavoitteenani on jatkaa opiskeluja kauppatieteiden parissa Vaasan yliopistossa. Harrastuksiini kuuluvat jääkiekko, sekä golf.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Miko Viita-aho:

Kestämättömän suuren julkisen sektorin tekohengittäminen velkarahalla, ei ole missään nimessä suotavaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Miko Viita-aho:

Palkat motivoivat ihmisiä työskentelemään tehokkaammin, eikä siitä pidä rangaista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Miko Viita-aho:

Puhdas ja turvallinen energian tuotantotapa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Miko Viita-aho:

Omaa kilpailukykyä ei pidä sabotoida epärealistisilla tavoitteilla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Miko Viita-aho:

Julkinen sektori on paisunut kestämättömän suureksi. Ihmisiltä pakkovallalla otettuja verovaroja tuhlataan turhanpäiväisyyksiin, sekä suojatyöpaikkoihin, mikä ei mielestäni ole oikein.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Miko Viita-aho:

Itä-Suomessa ruotsinkielen sijasta, venäjälle olisi paljon enemmän käyttöä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Miko Viita-aho:

Perustulo takaisi ihmisille riittävän toimeentulon ilman työntekoa, mutta samalla kannustaisi vastaanottamaan kaikenlaista työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Miko Viita-aho:

Kaikkien tulee olla samalla viivalla suhteessa valtion tarjoamiin palveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Miko Viita-aho:

Turha säätely ei takuuvarmasti palvele ketään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Miko Viita-aho:

Pienten kuntien ei ole taloudellisesti järkevää ylläpitää päällekkäisiä palveluita, vaan järjestää ne yhteistyössä muiden kanssa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Miko Viita-aho:

Työntekijän palkkaaminen on liian harvoin kannattavaa. Työehtosopimusten vuoksi varsinkin nuorten on vaikea saada ensimmäistä työpaikkaansa, koska he eivät pysty yhtä tuottavaan työhön kuin kokeneet työntekijät.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Miko Viita-aho:

Koko Suomea ei tarvitse pitää verovaroin asuttuna, koska pitkien välimatkojen keinotekoinen ylläpitäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Miko Viita-aho:

Kilpailutus parantaisi molempien palveluiden kustannuslaatu -suhdetta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Miko Viita-aho:

Pienten kuntien ei ole kannattavaa järjestää kaikkia palveluita yksin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Miko Viita-aho:

Nykyisin taksin saaminen haja-asutusalueilla on usein mahdotonta. Taksilupien vapauttaminen helpottaisi paljon syrjäseutujen asukkaiden elämää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Miko Viita-aho:

Suuret sisämarkkinat antavat suomalaisille tuotteille mahdollisuuden tavoittaa suuren joukon kuluttajia paljon entistä helpommin. Lisäksi kilpailu suomalaisessa elinkeinoelämässä on parantunut.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Miko Viita-aho:

Rahoitusmarkkinaveron vaikutuksista Suomen kilpailukykyyn ei ole tarpeeksi tietoa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Miko Viita-aho:

Suomi onnistuu takaamaan uskottavan puolustuksen ainoastaan NATO:n kautta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Miko Viita-aho:

NATO:on liittyminen saattaisi lisätä hiukan Suomen puolustusmenoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Miko Viita-aho:

Työperäistä maahanmuuttoa on tarpeen helpottaa huomattavasti. Virkamiehillä ei tule olla yhtä suurta valtaa valita, keille annetaan mahdollisuus työskennellä Suomessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Miko Viita-aho:

Ideaalitilanteessa adoptiolapsi saa molemmat, isän, sekä äidin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Miko Viita-aho:

Lappajärvi tarvitsee uusia ihmisiä. Pakolaisten kotoutuminen maalaiskunnassa saattaisi onnistua paremmin, kuin suurissa kaupungeissa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Miko Viita-aho:

Kenelläkään ei pitäisi olla oikeutta häiritä muiden ansaitsemaa opetusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Miko Viita-aho:

Parempia arvoja olisivat esim, vapaus ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Miko Viita-aho:

Yksityiset yritykset onnistuisivat tuottamaan samat palvelut, kilpailun kautta, laadukkaampina pienemmällä rahasummalla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Miko Viita-aho:

Veroja ei Suomessa ole enää varaa leikata. Julkisesta sektorista leikkauskohteiden löytäminen ei puolestaan ole vaikeaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Miko Viita-aho:

Ihmiset jotka työskentelevät paljon ansaitsevat myös suuremmat tulot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Miko Viita-aho:

Palvelut ja sosiaalietuudet eivät sinänsä ole liian kalliita. Niiden tämänhetkinen tuottamistapa puolestaan on.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Miko Viita-aho:

Suomen ei tule pilata kilpailukykyään ottamalla yksin liian suurta vastuuta ympäristöongelmista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Miko Viita-aho:

Luonnonvaroja pitää voida käyttää. Kaiken toiminnan tulee kuitenkin pyrkiä olemaan mahdollisimman vähän ympäristölle haitallista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset