KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kauko Niemi, Vasemmistoliitto, 30

Oma esittely

Lestijärveläinen myyntiesimies - ent. puuseppä/PLM. Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja, puoluevaltuutettu, kunnallispolitiikassa 26 v.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kauko Niemi:

Palveluista leikkaaminen koskettaa aina eniten vähempiosaisia ihmisiä. Elvyttämällä oikein, saadaan työpaikkoja ja sitä kautta lisää verotuloja, joilla taas kustannetaan palveluita ja etuuksia. Työllisyydestä huolehtimalla, saadaan myös velkaantuminen aisoihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kauko Niemi:

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ei onnistu kivihiilellä. Teollisuus tarvitsee jatkossa edullista energiaa kilpailukyvyn säilyttääkseen. Teolliset työpaikat on Suomelle tärkeitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kauko Niemi:

Kunnianhimoinen tavoite. Aikataulu näyttää kuitenkin olevan liian tiukka. Suomessa on panostettava uusiutuvaan energiantuotantoon. Aurinko- ja tuulivoima on tulevaisuutta. Myös vesivoiman nykyistä parempi hyödyntäminen on mahdollista nykyaikaistamalla nykyiset vesivoimalaitokset.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kauko Niemi:

Vahva julkinen sektori takaa palveluiden saatavuuden myös pienituloisille kansalaisille, lisää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Julkisen sektorin leikkaukset kohdistuvat kipeimmin pienituloisiin ihmisiin, joilla ei ole varaa yksityisiin palveluihin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kauko Niemi:

Kielten opiskelu kannattaa aina.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kauko Niemi:

Täytyy huomioida välimatkat ja perheolosuhteet.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kauko Niemi:

Riippuu ihmisen varallisuudesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kauko Niemi:

Tulee mieleen vanhat hyvät ajat kun ravintolat meni kiinni puolen yön aikaan. Vähemmän lieveilmiöitä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kauko Niemi:

Kuntaliitokset eivät ole ratkaisu vaan yhteistyökyky kuntien kesken palveluiden järjestämisessä. Riippuu kuntien taloustilanteesta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kauko Niemi:

Työntekijöiden palkanalennukset on suoraan pois kotimaisesta kulutuksesta, jolla pidetään yllä mm. julkista sektoria.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kauko Niemi:

Vahva julkinen sektori takaa palveluiden saatavuuden myös pienituloisille, lisää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Pienituloisilla ei ole varaa yksityisiin palveluihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kauko Niemi:

Vero vakauttaa rahoitusmarkkinoita ja lisää talouden läpinäkyvyyttä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kauko Niemi:

Puolueettomuus takaa hyvät suhteet naapurimaihin ja auttaa myös keskinäisessä kaupankäynnissä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kauko Niemi:

Nykyinen taso on pidettävä, mutta samalla mietittävä mistä puolustusmenoihin varatut rahat on pois.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kauko Niemi:

Nykyisen työttömyyden vallitessa ei ole perusteita lisätä työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kauko Niemi:

Pienellä kunnalla ei ole tähän edellytyksiä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kauko Niemi:

Hyvänä arvopohjana olkoon vähempiosaisista huolehtiminen, niistä jotka eivät siihen jostain syystä itse kykene.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kauko Niemi:

Julkisilla palveluilla taataan tasavertaiset palvelut tuloista riippumatta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kauko Niemi:

Veroilla kustannetaan sosiaalipalvelut ja etuudet. Julkisten palveluiden ja etuuksien leikkaaminen koskettaa aina eniten pienituloisia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kauko Niemi:

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset