KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aleksi Hernesniemi, Perussuomalaiset, 68

Oma esittely

Pääaineena valtio-oppi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aleksi Hernesniemi:

Jos yksityishenkilö eläisi kuten valtio, edessä olisi nopeasti vararikko. Velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin, koska velka pitää joskus maksaa pois. Eduskunta päättää, millaisen perinnön jälkipolvet saavat maksettavakseen. Jos leikkauksia tehdään, niiden tulee ensisijaisesti kohdistua ei-välttämättömiin sektoreihin, kuten kehitysapuun, maahanmuuttoon, EU-maksuihin ja yritystukiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aleksi Hernesniemi:

Verotus on Suomessa jo nyt tarpeeksi korkealla. Jos tätä vielä jatketaan, kuinka pitkälle ollaan valmiita menemään? Verojen kiristäminen syö ostovoimaa. Siivu on pois yrittäjiltä, joiden palveluita muuten käytettäisiin. Valtion velkaantuminen ei voi jatkua. Kun tulot ja menot eivät täsmää, kulutusta on pienennettävä. Näin joutuu tavallinen ihminenkin toimimaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aleksi Hernesniemi:

Suomi on tuontisähköstä riippuvainen. Energiakauppatase on saatava kuntoon. Ydinvoima on yksi vaihtoehto muiden joukossa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aleksi Hernesniemi:

Turvetuotanto on tärkeä asia maaseudun kannalta. Se tuo työpaikkoja ja elannon monelle perheelle. Sokeaan vihervouhotukseen ei Suomella ole varaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aleksi Hernesniemi:

Jos velkaantumiseen ei puututa, Suomi on Kreikan tiellä. On elettävä menojen ja tulojen mukaan. Näin tavallinen ihminen joutuu myös toimimaan. On kohtuutonta, jos jälkipolville jätetään suuret velat maksettavaksi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aleksi Hernesniemi:

Kielten opiskelussa tulee lisätä valinnaisuutta. Suomessa tarvitaan monien eri kielten osaajia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aleksi Hernesniemi:

Työ on parasta sosiaaliturvaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Aleksi Hernesniemi:

Aikuisten ihmisten holhoaminen on loputtava.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aleksi Hernesniemi:

Kunta on muutakin kuin hallinnollinen yksikkö. Kunta on paikallisyhteisö, jossa ihmiset ovat sukuineen asuneet jopa useiden sukupolvien ajan. Paikallisilla ihmisillä on paras tieto, kuinka asiat tulee hoitaa omassa ympäristössä. Kuntaliitoksilla rajoitetaan ihmisten oikeutta päättää oman yhteisön asioista. Kuntien määrä ei ole ongelma, vaan se, että kunnilla on liikaa lakisääteisiä tehtäviä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aleksi Hernesniemi:

Työttömyyteen täytyy puuttua. On aivan perusteltua, että uusille työntekijöille maksetaan pienempää palkkaa ja vastaavasti kokeneille työntekijöille enemmän. Uusi työntekijä oppii taidot ajan myötä. Työtehtäviin kouluttaminen sitoo muiden henkilöiden työaikaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aleksi Hernesniemi:

Maaseudullakin maksetaan veroja, joten on kohtuullista, että perusasiat pidetään kunnossa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aleksi Hernesniemi:

Ihmisille tulee antaa enemmän valinnanvaraa, mitä palveluja he käyttävät.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aleksi Hernesniemi:

Kunnissa tiedetään parhaiten, miten oman alueen asiat tulee hoitaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aleksi Hernesniemi:

Lupabyrokatiaa tulee vähentää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Aleksi Hernesniemi:

On väärin, että suomalaisten päätösvaltaa siirretään valtakunnanrajojen ulkopuolelle. EU-maksuihin uppoavat miljardit voidaan käyttää paljon paremmin kotimaassa. Suomi ei tarvitse EU:sta tulevaa ylikansallista sääntelyä, koska lakeja voidaan säätää kansallisesti. EU tarkoittaa lisää hallintoportaita, veronkorotuspaineita, lisää byrokratiaa, lisää virkamiehiä, vähemmän itsemääräämisoikeutta kansallisvaltiolle ja siten vähemmän henkilökohtaisia vapauksia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aleksi Hernesniemi:

Verotus on Suomessa jo tarpeeksi korkealla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aleksi Hernesniemi:

Jatkosodassa taisteli 530 000 suomalaista ja apuna oli lisäksi yli 200 000 saksalaista. Vuonna 2015 sa-vahvuus on 230 000 miestä. Tällä ei koko maata puolusteta. Eristäytymispolitiikka on vastuutonta. Suurin osa suomalaisista upseereista, eli alan asiantuntijoista, kannattaa NATO-jäsenyyttä, koska määrärahat eivät riitä uskottavaan puolustukseen. Jalkaväenkenraali, Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehrnrooth sanoi: "Ei koskaan enää yksin". Nato ei ole kuitenkaan taikasana. Oma puolustus kuntoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aleksi Hernesniemi:

Maanpuolustus on viime vuosina laiminlyöty. Näin ei voi jatkua. Kertausharjoitukset on palautettava kestävälle tasolle. 2020-luvun hankintoihin on varauduttava ennakkoon. Puolustusvoimille on myönnettävä tarvittava rahoitus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aleksi Hernesniemi:

Suomessa on satojatuhansia työttömiä. Eikö se jo riitä?

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aleksi Hernesniemi:

Avioliitto ei ole valtion asia. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, ketä ne vihkivät.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aleksi Hernesniemi:

Suomalaiset heikko-osaiset on hoidettava ensin. Suomella ei ole varaa olla koko maailman sosiaalitoimisto.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aleksi Hernesniemi:

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Häiriköllä ei ole oikeutta estää muiden opetusta. Opettajille ja rehtoreille tulee antaa suuremmat valtuudet puuttua epäasialliseen käytökseen. Kiusaajat ja häiriköt on voitava erottaa koulusta helpommin. Omista teoista on kannettava vastuu. Häiriköinti ja koulukiusaaminen tulevat suomalaisille veronmaksajille kalliiksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aleksi Hernesniemi:

Lähimmäisenrakkaus - Oikeudenmukaisuus - Oma kansa ensin. Siinä on vahva perusta, jonka pohjalle tämän maan rakentaminen voi tapahtua.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aleksi Hernesniemi:

Ihmisille on annettava enemmän valinnanvaraa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aleksi Hernesniemi:

Suomessa verotus on jo tarpeeksi korkea. On kohtuutonta, jos jälkipolville jätetään perinnöksi suunnaton valtionvelka. Se ei ole kauaskantoista. On elettävä menojen ja tulojen mukaan. Näin joutuu tavallinen kansalainenkin toimimaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aleksi Hernesniemi:

On oikeudemukaista, että lahjakkaita ja ahkeria palkitaan. Se kannustaa jokaista ihmistä tekemään parhaansa ja käyttämään luovuutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aleksi Hernesniemi:

On kohtuutonta, jos jälkipolville jätetään perinnöksi suunnaton valtionvelka. Se ei ole kauaskantoista. On elettävä menojen ja tulojen mukaan. Näin joutuu tavallinen kansalainenkin toimimaan.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aleksi Hernesniemi:

Suomi tarvitsee työtä ja yrittämistä. Tervettä järkeä tulee kuitenkin käyttää, ettei ympäristöä rasiteta kohtuuttomasti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aleksi Hernesniemi:

Päätöksenteossa tulee aina ennakoida seurauksia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset