KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heikki Mustonen, Vasemmistoliitto, 29

Oma esittely

Toimin Pääluottamusmiehenä Vaasan kaupungin palveluksessa. Työssä Vaasan kaupungilla olen ollut yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta eri kuntatekniikan sekä teknisten palveluiden tehtävissä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heikki Mustonen:

Ei sillä,että leikataan palveluja sekä etuuksia saada Suomeen kuin lisää työttömyyttä ja eriarvoisuutta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heikki Mustonen:

Mielestäni n.60000 vuosiansiosta ylöspäin voitaisiin veroprosenttia nostaa. Nämä on yhteiset talkoot! Kaikki maksaa!

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heikki Mustonen:

Yksi on tekeillä ja yhtä uutta suunnitellaan tehtäväksi. Kyllä niiden pitää riittää! Käytetään enemmän uusiutuvaa luonnonvaroja mm. Tuuli,aurinko,vesi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heikki Mustonen:

Kivihiili saastuttaa,turve uudistuu hitaasti,maakaasu on tuonti tavaraa kuin myös kivihiili.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heikki Mustonen:

Verrataan mihin tahansa Pohjoismaihin niin näin ei ole. Julkinen sektori näyttää suurelta koska teollisuudessa vienti ei vedä ja työpaikkoja on irtisanottu tai lomautettu.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heikki Mustonen:

Pakko ei ole hyvä tässä asiassa. Valinnainen kielitarjotin jossa useampia kieliä valittavana olisi ihan hyvä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heikki Mustonen:

Ei,mikäli hakijalle ei koulutusta tai kokemusta tarjousta työstä tai työpaikka on kohtuuttoman kaukana.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Heikki Mustonen:

Jokaisella vanhukselle varallisuudesta huolimatta on oikeus asua ja elää omassa kodissaan mikäli kunto antaa myöden.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Heikki Mustonen:

Kyllä mielestäni nykyiset aukioloajat ovat riittäviä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heikki Mustonen:

Pakkokeinoilla ei saada järkeviä ja toimivia kuntia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Heikki Mustonen:

Suomeen tuodaan jo työehtosopimusten palkkojen alle työskenteleviä. Nämä harmaat työpaikat on kitkettävä! Kyllä työllään pitää toimeen tulla!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heikki Mustonen:

Ehdottomasti .valtion on tuettava esim. Teollisuuden tukemista,että suomi pysyy asuttuna laajasti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Heikki Mustonen:

Julkisen sektorin palveluja on kehitettävä varoilla jotka saataisiin poistamalla Kela korvaukset yksityiseltä puolelta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Heikki Mustonen:

Hyvin toimivat julkiset palvelut ovat kaikkien etu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Heikki Mustonen:

Tulisi paljon verokortittomia ns. Takseja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Heikki Mustonen:

Meidän pitää itse olla aktiivisia Eu:ssa lakien ja asetusten suhteen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Heikki Mustonen:

Kaikille samat pelisäännöt.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Heikki Mustonen:

Suomen linja olla puolueeton maa on ihan hyvä. Kehitetään omia puolustusvoimia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Heikki Mustonen:

Tässä taloudellisessa tilanteessa se ei ole järkevää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Heikki Mustonen:

Mikäli tulee koulutettua väkeä työpaikkoihin joihin on muuten vaikea työllistää .

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Heikki Mustonen:

Tasa arvo ihmisten kesken seksuaalisuudesta riippumatta on kannatettava asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heikki Mustonen:

Siitä syntyy työpaikkoja niin rakennusvaiheessa kuin myös myöhemmin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Heikki Mustonen:

Liian Tiukalla kurilla on huono kaiku. Luokkakoot pienemmiksi niin yksilöllinen opetus korvaa tiukan kurin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Heikki Mustonen:

Työ,toimeentulo,tasa-arvo ovat minun arvojani.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Heikki Mustonen:

Esim. Vaasassa omana julkisena työnä teknisellä puolella tehdään enää n.20-30%. Ei ole varaa enää pienentää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heikki Mustonen:

Silloin kaikki kuntalaiset maksavat ne ei yksin julkisen puolen työntekijät.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Heikki Mustonen:

Tuloerot ovat jo kasvaneet kohtuuttomasti. Kuka tekee määrittelyn ,että ihminen on toista lahjakkaampi ja missä työssä?

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Heikki Mustonen:

Vakattavalla raha politiikalla saadaan luotua työpaikkoja myös julkiselle puolelle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heikki Mustonen:

Ympäristö edellä mielestäni pitää mennä. Talvivaara on tästä hyvä huono esimerkki.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heikki Mustonen:

Jos luontoa rasitetaan kohtuuttomasti niin pitäisi luopua. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon luontoarvot ja kuinka pystymme luontoa suojelemaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset