KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Knuuttila, Vasemmistoliitto, 24

Oma esittely

Seinäjokelainen sähkö/automaatioasentaja. Kaupungin- ja maakuntavaltuutettu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Knuuttila:

Suomen julkisen sektorin nettovelka on EU- maiden pienin. Velkaantuminen ei ole Suomen ensijainen ongelma. Tärkeintä on saada työllisyystilanne parantumaan ja sitä kautta kasvua aikaiseksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Knuuttila:

Pitäisi tietenkin ensin määritellä, mikä on hyvä tuloinen. Pieni- ja keskituloisten (n. 1190-3200€/kk) palkkaverotusta ei ole järkevää kiristää kokonaiskysynnän kasvattamiseksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Knuuttila:

Panokset kannattaa suunnata uusiutuvien energiamuotojen tutkimus- ja kehitystyöhön.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Knuuttila:

Suomen ja muidenkin maiden tulee luopua jossain vaiheessa uusiutumattomien energiamuotojen käytöstä, mutta aivan vuoteen 2025 mennessä se ei ole realistista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Knuuttila:

Millä tavalla sitä mitataan? Suomessa julkisen sektorin työntekijöitä on huomattavasti vähemmän kuin Ruotsissa. Se saattaa olla yksi syy siihen, miksi Ruotsilla menee taloudellisesti paremmin. Jos taas mittariksi otetaan julkisen sektorin menojen suhde BKT:een, niin olennaisempaa on kasvattaa BKT:tta. Julkisen sektorin menojen suhde BKT:een laman aikana luonnollisesti kasvaa, koska BKT laskee.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Knuuttila:

Ruotsinkielellä on luonnollisesti vahva historiallinen kytkös Suomeen ja ruotsinkieli on myös virallinen kieli. Siitä huolimatta sen tarpeellisuudesta kouluopiskelussa pitää keskustella. Suomalainen sivistystaso ja koulun sivistävä vaikutus tuskin nojaa ainoastaan ruotsinkieleen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Knuuttila:

Suomeen ei pidä luoda "pakkotyömarkkinoita". Tutkimusten mukaan suurin osa työttömyydestä on vastentahtoista, eli työtön haluaisi töitä tehdä, mutta niitä ei ole tarjolla. Sen sijaan pitää panostaa työpaikkojen syntymiseen. Se tapahtuu parhaiten turvaamalla kokonaiskysyntää ja panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Knuuttila:

Arvokas vanhuus, hoiva ja huolenpito kuuluu kaikille ihmisille varallisuuteen katsomatta. Sen vuoksi valtion on huolehdittava riittävästä veropohjasta ja pienistä tuloeroista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Knuuttila:

Ravintoloiden aukioloaikoja on varmasti hyvä säädellä työntekijöiden aseman ja terveyden suojelemiseksi. Alkoholin kulutus on laskussa, joten jossain vaiheessa voitanee miettiä myös kevyempää otetta alkoholin sääntelyyn.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Knuuttila:

Jos kuntien valtionosuuksiin ei tehdä tulevalla hallintokaudella tuntuvia muutoksia, liitoksia nähdään väistämättä. Oman epävarmuuteensa tilanteeseen tuo sote- uudistus. Jos kunnat eivät pysty tuottamaan asukkailleen palveluita, tulee liitoksia toteuttaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Knuuttila:

Työmarkkinoille ei pidä luoda epätervettä kilpailua. Työntekijä on aina heikommassa asemassa suhteessa työnantajaan. Kokonaiskysynnän pienentyminen on yrityksille suurempin uhka, kuin työntekijöiden palkat.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Knuuttila:

Ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa. Valtion ei pidä kuitenkaan väkisin ylläpitää palveluita, joille ei ole tarpeeksi kysyntää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Knuuttila:

Julkisesti tuotetuilla terveyspalveluilla turvataan parhaiten kansalaisten tasa-arvoiset palvelut. Samalla varmistetaan suomalaisten veroeurojen pysyminen kotimaassa. Moni terveyspalveluitaan yksityistänyt kunta on ottanut palveluitaan takaisin hoidettavakseen, koska palvelun laadussa ja hinnassa on ollut puutteita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Knuuttila:

On selvää, etteivät kaikki kunnat kykene tuottamaan kaikkia lakisääteisiä terveyspalveluita. On kuitenkin kaupunkeja ja kuntia, jotka siihen pystyvät. Sote- uudistuksen myötä kunnilta viedään suuriosa päätösvallasta ja budjetista sote-alueelle. Osittain voidaan kysyä: mikä kunta enää on? Vaarana on demokratian kaventuminen, puhumattakaan terveyspalveluiden toimivuudesta ja saavutettavuudesta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Knuuttila:

Ruotsissa taksimarkkinoiden vapauttaminen ei ole ilmeisesti tuonut toivottuja hintojen alennuksia. Sen sijaan tilalle on tullut epäluotettavia takseja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Knuuttila:

Eu on Suomelle nykyisyyttä ja vaihtoehtoista tilannetta on vaikea kuvitella. Eu:ssa on omat ongelmansa, mutta kansainvälisessä arvoyhteisössä se vastannee parhaiten Suomen arvopohjaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Knuuttila:

Kansainvälinen veronkierto on suuri ongelma. Rahoitusmarkkinoilla tapahtuu myös suuri osa nykyisestä arvonlisäyksestä. Rahoitusmarkkinavero on yksi askel kohti parempaa varallisuuden kasautumisen ehkäisyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Knuuttila:

Suomen ei pidä toiminnallaan luoda epävakautta Skandinaviaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Knuuttila:

Uskottavasta puolustuksesta on pidettävä kiinni, mutta on perin kummallista, jos vaikeana taloudellisena aikana rahat laitetaan aseisiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Knuuttila:

Suomessa on työllisyysongelma, joten ensisijaisesti tulee palkata kotimainen työtä vailla oleva ammattilainen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Knuuttila:

Vastaanottokeskus tuo työpaikkoja, rahoitusta ja väestöä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Knuuttila:

Kurittomuus ei ole ehkä niinkään koulun kurinpidosta kiinni, vaan kotikasvatuksesta. Jos lasten vanhemmat eivät kunnioita sääntöjä, auktoriteettejä ja muita ihmisiä, ei sitä voida odottaa lapsiltakaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Knuuttila:

Koti on kaikille tärkeä. Uskonto on joillekin tärkeä, uskonnosta riippumatta. Isänmaa on kaikille tärkeä. Eri asia on, mitä näiden arvojen pohjalta tehdään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Knuuttila:

Yksityiset palvelut eivät aina ole tuottavampia, halvempia tai parempia. Pikemminkin on ollut näköpiirissä, että yksityistettyjä palveluita palautetaan takaisin julkiseen tuotantoon. Julkinen sektori voisi myös aivan hyvin ottaa suuremman vastuun työllisyyspolitiikasta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Knuuttila:

Tämä kysymys on huono ja sisältää oletuksen valtavirtaisesta ajattelutavasta, että leikkaaminen ja supistaminen ovat ainoat vaihtoehdot. Lisäksi jää epäselväksi, mikä aiheuttaisi leikkausten tarpeen ja millaisessa taloudellisessa ajassa olisimme.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Knuuttila:

Tutkimusten mukaan mikään ei puolla suuria tuloeroja. Päinvastoin, suuret tuloerot kasvattavat terveyseroja, lisäävät kuolleisuutta ja hidastavat talouskasvua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Knuuttila:

Julkiselle taloudelle kaikki on liian raskasta, jos tulopuolesta ei huolehdita riittävän laajalla veropohjalla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Knuuttila:

Ympäristön kanssa joudumme elämään myös tulevaisuudessa. Lyhyt näköisten voittojen takia, sitä ei kannata uhrata. Talouskasvua ja työpaikkojen luomista voidaan toteuttaa myös ympäristön ehdoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Knuuttila:

Oleellista taitaa olla haittojen laajuus ja määrä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset