KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jani Mäkinen, Vihreät, 131

Oma esittely

Olen 3 lapsen 37-vuotias perheenisä Seinäjoen Pajuluomalta. Olen syntynyt ja asunut nuoruuteni Seinäjoella, mutta viettänyt lapsuudessa paljon aikaa maalla Kauhavan mummolassa. Kauhava on minulle ikään kuin toinen kotipitäjä. Olen koulutukseltani koneinsinööri Tampereen ammattikorkeasta ja mekaanikko Seinäjoen ammattikoulun kone- ja metallilinjalta. Olen asunut 9 vuotta ulkomailla. Vuoden Englannissa vaihto-oppilaana ja 8 vuotta tehden voimalaitosten käyttöönottotehtäviä lähinnä Euroopan ulkopuolisissa maissa. Pisimmän yhtämittaisen työjakson tein väliamerikkalaisessa Guatemalassa 2002-2005. Sieltä löytyi myös vaimo ja meillä on perheessä kolme poikaa. 2008 vuoden alusta muutimme perheeni kanssa Seinäjoelle. Nyt työskentelen Vaasassa voimalaitoksiin liittyvissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Harrastan lukemista, talvisin uppopalloa ja kesäisin purjelautailua. Valmennan juniorien uppopalloryhmää. Puhun sujuvaa englantia ja toisena kotikielenä on espanja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jani Mäkinen:

On selvää, että leikkauksia on tehtävä. Emme voi jättää velkataakkaa tuleville sukupolville. Jo nyt velkojen korkomenot rasittavat kansantaloutta, olkoonkin että valtion velan korot ovat hyvin matalat. Myös kuntien jatkuva velkaantuminen on pysäytettävä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jani Mäkinen:

Ansiotulojen verotus on jo hyvin kireää. Mielestäni korkein ansioveroprosentti saisi olla 50%. Jos verokarhu vie puolet, niin jääköön työntekijälle toinen puoli. Pääomaverotus pitäisi muuttaa progressiiviseksi ja sitä voisi himan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jani Mäkinen:

Energiatekniikan muutos, joka on alkanut Länsi-Euroopassa on muuttanut käsitystäni ydinvoiman tarpeellisuudesta. 40% Tanskan sähköstä tehtiin tuulella vuonna 2014. Ruotsissa tehtiin tuulella enemmän sähköä kuin Fennovoima tekee valmistuessaan. Kyse on ennen kaikkea teknologiateollisuuden työpaikoista, sillä jos emme ole osa muutosta innovaatiot ja työpaikat valuvat muualle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jani Mäkinen:

Vuosi -25 tulee vastaan liian nopeasti. Ensisijaisesti pitäisi pyrkiä eroon kivihiilen ja turpeen käytöstä, sillä ne ovat kolmikosta saastuttavimmat polttoaineet. Maakaasua tulee käyttää edelleen voimalaitoksissa mitkä tasaavat uusiutuvien kuormanvaihtelua. Kivihiiltä ja turvetta käyttävät laitokset pystyvät reagoimaan hitaasti sähköverkon kuorman muutoksiin, kun taas maakaasua polttavat turbiinit ja moottorit pystyvät tasaamaan kuormanmuutoksia hyvin nopeasti, käytännössä reaaliaikaisesti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jani Mäkinen:

Olen skeptinen julkisen sektorin tehokkuuden suhteen. Historia osoittaa, että jos julkinen sektori on hyvin suuri, tahtoo se puurouttaa yhteiskunnan uudistumisen, ja lopputulos on toimeliaisuuden pieneminen. Pitäisi rajata tarkasti missä on julkisen ja yksityisen raja. Joissain tapauksissa näiden yhteiselo saattaa olla perusteltua. Jos jotain annetaan yksityisen hoitoon, pitäisi varmistaa että markkinoilla on kilpailua. Rajanveto ja selvät säännöt ovat tärkeitä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jani Mäkinen:

Kannatan toista pakollista kieltä yläasteelle englannin lisäksi. Yläasteella ja lukiossa on jo nyt kielissä valinnallisuutta, joten miksi ruotsi ei yhtälailla voisi olla valinnainen muiden joukossa. Ongelmahan tässä on se, että maahan on koulutettu suuri määrä päteviä ruotsinopettajia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jani Mäkinen:

Pakolla saa harvoin aikaan mitään positiivista. Kannatan perustuloa, jolloin jokainen voi itse ottaa vastuun omasta taloudellisesta hyvinvoinnistaan. Yhteiskunta antaa pienen mutta riittävän tulotason elämän perusedellytyksiin. Kaikki samalle viivalle ja pulinat pois. Jos joku on oikeasti pakotettuna jossain työssä, niin tuleeko siitä tekemisestä yhtään mitään?! Yhteiskunnassa on jotain vikaa jos ihmisiä pitää pakottaa työhön.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jani Mäkinen:

Mielestäni selvä juttu. Joku perillinen voi tietysti olla eri mieltä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jani Mäkinen:

Kannatan vapaampaa alkoholipolitiikkaa. Alkoholiongelmia ei ratkota lisäämällä ravintolayrittäjien sääntelyä. Kulutusta pitäisi muutenkin ohjata ravintoloihin. Tässä voisi ajatella jopa vero-ohjausta, sillä ravintolat ovat merkittäviä työllistäjiä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jani Mäkinen:

Pääkaupunkiseudun tulisi näyttää tässä esimerkkiä. Jos Helsinki-metropolia ei saada muodostettua, ei voida kuvitella että muualla maassa liitoksiin olisi hinkua. Seinäjoen seudulla Ilmajoen Munakan kylä on hyvä esimerkki siitä, kuinka kuntarajat monesti estävät asioiden järkevän järjestämisen. Vaasan ja Mustasaaren tapaus on toinen järjettömyys, joskin siihen liittyy surullista kielipolitiikkaa. Jos julkista sektoria halutaan tehostaa, tarvitaan suuret ja vahvat kunnat.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jani Mäkinen:

Yrittäjä, eli työllistäjä, on viimeinen jota alan syyttämään maamme työttömyydestä. Vika on yksin yhteiskunnan. Työhän ei tekemällä lopu, joten systeemissä täytyy olla vikaa. Kannatan perustulomalliin siirtymistä. Perustulon yksi hieno ominaisuus on se, että se tekee matalan tuottavuuden työstä kannattavampaa. Jos jotain suurta muutosta ei tehdä, on Suomella edessä jatkuvan suurtyöttömyyden aika, siis se joka on vellonut maassamme viime lamasta saakka jo 20 vuotta!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jani Mäkinen:

Hyvin kummallinen kysymys. Eihän koko Suomi nytkään ole asuttu! Meillä on isot korpimaat. Keskustahan tällä teemalla ratsastaa vuodesta toiseen. On hyvin vaikeaa nähdä, että verovaroin saataisiin ihmiset pysymään maaseudulla. Maaseutu on muutakin kuin maatalous. Niin kauan kun maaseudulla on yrityksiä ja työllistymismahdollisuuksia, on siellä myöskin väkeä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jani Mäkinen:

Tässä on rajanveto tärkeää. Sairaanhoidon pitäisin täysin julkisena. Vaikkapa vanhustenhuollossa ja päiväkodeissa voidaan osin yksityistää, mutta silloin pitää olla selvät säännöt ja varmuus siitä, että markkinoilla on kilpailua. On oltava myös kyky tuoda palvelu takaisin julkiseksi, jos jostain syystä yksityinen epäonnistuu tehtävässään. Olen erittäin huolissani nykyisestä kehityksestä, jolla kansan terveyspalveluja leikataan ja ihmisiä ajetaan yksityiselle sektorille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jani Mäkinen:

Meitä on Suomessa vain 5 miljoonaa. Suurissa kaupungeissa on enemmän asukkaita. Pidän luonnollisena, että erikoissairaanhoito keskitetään yliopistosairaaloihin. Itse menisin vielä pitemmälle, yliopistosairaalat toimisivat yhden johdon alaisuudessa. Maakunnallinen erikoissairaanhoito alistetaan yliopistosairaaloiden alaisuuteen. Terveyskeskukset, neuvolat ja sosiaalipalvelut voivat jäädä kuntien vastuulle. Tähänkin pitää saada asukasminimiraja. Kuntaliitoksia tarvitaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jani Mäkinen:

Tässä pitäisi miettiä myös kunnan kokoa ja palvelun laatua. Se mikä sopii Helsinkiin ei välttämättä sovi Seinäjoelle. Asiassa tulisi edetä varovaisesti. Kilpailu yleensä parantaa asiakkaan asemaa. Vaarana on kuitenkin oikean kilpailun puute ainakin pienemmissä paikoissa. Myös laadun valvonta lienee vaikeaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jani Mäkinen:

Asuntovelallisena perheenelättäjänä, vientiteollisuuden työntekijänä ja erasmus-vaihdossa käyneenä on vaikea olla eri miltä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jani Mäkinen:

Suomi voi olla mukana ainoastaan jos kaikki meidän keskeiset kilpailijamaat ovat sen takana. Rahoitusmarkkinavero olisi hyvästä ja Suomen tulisi olla mukana asiaa ajamassa. Rahoitusmarkkinaverolla saadaan keinottelua kuriin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jani Mäkinen:

Kannatan myös ammattiarmeijaa Naton rinnalle. Ei yhteiseurooppalaisessa puolustuksessa olisi mitään vikaa, mutta kun kaikki Euroopan maat, Ruotsia ja Sveitsiä lukuunottamatta, ovat jo Naton jäseniä. Nato on rauhanliike. En tajua miksi sillä on Suomessa niin paljon vastustusta. Nato-jäsenyys alentaa puolustuksen kustannuksia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jani Mäkinen:

Suomi osti viime vuonna Hollannista 100 miljoonalla käytettyjä panssarivaunuja. Järjetöntä rahan hussaamiista. Vahvan puolustuksen tulisi perustua puolustusliittoon, jolla on käytössä ammattimainen armeija ja nykyaikaiset aseet. Kannatan Natoon liittymistä ja ammattiarmeijaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jani Mäkinen:

Suomi harmaantuu vauhdilla. Yrittäjiä on kuunneltava tarkasti, mutta samalla on varmistettava ettei systeemistä tule maahanpääsyn kiertotietä. Ensisijaisesti pitäisi ottaa korkeakoulutettua työväkeä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jani Mäkinen:

Olen tasa-arvon kannattaja. Mielestäni homo- tai lesbopari voi olla täysin yhdenvertainen vanhempi kuin heteropari. Maailmassa on paljon perheettömiä kovaonnisia lapsia. Adoptiovanhemmuuteen tulisi kannustaa ja sitä tulisi mahdollisuuksien mukaan helpottaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jani Mäkinen:

Riippuu tietysti kunnan mahdollisuudesta tarjota kyseistä palvelua. Tällaisia palveluja pitäisi ensisijaisesti viedä sinne missä on vähän valtion työpaikkoja tai paha työttömyys.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jani Mäkinen:

Tätyy sanoa, että koulun ote lasten ongelmiin on mennyt valovuoden eteenpäin omista kouluvuosistani 80-luvulla. Ainakin Seinäjoella olen vakuuttunut siitä että ammattilaiset ovat asialla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jani Mäkinen:

Voivan ne jollekin hyvää arvopohjaa muodostaa, eikä siinä sinänsä ole mitään paheksuttavaa. Hyvät arvot voivat tulla myös muualta kuin uskonnosta tai isänmaasta. Hyvät arvot ylipäätään ovat ylikansallisia ja jakamattomia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jani Mäkinen:

Tämä on niin tapauskohtaista etten osaa näin muotoiltuun kysymykseen antaa vastausta. Joitain asioita, kuten erikoissairaanhoitoa ei pidä yksityistää. Vaikkapa magneettikuvausta voidaan yksityistää, mutta silloinkin kilpailua pitää olla ja palvelu rahoittaa julkisista varoista. Politikkojen tulee varmistaa, ettei Suomessa rahalla eriarvoteta terveypalveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jani Mäkinen:

Veronkorotus pienentää yksityistä taloutta. Se taasen aiheuttaa verotulojen pienemistä ja työttömyyttä. Pitää löytää oikea tasapaino leikkausten ja veronkorotusten suhteen. Tällä hetkellä Suomessa pitää leikata. Velkaantuminen on liian nopeaa. Siihen ei pelkät veronnostot auta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jani Mäkinen:

Ensinnäkin: mikä on suuri tuloero? Mahdoton kysymys vastata, ilman että mitään lukuja ei esitetä. Jos kirurgi tienaa 2-3 kertaa enemmän kuin sairaanhoitaja on se hyväksyttävissä. 5 kertainen ero on liikaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jani Mäkinen:

Jos valtio ottaa lisävelkaa 7 000 000 000 euroa vuodessa, niin näin varmasti on. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei mitään äkkinäistä talouskasvua ole tulossa joka nostaisi Suomen suosta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jani Mäkinen:

On käytettävä harkintaa. Annan esimerkin: Koska taskussani on iphone ja ajan autoa, olisi epärehellistä vaatia kaivosteollisuuden lopettamista. Pitää kuitenkin vetää rajat siihen miten paljon olemme valmiita uhraamaan. Löperö suunnittelu ja valvonta esimerkiksi Talvivaaran kohdalla johti siihen, että kaikki häviävät. Ei saada mineraaleja ja pilataan luontoa. Ihmisen toiminta kuormittaa luontoa ja tiettyyn rajaan asti se on hyväksyttävissä. Olemmehan me ihmisetkin osa luontoa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jani Mäkinen:

Kysymys on osittain epäselvä. Siksi vastasin "jokseenkin samaa mieltä". Mitä on "kaikki päätöksenteko" ja mikä on "haitallinen". Nämä eivät ole absoluuttisia ilmaisuja. Pitää harkita luontoarvoja ja taloudellisia kysymyksiä. Jos taloudellinen hyöty verrattuna luonnonhaittaan on mitätön, niin hankkeessa ei varmasti ole mitään järkeä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset