KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kaarlo Lepistö, Vihreät, 130

  • Puolue:  Vihreä liitto
  • Vaalipiiri:  Vaasa
  • Ehdokasnumero:  130
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä: 
  • Koulutustaso:  Ylempi korkeakoulu tutkinto
  • Lasten lukumäärä: 
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Kauppatieteiden maisteri

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kaarlo Lepistö:

Suomen talous kestää lisävelan oton, mutta sen pitää laskea vuosittain nykysestä tasosta. Vienti pitää saada kasvuun maltilisella tulopolitiikalla ja kilpailukykyä vahvistamalla. Tuleva tuloratkaisu pitää olla maltillinen, mutta ei siten, että kulutus tulee laskemaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kaarlo Lepistö:

Tuloverotus tulee olla solidaarinen, mutta ei rankaiseva.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kaarlo Lepistö:

Ei missään tapauksessa, uusiutuvalla energialla voidaan korvata osan jo olemassa olevasta ydinvoimasta. Tästä on hyvä esimerkki esim. Saksan tekemästä ratkaisusta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kaarlo Lepistö:

Kivihiili on tuonti enregiaa. Turvetta suomessa on mutta sen käyttöä on ehdottomasti sopeutettava siten, ettei sillä ole liian suuri negatiivinen vaikutus luontoon. Turpeen osalta ratkaisee kestävä käyttö. Maakaasun käyttössä on hyviä, mutta valitettavasti myös huonoja puolia, kuten Venäjän ja osittain myös Norjan luonnosta piittaamaton "holtiton" talteen otto

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kaarlo Lepistö:

Nykynen julkinen sektori on kansantalouden kannalta hyvällä tasolla

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kaarlo Lepistö:

Suomi on virallisesti kaksikielinen maa, joten molempia kotimaisia kieliä tulisi opettaa myös vastaisuudessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kaarlo Lepistö:

Työttömyys tulee saada taitettua ja varsinkin nuoret pitäsi saada jo tulevaisuuden kannalta työllistettä, mutta ei pakolla. Jokaisen työttömän henkilökohtainen tilanne tulisi kartoitta ja laatia työllistymissuunntelma sen mukaisesti

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kaarlo Lepistö:

Jokaisella on oikeus valita hoivapalvelut oman tahtonsa mukaan ja siihen ei missään tapauksessa varallisuus saa vaikuttaa. Suomi on tasa-arvoinen maa ja se takaa jokaiselle oikeuden saada sellaiset palveut, joita yhteiskunta tarjoaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kaarlo Lepistö:

Liika holhoaminen on pahasta, mutta tiettyjä rajoituksia tulisi olla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kaarlo Lepistö:

Nykyisten kuntien määrä on liian suuri ja jo nyt kuntien asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa esim. sote-palveluiden suhteen. Kuntien yhdistyminen pitäisi edetä vapaaehtois pohjalta mikäli mahdollista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kaarlo Lepistö:

Nykyiset työehtosopimukset takaavat minipalkan ja liiaallinen sopimusvapaus saattaa johtaa riistoon.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kaarlo Lepistö:

Maassamme on erittän paljon ympäristöltään ja elinolosuhteiltaan tasokkaita ja houkuttelvia alueita, joista asukkaat ovat pakonsanelemana muuttaneet pois. Verohelpotuksin alueille voitaisiin houkutuella uusia asukkata ja yrityksia ja säilyttää niiden elinkelpooisuus.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kaarlo Lepistö:

Yksityistäminen on joissain tapauksissa yksi vaihtoehto, mutta palveluiden laatu ei missään tapauksessa saisi laskea. Monesti yksityistämisessä tuijotetaan ainoastaan hintaa ei laatua.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kaarlo Lepistö:

Ilman muuta näin!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kaarlo Lepistö:

Taksipaleveluiden luvanvaraisuus pitää säilyttää siltä osin, että palveluiden taso taataan. Kilpailuttaminen on hyvä asia, tästä on hyvät esimerkit linja-auto liikenteen uudistamisessa, mutta setulee toteuttaa huolellisen valmistelun jälkeen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kaarlo Lepistö:

EU jäesnyydestä on ollut Suomelle ainoastaan positiivisia vaikutuksia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kaarlo Lepistö:

Tähän en pysty vastaamaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kaarlo Lepistö:

Suomen puolueettomuus on ehdottoman tärkeää jo naapuruusuhteiden takia. Tilannetta tulisi tarkkailla erittäin tarkasti, eikä tehdä liian nopeita päätöksiä puoleen tai toiseen

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kaarlo Lepistö:

Puolustusvoimien määrärahoja ollaan leikattu viime vuosina liikaa ja Suomen puolustuskyky on heikentynyt huomattavasti. Puolueettomuus jo edellyttää tiettyä tasoa puolustuskyvyssä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kaarlo Lepistö:

Maamme kilpailukyvyn takia tarvitsemme osaavaa työvoimaa eikä sen saatavuuteen saa tehdä rajoituksia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kaarlo Lepistö:

Elämme tasa-arvoisessa maassa ja nykyiseen lainsäädäntöön pitää ehdottomasti saada muutos, että kaikille pareille saataisiin samat oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kaarlo Lepistö:

Suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista on erittäin painavat syyt saada turvallinen paikka asua ja elää. Niin lapsille kuin aikuisille tulee taata turvallinen ja hyvä ympäistö elää ja rakentaa tuelvaisuuttaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kaarlo Lepistö:

Nykyinen koulujärjestelämä on hyvä ja opettajat ovat erittäin ammattitaitoisia ja kohtelevat opiskelijoita hyvin, 50-60-luvun koulujärjestelmään ei missään tapauksessa pidä mennä, itse silloin koulun käyneenä tiedän :)

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kaarlo Lepistö:

Ihan hyvät ja kannatettavat arvot.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kaarlo Lepistö:

Yksityistäminen on yksi varteen otattava asia, jos julkisia palveluita ei ole tarpeeksi ja jos voidaan taata hyvä ja turvallinen palvelu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kaarlo Lepistö:

Yhteiskuntamme kestää veronkorotukset, jos niillä pystytään taata hyvät ja turvalliset julkiset palvelut

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kaarlo Lepistö:

Kadehtiminen eolei missään tapauksessa hyväksi, jokaisella on oikeus kehittää itseään ja saavuttaa parempi elintaso osaamisellaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kaarlo Lepistö:

Meillä on hyvä ja toimiva julkinen palvelu.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kaarlo Lepistö:

Ympäristö on erittäin tarkeä asia ja turvallinen ja hyvä ympäristö tulee taata tuleville sukupolville. Talouskasvun ja työpaikkojen nimissä niitä ei missään tapausessa saada myydä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kaarlo Lepistö:

Ympäiristö on tulevaisuuden kannalta tärkeä perintö tuleville sukupolville, eikä sitä missään tapauksessa saada tuhota.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset