KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eliisa Panttila, Perussuomalaiset, 76

Oma esittely

Maalaisjärkevä voimanainen, jolta on yhteisten asioiden hoitamisen tiimellyksessä tyystin jäänyt oppimatta omien taskujen täyttäminen. Toimintani perustuu avoimeen kohtaamiseen ja rehellisyyteen, ei oman tai kaverin henkilökohtaisen varallisuuden kartuttamiseen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eliisa Panttila:

Leikkaukset on kohdistettava byrokratiaan, hallinnointiin, joka ei palvele kansalaisia. Varakkailla on varaa luopua etuuksista, köyhillä ei. Tavallisten kansalaisten toimeentuloa ja yritteliäisyyttä on helpotettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eliisa Panttila:

Verotus maksukyvyn mukaan. Nyt vähiten ansaitsevat maksavat suhteellisesti eniten veroja, sillä välillinen verotus (arvonlisävero, sähkövero, polttoainevero jne.) koskee heihin kipeimmin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eliisa Panttila:

Suomen teollisuustuotantokapasiteetti on vähentynyt 20% kuudessa vuodessa, joten teollisuuden sähköntarve on vähentynyt. Suomessa valaistaan ylenmäärin teitä ja kaupunkitaajamia, joten sähkön säästämisen varaakin löytyy. On aika oppia tulemaan toimeen vähemmällä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eliisa Panttila:

Kiviihiili ja maakaasu on tuontienergiaa, kun taas turve on kotimaista. Kansantaloudellisesti on järkevintä korvata tuontienergiaa kotimaisella puubiomassaan, jätteisiin sekä kohtuullisessa määrin turpeeseen perustuvalla energialla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eliisa Panttila:

Supistamalla byrokraattista julkista sektoria talouskasvua voidaan parantaa kokonaisveroastetta laskemalla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eliisa Panttila:

Työttömiä ei saa kurittaa, kiusata ja syyllistää. Työtön ei ole orja. Työtön tarvitsee vain selkeää, yksinkertaista, joustavaa palvelua järjestääkseen asiansa. Kun lannistavaa byrokratiaa vähennetään, toimeliaisuus elpyy. Jokainen terve aikuinen haluaa elättää itsensä ja perheensä työllä, tämä on vain mahdollistettava.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eliisa Panttila:

Ketä varten omaisuus on, jos ei omaa hyvinvointia varten? Ei täältä mukaansakaan mitään saa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eliisa Panttila:

Kuntia väkisin yhteen liittämällä ei synny lisäarvoa vaan paha mieli.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eliisa Panttila:

Suomeen syntyy uusia työpaikkoja sääntelyä purkamalla sekä laskemalla arvonlisä-, polttoaine-, sähkö ja viherverot Euroopan minimitasolle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eliisa Panttila:

Ihmisellä on oikeus asua siellä missä hänen kotinsa on. Suomi on syntynyt ja kehittynyt paikallisyhteisöissä. Suomen toimintakulttuuri perustuu paikallisuuteen, kuten myös aito demokratia. Kansakuntamme selviytymisen vuoksi koko Suomi on pidettävä asuttuna, se on kaikkien etu. Maito ja leipä ei kasva asfaltissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eliisa Panttila:

Puolustusvoimille on annettava riittävästi määrärahoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eliisa Panttila:

Yhteiset pelisäännöt pitää olla. Kohdataanko lapsi koulussa? Minkälaisia taitoja ja tietoja lapset kaipaisivat elämäänsä? Koneälyn lisääntyneestä roolista huolimatta elämme menneessä aikuis- ja tietokeskeisessä opetuskulttuurissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eliisa Panttila:

Turvallisuus, rehellisyys, jakaminen ja rauha.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eliisa Panttila:

Esimerkiksi katsastustoiminta tehostui ja tuli edullisemmaksi lisääntyneen kilpailun seurauksena.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eliisa Panttila:

Hyvätuloisten verotuksessa on korottamisen varaa, pienituloisten ei. Supistamalla ylisuurta julkista sektoria talouskasvua voidaan parantaa kokonaisveroastetta laskemalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eliisa Panttila:

Silloin parhaat liksat pitäisi tarjota äideille, omaishoitajille ja maaseutuyrittäjille.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eliisa Panttila:

Raskas hallinto ylikuormittaa talouttamme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eliisa Panttila:

Palmuöljyä ja etanolipolttoaineita suosimalla olemme osallistuneet maapallon sademetsien tuhoamiseen ja näin edistäneet ilmastonmuutosta, jota oli kai tarkoitus hidastaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset