KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anton Meriläinen, Vasemmistoliitto, 28

Oma esittely

Kolmekymppinen historiasta ja politiikasta kiinnostunut syntyperäinen Kokkolalainen Pyrkii tuomaan pitkäaikaistyöttömänä, isänä ja huolestuneena kansalaisena vähäosaisten näkökulmaa julkisuuteen ja puolustamaan oikeudenmukaisuutta – tervettä järkeä Precarius Socialismus – Sosialistinen Pätkätyöläinen/Työtön, Palveluala – Liikeapulainen -Kokkolan Työttömät Ry, varapuheenjohtaja -TVY – Työttömien Valtakunnallisen Yhteistyöjärjestön hallituksen jäsen, Pohjanmaan edustaja -Kokkolan tarkastuslautakunnan varajäsen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anton Meriläinen:

Lisäveloista huolimatta Suomi on yhä ylivelkaisten eurovaltioiden vähiten velkaisia. Valtion ei ole tarve maksaa velkaansa pois, kuten esimerkiksi yksityistalouden. Sen on vain varmistettava, että velkataakka kasvaa hitaammin kuin verokertymä. Verotuksen progressio onkin edelleen ajankohtainen aihe. Samoin kuin laaja julkisten investointien ohjelma, joka kohdennetaan infrastruktuurin parantamiseen, kansalaisten palvelujen ja ostovoiman turvaamiseen sekä uuden teollisuuden perustan kehittämiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anton Meriläinen:

Palkkaverotus ei ole itsessään ongelma. Pienituloisiin kohdistuvat veronkorotukset puolestaan ovat suuri epäkohta. Pienituloisten verotusta on kevennettävä nostamalla tuloveron alaraja 10 000 euroon vuodessa. Suurituloisten verotusta on nostettava etenkin isoista pääomatuloista osinkojen verohelpotukset poistamalla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anton Meriläinen:

Energiatuotannossa on panostettava uusiutuviin energianlähteisiin ja energian säästöön. Keskitetyistä suurvoimaloista on siirryttävä hajautettuun, työllistävään ja huoltovarmuutta tukevaan pientuotantoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anton Meriläinen:

"Materiaaleja on parempi kierrättää kuin kaivaa maasta, kierrätys on työllistävämpää kuin uusien kaivosten avaaminen. Toisaalta malmivarojen arvo nousee ja niitä kannattaa säästää tuleville sukupolville. Ympäristöveroilla sekä ympäristölle haitallisien tukien purkamisella helpotetaan myös valtiontaloutta. Kun uusia kaivannaisia louhitaan, pitää riittävän valvonnan ja lupien avulla varmistaa, että kaivostoiminta on kestävää eikä tuhoa lähialueen ympäristöä." Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anton Meriläinen:

Väite, että Suomen julkisen sektorin suhde on ennätyksellisen suuri, on varsin hatara. Julkisyhteisöjen menot mitataan eri tavalla eri maissa. Suomessa julkisyhteisön menoihin kuuluvat eläkkeet, jotka monissa muissa maissa kuuluvat yksityisen sektorin menoihin. Huomionarvoista on, että suomessa panostusta julkiseen sektoriin on heikennetty. Yksityiseltä voidaan tiettyjä yksittäisiä palveluja harkita ostettavan, mutta käytännössä suunnan tulisi olla demokraattinen osallisuustalous.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anton Meriläinen:

Kansainväliset kehityssuunnat ovat huomionarvoisia. Ruotsin ei tarvitse kadota opetuslistalta, mutta esimerkiksi Englanti ja Ranska ovat huomattavasti merkittävämmässä asemassa. Vaihto-opiskelun kohteet suuntautuvat useimmin Skandinavian ulkopuolelle.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anton Meriläinen:

Keppi ei porkkanaa korvaa. Euroopan ihmisoikeuslaki kieltää kaiken painostamisen tässä suhteessa. On edesvastuutonta kansankiihottamista syyttää työttömiä suurpääoman ja pankkien politiikan ohjailusta johtuvista tuloksista. On röyhkeää harhauttaa ihmiset toistensa kimppuun ylikansallisten yhtiöiden kerätessä voittoa kansakuntien kärsimyksestä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anton Meriläinen:

Tämähän riippuu millaisesta omaisuudesta ja kuinka merkittävästä summasta on kyse. Tottakai jokainen tahtoo huomioida henkilökohtaisen hyvinvointinsa ikääntyessään. Jos omaisuus huitelee miljoonissa, kenties verotuksen kautta tapahtuva varainsiirto hoivapalveluiden hyväksi edesauttaisi kaikkia, ei vain yhtä?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anton Meriläinen:

Nykyinen menettely on hyvä. Mielellään yrittäjä hankkisi lisätuloja venyvällä aukiololla, ja asiakkaat pitäisivät myöhään auki olevista tiloista, mutta terveys -ja rikostilastot osoittavat, että keskustelua varhemmasta sulkemisajasta voidaan lämmitellä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anton Meriläinen:

Useiden hallitusten ajan jatkunut sekava kuntarakenteiden uudistaminen ei johda mihinkään ilman selvää päämäärää. Monimutkainen isäntäkuntiin, mitä erilaisimpiin kuntayhtymiin, maakuntiin sekä aveihin ja elyihin perustuva hallinto on korvattava selkeällä ja demokraattisella kolmiportaisella hallinnolla, jossa jokainen taso paitsi päättää palveluista, myös huolehtii niiden rahoituksesta verotuksella.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anton Meriläinen:

Kun tuotanto ja raaka-aineet ovat yksityisen suurpääoman hallinnassa, eivät alle 50 miljoonaa euroa vuosiliikevaihtoa tekevät pieni -ja keskisuuret yritykset kykene kilpailemaan kiihtyvässä kilpailussa voitoista ylikansallisten yhtiöiden kanssa. Edellä mainittujen sekä pankkien sosialisointiprosessin kautta päästään aidosti vapaisiin markkinoihin, jolloin yrittäminen kannattaa ja työpaikkoja syntyy.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anton Meriläinen:

Tilaa Suomessa on ja inhimilliset asuinolot ovat ihmisoikeus.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anton Meriläinen:

"Sellaiset instituutiot, jotka vahvistavat solidaarisuutta,ovat parempia kuin sellaiset rakenteet, jotka kiskovat ihmisiä erilleen ja yhteistyön sijaan asettavat heidät jatkuvaan, haitalliseen keskinäiseen kilpailun kehään," R. Hahnel, taloustieteen emeritusprofessori kommentoi kirjassaan 'Osallisuustalouden aakkoset', Like 2014.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anton Meriläinen:

Suomen maksamat ylimääräiset maksut EU:lle palautuvat nihkeästi jäsenmaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Kritiikkiä on herättänyt mm. pankkien kahmimat rahat ihmisten etujen hinnalla. Yhtenäisvaluutta on osoittautunut epäonnistuneeksi, joten Euromaiden palaaminen omaan valuuttaan alkaa olla käsillä. Talousliittona jatkaminen ja sen kehittäminen onkin sitten aivan toinen kysymys.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anton Meriläinen:

Kohdistaminen ja käytetyt summat vaativat enemmän puolueetonta harkintaa. Kriisinhallintajoukoista tulisi luopua, ja hävittäjien ja panssarivaunujen päivittäminen joka vuosi on tarpeetonta. Koulutus- ja oppimisympäristöjen simulaattorihankinta ei korvaa käytännön osaamista. Noin 200 miljoonaa säästyisi yksin näistä karsimalla peruspalveluiden ja työllisyyden kehittämiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anton Meriläinen:

Adoptio-oikeuden suhteen olen varauksellinen vastoin Vasemmistoliiton kantaa. En usko homoseks. perheessä kasvavan lapsen näkökannan sukupuolirooleja tai seksuaalisuutta koskeviin asioihin vääristyvän. Samaa sukupuolta olevien vanhempien perheessä kasvaminen ei tutkimusten mukaan näytä aiheuttavan identiteettikriisejä tai sosiaalisia ongelmia. Näyttöä on kuitenkin verrattain vähän.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anton Meriläinen:

Uskonto ei takaa eettistä yhteisöllisyyttä, pikemmin päinvastoin. Myös patriotismin ja nationalismin käsitteiden eroavuuksiin tulee paneutua tarkasti. Yhteisö, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anton Meriläinen:

Osa näkee enemmän vaivaa työnsä eteen, ja on perusteltua, että tämä palkitaan. Ei kuitenkaan ole perusteltua, että vain kerskakulutus voi motivoida ihmisiä tai että suurten kulutusoikeuksien haaliminen olisi voimakkain kannustin. Jos ihmisille turvataan mukavuus, arvostus, vaikutusvalta ja turvallisuus, yksilön itsekkyys laskee hyväksyttävälle tasolle ja tuloerot tasoittuvat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anton Meriläinen:

Yllä mainittujen ei tarvitse olla keskenään ristiriidassa, kohtuullisuutta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset