KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pirkko Häli, Kristillisdemokraatit, 54

Oma esittely

Olen terveydenhoitaja ja ensiapukouluttaja. Olen toiminut pitkään Kokkolan kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa sekä puoluee päättävissä elimissä. Olen kiinnostunut perheen hyvinninvoinnista, koulutuskysymyksistä sekä hyvinvoinnin oikeudenmukaisesta jakaantumisesta. Olen ollut vaikuttamassa kuntaani koskevissa suurissa ympäristökysymyksissä.Olen kiinnostunut rakennetun ympäristön vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin. Haluan edistää kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Politiikan lisäksi toimin vapaaehtoistyössä yhdistyksissä sekä seurakunnassani. Harrastan aktiivisesti liikuntaa eri muodoissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pirkko Häli:

Ellei BKT riitä velkantumisen pysäyttämiseen, jää ainoaksi mahdollisuudeksi menojen vähentäminen

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pirkko Häli:

Verotus täytyy kuitenkin olla kohtuullinen, ettei korkea verotus lisää maastamuuttoa. Isotuloisen verotusta on kevennetty 2000-luvulla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pirkko Häli:

Tällä hetkellä ei ole muita mahdollisuuksia tuottaa energiaa siten että pystytään toimimaan kansainvälisten ilmastopäätösten mukaisesti. Tuulivoimaa tulee edelleen tutkia ja löytää taloudellisempia mahdollisuuksia tuottaa tuulienergiaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pirkko Häli:

Kivihiilestä tulee luopua mahdollisimman nopeasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pirkko Häli:

On hyvä että kaikille kansalaisille tarkoitetut palvelut tuotetaan julkisen sektorin toimesta. Näin taataan jokaisen mahdollisuus palveluihin vaallisuudesta riippumatta

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pirkko Häli:

Kuulumme pohjoismaiseen"perheeseen". Ei kannata menettää mahdollisuutta luontevaan kanssakäymiseen naapureiden kanssa. Ruotsinkielinen hakija menee edelle muutoin tasavertaisessa tilanteessa. Ruotsinkieli on hallittava kaksikielisillä alueilla. Oma äidinkieli on tunnekieli , jokaisella tulee olla oikeus asioida omalla äidinkielellä. Tämä ei onnistu ellei palvelua pystytä tuottamaan myös ruotsinkielellä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pirkko Häli:

Perhesyyt, auton puute, asunnon järjestyminen voivat olla syitä, joiden takia tarjottua työpaikkaa e voi ottaa vastaan. Tarjotun työ tulee vastata työntekijän koulutusta ja työkokemusta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pirkko Häli:

Omaisuudesta on maksettu vero, työeläke on maksettu työvuosina. Omaisuuden tuotto huomioidaan jo nyt hoivamaksuissa. Vaikea saada muuta järjestelmää, joka olisi oikeudenmukainen

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pirkko Häli:

Päinvastoin. Ravintoloiden tulisi sulkea ovet nykyistä aikaisemmin. Monet vakavatkin järjestyshäiriöt tapahtuvat ravintoloiden sulkemisaikaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pirkko Häli:

Jos kunta pystyy yksin tai yhteistyössä järestämään asukkaiden palvelut, en näe mitään syytä kuntaliitospakkoihin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pirkko Häli:

Työnantajan ja työntekijän tulee voida neuvotella työ- ja palkkaehdoista nykyistä joustavammin. Yleisopimukset antavat kuitenkin turvallisen kehyksen niin työntekijän kuin työnantajankin kannalta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pirkko Häli:

Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus itse valita asuinpaikkansa. Valtion ei tule tietoisesti tule ryhtyä tyhjentämään maaseutua. Nettiyhteydet lisäävät harvaanasutulla alueilla asukkaiden turvallisuutta ja mahdollisuutta etätyönkentelyyn ja jopa opiskeluun.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pirkko Häli:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluita. Uskon että kustannusten nousu olisi melkoinen jos toimittaisiin kuten kysymyksessä sanotaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pirkko Häli:

Sote-uudistuksen tavoitteet ovat hyvät ja uudistuksia tarvitaan. Kuntien tulee säilyttää edelleen mahdollisuudet osallistua päätöstentekoon.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pirkko Häli:

Suomessa voi luottaa siihen,että astuessaan taksiin, taksi osaa ajaa kohteeseen ja yrittäjä on rehellinen. Sääntelyllä on tässä oma merkityksensä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pirkko Häli:

Kun EU:n jäsenyydestä äänestettiin, tärkeänä pidettiin yhteistä puolustusta ja turvallisuutta. Tämä on toteutunut. Yhteinen valuutta tuo etua, mutta emme voi tehdä valuutalle itse muutoksia, esim devalvoida. Schengelin sopimus helpottaa liikkumista , mutta tuo turvallisuusriskejä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pirkko Häli:

Suomen tilanne poikkeaa muiden EU maiden suhteen. Euroopassa eläkkeitä ei yleensä rahastoida, kuten Suomessa. Rahoitusmarkkinaveron vaikutukset työeläkejärjestelmään ja työeläkevarojen sijoitustoiminnan kautta olisivat erityisen suuret Suomelle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pirkko Häli:

Jos NATO kysymys tulee jostain syystä ajankohtaiseksi, tulee eduskunnan ratkaista asia kansanäänestyksen perusteella

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pirkko Häli:

Uskottava puolustusjärjestelmä vaatii koulutusta ja riittävästi resursseja. Puolustusyhteistyöllä voidaan vaikuttaa menokehitykseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pirkko Häli:

Suomeen tulee valmiiksi koulutettu henkilö, jolla on työpaikka tiedossa. Työvoiman tarvetta ei pystytä turvaamaan pelkästään Suomessa koulutettavien toimesta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pirkko Häli:

Avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pirkko Häli:

Miksi ei? Jos edellytykset vastaanottokeskuksen perustamisella ovat olemassa ja valtion kanssa tehdään riittävän pitkä sopimus toiminnasta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pirkko Häli:

Opettaja on ammattitaitoinen kasvattaja,joka tekee työtään yhteistyössä kodin kanssa. Luokkakokojen pienentäminen ja tiivis yhteistyötö vanhempien kanssa tukevat työrauhaa kouluissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pirkko Häli:

Ellei pidetä kiinni suomalaisista perinteistä arvoista, joudutaan tuuliajolle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pirkko Häli:

Kaikki kaikille kansalaisille tarkoitetut palvelut tulee tuottaa pääasiassa julkisin varoin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pirkko Häli:

Verotus on demokraattinen ja oikeudenmukainen tapa turvata palvelut.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pirkko Häli:

Mitä enemmän tuloerot kasvavat sitä enemmän talouskasvu hidastuu. Pienellä joukolla on varaa kuluttaa, mutta eivät he pysty takaamaan talouskasvua omalla kulutuksellaan

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pirkko Häli:

Ei tule tyytyä jatkamaan nykyisellä mallilla. Kehitettävää on, mutta paljon myös säilytettävää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pirkko Häli:

Ympäristö voidaan helposti tuhota ahneuden takia. Nämä kaksi asiaa ympäristö ja talouskasvu eivät välttämättä ole ratkaisemattomassa ristiriidassa keskenään.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pirkko Häli:

Juuri näin. Ympäristö on helppo tuhota, mutta mahdoton korjata.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset