KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha-Matti Kiviluoma, Vasemmistoliitto, 23

Oma esittely

Olen 24 vuotias kansanedustajaehdokas vasemmistoliiton listalta vaasan vaalipiirissä. Politiikan parissa toimin kotikunnassani Teuvalla kunnanvaltuutettuna ja vapaa-aika lautakunnan puheenjohtajana. Puolueen sisällä toimin piirihallituksen jäsenenä. Ammattiyhdistystoiminnassa olen puuliiton valtuutettu ja maatalousalojen johtokunnan jäsen. Töissä olen teuvalla äystön kylässä sijaitsevilla kasvihuoneilla. Koulutukseltani olen ylioppilas jonka lisäksi olen käynyt Helsingissä laajasalon opistossa urheilutoimittaja kurssin. Harrastuksiini kuuluu salibandyn pelaaminen ja valmentaminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Leikkaukset palveluihin vaikuttavat ensisijaisesti pienituloisiin, olisi väärin laittaa heitä maksamaan velkaantumista yksin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Progression kiristäminen ylimmissä tuloluokissa ja loiventaminen pienimmissä on paras ja oikeudenmukaisin ratkaisu

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Kivihiilen käytöstä tulisi luopua mahdollisimman pian..

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Julkisen sektorin koko ei ole syynä huonoon taloustilanteeseen. Varsinkin poliittinen oikeisto pelottelee ihmisiä puhumalla ylipaisuneesta julkisesta sektorista ja yrittää näin yksityistää palveluita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Opetuksen muotoa voisi varmasti muuttaa käytännönläheisemmäksi..

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Valtaosa kyllä ottaisi työtä vastaan jos sitä olisi tarjolla edes kohtuullisilla työehdoilla. Työttömät tarvitsevat ainaisen tuomitsemisen ja potkimisen sijaan palkkatyötä, ei pakkotyötä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Varallisuusveron palauttaminen ratkaisisi tämän ongelman

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Tärkeämpää on puhua peruspalveluiden säilymisestä myös syrjäseuduilla. Uskon, että ihmisille on tärkeämpää palvelut ja niiden saatavuus, kuin se mikä kunnan tai kaupungin nimi on. Pakko on keinoista huonoin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Työllä on AINA tultava taloudellisesti toimeen! Suomi ei voi lähteä kilpailemaan palkoilla esimerkiksi Aasian matalapalkkamaita vastaan, meillä täytyy olla muut kortit hiassa

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Ihmisten sairauksilla ei tule tehdä bisnestä

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Rahoitusmarkkinaveron täytyy säätää koko EU:n laajuisena, muuten se synnyttää verokilpailua jäsenmaiden sisällä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Suomen tehtävä ei ole hyppiä maailmalla aseet laulaen, vaan istua kriisitilanteissa keskusteluissa puolueettomana toimijana.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Puolustusvoimilla ei tule olla erivapauksia jos muusta toiminnasta leikataan ja säästetään. Kansan pitäminen yhtenäisenä on parasta puolustuspolitiikkaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha-Matti Kiviluoma:

Jos verotuksessa toteutetaan periaatetta, maksukyvyn mukaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset