KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anneli Manninen, Perussuomalaiset, 72

  • Puolue:  Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri:  Vaasa
  • Ehdokasnumero:  72
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  62
  • Koulutustaso:  Diplomi-insinööri
  • Lasten lukumäärä:  1
  • Ehdokkaan kotisivu »

Oma esittely

Tietoa minusta saat kotisivuiltani

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anneli Manninen:

Meille ei tule tarpeeksi veroeuroja ulkomailta. Julkisen sektorin palkat maksetaan verotuloista. Ongelmana on, että vientiyrityksissä on liian vähän työpaikkoja ja liian vähän verotuloja kertyy viennistä saaduista tuloista nykytilanteessa. Pyörittämällä samaa rahaa Suomen rajojen sisäpuolella käytettävissä oleva raha ei ainakaan lisäänny. Meiltä loppuu rahat.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anneli Manninen:

Seitsemän vuotta sitä piti opiskella, en oppinut enkä ole tarvinnut. Kahdeksan vuotta englantia oppikoulussa 1960-1970-luvuilla antoi riittävän pohjan, millä olen pärjännyt, kun työssä se oli paikoitellen ainoa yhteinen kieli. Ruotsalaisetkin puhuvat englantia. Saksa ja venäjä olisivat monessa paikassa hyödyllisemmät kielet opittavaksi. Kannatan vapaata valintaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anneli Manninen:

Eiköhän tätä tempputyöllistämistä ole harrastettu jo riittävästi. Työttömän on jo nyt otettava vastaan työ esim. 80 km:n päästä. Onko se tasa-arvoa, että 8 tunnin työpäivään sisältyy 3 tunnin matkustaminen töihin ja takaisin? Tosin ei velvotteiden kiristämisellä ole mitään merkitystä niin kauan kuin työpaikkoja ei ole.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anneli Manninen:

Yhteiskunta on jo nyt onnistunut sosialisoimaan ihmisten omaisuuden. Moniko työtön syö tai on syönyt omat seinänsä jo ennen vanhuusikää?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anneli Manninen:

Kannatan turhan byrokratian ja sääntelyn poistamista. Niin tässäkin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anneli Manninen:

Kuntien määrää on tarvetta vähentää, mutta ehdoton ei pakkoliitoksille!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anneli Manninen:

Tuskin ne työpaikat siitä lisääntyisivät. Kyse on siitä, että meillä on liian vähän tuotteita ja tuotantoa, joille on ulkomailla kysyntää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anneli Manninen:

Koko Suomi on voitava pitää asuttuna. Verovaroja ei tämän tukemiseen tarvittaisi niinkään paljon, jos valtio mahdollistaisi kuntien elinvoimaisuuden niiden omilla toimilla. Tämä ei tänä päivänä ole mahdollista, kun valtio lykkää kunnille yhä enemmän velvoitteita antamatta rahaa niiden täyttämiseen. Hallitus säästää ja kuntien veronmaksajat toimivat maksumiehinä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anneli Manninen:

Sote on tässä vaiheessa sellainen sotku, että minä en sano tähän yhtään mitään. Elokuussa julkaistu lakiesitys ei vakuuttanut. Saatais nyt edes hallinto ja päätöksenteko johonkin järkeviin puihin - rahoituksesta puhumattakaan. Systeemi toimii, jos Suomessa on vain 5 kuntaa, mutta kun ei ole. Nykyinen malli rakentaa eduskunnan ja kuntien sekä maakuntien väliin ylimääräiset 5 pientä eduskuntaa (sote-alueiden hallinnot).

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anneli Manninen:

Kunnat toimivat joka tapauksessa maksajina. Nyt esitetty ratkaisu vie kunnilta rahat ja mahdollisuuden vaikuttaa kuntalaisen saamaan palveluun. Sote-palvelujen tulee olla saatavilla ja lähellä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anneli Manninen:

Tämä on "kakspiippunen" juttu. Suomessa on turvallista ajaa taksilla, ei ole "pimeitä takseja", kuten joissakin maissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anneli Manninen:

Onhan meille EU:sta ollut paljonkin hyötyä. "Rauhan-projektina" en ole EU:sta varma. EU on johtanut siihen, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät - Euroopan työttömyys on sellaisissa lukemissa, että hirvittää. EU jakelee direktiivejään, joita jotkut maat noudattavat orjallisesti toisten viitatessa kintaallaan koko jutulle. EU on liian epähomogeeninen. En voi väittää, etteikö meillä voisi asiat olla paremmin ilman EU:ta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anneli Manninen:

Ei sitten missään nimessä. Lukekaa historiaa ja katsokaa karttaa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anneli Manninen:

En tosin tiedä, auttaako rahan antaminen tässä vaiheessa, kun Suomen puolustus on ajettu alas (nato-toivossako). Kauhavan lentosotakoulun lakkauttaminen oli emämunaus!

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anneli Manninen:

Jos osaavalla ja pätevällä ihmisellä on työpaikka Suomessa ja hän on tulossa tänne veroja maksamaan, niin miksi ei? Olin 20 vuotta Nokiassa töissä ja työkavereista tuolta ajalta löytyi varmaan 20 eri kansallisuutta. Työperäinen maahanmuutto on siinä suhteessa ok.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anneli Manninen:

Tärkeintä on kuitenkin lapsen etu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anneli Manninen:

No ei kyllä pidä, sumeilematta! Vastaanottokekuksen perustamiselle pitää olla muitakin perusteita, kuin valtion myöntämä muutaman vuoden mittainen rahallinen tuki. Kunnassa pitää olla kotouttamisen osaamista. Jokaiselle pakolaiselle pitää pystyä sunnittelemaan road-map: kielen opetus, kotouttaminen, opiskelu- ja työnsaannin mahdollistaminen jne. Pakolaiset ovat ihmisiä. Heidän vastaanottamisensa vaatii perusteellista työtä niin valtiolta kuin kunniltakin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anneli Manninen:

Kiusaamiselle nolla-toleranssi. Naftaliinista kaivetut rutiinit kunniaan: noustaan seisomaan, kun opettaja tulee luokkaan, tervehditään ja tunnilla vastatessa noustaan seisomaan. Jo säästyvät tulevat sukupolvet istumisen aiheuttamilta ennenaikaisilta tuki- ja liikuntaelinten sairauksilta ja oppivat hyvät tavat, joilla pärjää maailmallakin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anneli Manninen:

Minulle läheiset arvot. Varmaan tuota voisi nykyaikana tuoda lähemmäs yksilöäkin, esim. kunnioita toisen mielipidettä ja ole avoin, opi uutta. Politiikan teko on loppupeleissä yhteistyötä: yhteinen päämäärä ja sen eteen toimiminen omat, henkilökohtaiset poliittiset ambitiot unohtaen tuottaa parhaan tuloksen. Kuluneet neljä vuotta ovat näyttäneet, mihin pelkkä poliittinen pelaaminen johtaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anneli Manninen:

Ulkoistusta tulee ja voi tehdä, mutta hyvin harkiten. Oman palvelun kustannus ja laatu tulee olla tarkkaan tiedossa, jotta voi verrata hintaa ja laatua ulkopuoliseen palveluun. On hyvä miettiä, mitkä palvelut kuuluvat kunnan ydinosaamisen ja ydintehtävien piiriin. On muistettava ostopalveluissa, että myös myyjän pitää saada kate myymälleen tuotteelle. Ulkoistus ei saa johtaa halpatyövoiman suosimiseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anneli Manninen:

"Jos tulee..." ei KUN tulee. Se tilanne on päällä jo nyt. Mikään noista ei auta, kun Suomea on vuosia pyöritetty velkarahalla. Rahan lappaminen EU-maihin seis ja täyssatsaus siihen, että vienti saadaan vetämään!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anneli Manninen:

No johan on! Työnteosta tässä maassa on ennenkin palkittu jakamatta ihmisiä kahden kerroksen väkeen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anneli Manninen:

Onhan ne. Mikä siinä maksaa, että tähän maahan ei saada työtä? Meillä ei olisi mitään kestävyysvajetta, jos Suomen hallitukset eivät olisi olleet 20 vuotta rähmällään Eurooppaan - siis eukuttuneita. Kioton sopimuksesta rikkidirektiiviin: näistä löytyvät syyt, miksi suomalaiset vientiyritykset pakenivat ulkomaille. Tuottavat yritykset (mm. YARA) myytiin ulkomaille ja tässä ollaan. Työtä, työtä ja työtä tämä maa tarvisee.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anneli Manninen:

Ei tarvinne enempiä perusteluja kuin että vihreä politiikka on jo tähän mennessä tullut maksamaan kymmeniä miljardeja euroja ja tuhansien työpaikkojen menetyksiä. Ei 5 miljoonan kansa voi ottaa koko maailman ilmastomuutoksen torjuntaa kantaakseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anneli Manninen:

Totta on, että ympäristövaikutukset pitää arvioida - ja sitten panna suomalainen insinööri töihin: selvittämään miten ne haitat ehkäistään!
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset