KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Matti Mustajärvi, SDP, 42

Oma esittely

Olen 57 –vuotias yrittäjä Kaustiselta. Minulla on kaksi aikuista tytärtä. Asun maaseutuympäristössä omakotitalossa. Ulko-oveltani avautuu talvisin tähtitaivas tai järeä kuutamo. Harrastan valokuvausta, elokuvaa, liikuntaa ja kulttuuria. Tavoittelen politiikassa ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitoa. Politiikassa liike oikeaan suuntaan on tärkeintä, kun halutaan edetä tavoitteellisesti päämäärää kohden. Olen toiminut vuosikymmeniä kansalaisvaikuttajana ja kuntapolitiikassa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Matti Mustajärvi:

Tietyissä tapauksissa näin voitaisiin toimia. Esimerkiksi toistuvissa kieltätymisissä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Matti Mustajärvi:

Ihmisen tulisi aina itse voida päättää omaisuutensa käytöstä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Matti Mustajärvi:

Näin voisi olla, mutta joitakin suitsia tuohon voisi kuitenkin kehittää. Esimerkiksi kesällä voisi olla auki pidempään, mutta ei sitten talvella.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Matti Mustajärvi:

Kuntahallintoon ei ole syytä kenenkään rakastua. Kuntayhtymät ovat kaapanneet kuntavaltuustoilta todellisen vallan. Kunta on olemassa ja voi hyvin, jos siellä on asukkaita ja elinkeinoja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Matti Mustajärvi:

Suomi on tehnyt valintansa koko maan asuttamisesta jo satoja vuosia sitten. Kaikki palveluinfra on rakennettu maan laajuisesti. Perustuslaki suojaa asuinpaikan valintamahdollisuuden mistä päin tahansa Suomea. Näin se on Amerikkakin rakennettu :)

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Matti Mustajärvi:

Yksityisten palveluiden tulisi paremminkin täydentää julkista tuotantoa. Terveyspalveluista riskin ja vastuun kantaa lopulta kuitenkin aina yhteiskunta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Matti Mustajärvi:

Mikäli kunta on elinvoimainen näin myös tapahtuu. Kohdassa 10 lisävalaistusta tämän mielipiteen oheen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Matti Mustajärvi:

Kahden toisilleen vihoittelevan asukkaan välissä on hyvä olla kolmas tontti, jossa asuu sopuisa naapuri.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Matti Mustajärvi:

Lähtöperustaisesti ei lisärahoitusta voida suoraan arvioida. Riippuu tarpeesta, joka määrittyy eri selvityksistä ja suunnitelmista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Matti Mustajärvi:

Suomen asukasmäärä kasvaa ainoastaan maahanmuuttajien ansiosta. Tarkoittaa samalla myös suomalaisen hyvinvoinnin kasvamista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Matti Mustajärvi:

Periaatteessa on sama missä kunnassa vastaanottokeskuksia sijaitsee. Johonkin kuntaan ne joka tapauksessa perustetaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Matti Mustajärvi:

Lisäkuri ei välttämättä auta, mutta vastuunottokasvatusta voisi kouluissa lisätä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Matti Mustajärvi:

Nämä ovat hyviä perusarvoja, jos niihin ei sisällytetä "kiilusilmäisyyttä". Käsitteille voisi luoda uutta sisältöä ja nimetä ne uudelleen. Esimerkiksi kodin sijaan voisi puhua perheestä, uskonnon sijaan voisi puhua uskonnonvapaudesta ja isänmaan sijaan puhua kotimaasta. Perhe, uskonnonvapaus ja kotimaa :)

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Matti Mustajärvi:

Näin voidaan tehdä, jos kyetään säilyttämään laatu ja varmuus.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Matti Mustajärvi:

Suomessa tulisi luopua mittavista tuulivoimalapuistokokonaisuuksista. Ne tuhoavat laajoja maaseudun ympäristöalueita, rikkovat kulttuurimaisemaa ja aiheuttavat haittaa asutukselle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset