KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sauli Isokoski, Vasemmistoliitto, 22

Oma esittely

Olen 40-vuotias reilusti rehellinen mies Pietarsaaresta. Perheeseeni kuuluu avovaimo Mervi. Olen ammatiltani myyjä. Harrastan teatteria, järjestötoimintaa, lukemista, raviurheilua, penkkiurheilua ja ulkoilua. Teatterin osalta toimin myös Pietarsaaren Näyttämön puheenjohtajana. Toimin kaupunginvaltuutettuna jo kolmatta kautta ja olen Palvelualojen ammattiliiton edustajiston 2. varapuheenjohtaja. Nämä tehtävät ovat antaneet minulle paljon kokemusta ja osaamista yhteiskunnallisiin asioihin joista olen aina ollut kiinnostunut. Olen valmis tekemään työtä tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan hyväksi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sauli Isokoski:

Hyvinvointivaltio on turvattava ja monet talousasiantuntijatkin ovat sitä mieltä että nyt pitäisi satsata elvytykseen. Leikkaukset syventävät lamaa. Nyt pitäisi satsata julkisiin investointeihin jotka lisäisivät työllisyyttä. Ostovoimaa on parannettava ja tuloeroja kavennettava oikealla työvoima-ja sosiaalipolitiikalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sauli Isokoski:

Pitää siirtyä yhtenäiseen verotukseen, kaikkia tuloja pitäisi verottaa yhdessä progressiivisessa verotaulukossa. Tuloerojen kasvu pitää pysäyttää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sauli Isokoski:

Seuraavalla kaudella ei tarvita uusia ydinvoimalupia. Tällä kaudella tehty Pyhäjoen ydinvoimapäätös riittää. Täytyy hyödyntää enemmän ydinvoiman rinnalla uusiutuvia enenrgiamuotoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sauli Isokoski:

Energiatuotannossa on satsattava uusiutuviin energialähteisiin. Meidän on ajateltava myös tulevia sukupolvia. En kuitenkaan usko että on mahdollista luopua kokonaan vuoteen 2025 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sauli Isokoski:

Hyvinvointivaltiossa on tärkeää että jokainen saa palveluja varallisuudesta riippumatta. Tällä hetkellä on porvaripuolueiden osalta menossa hyökkäys julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan. Täytyy muistaa että julkisen sektorin palvelut ovat turvana vauvasta vaariin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sauli Isokoski:

Joillakin alueilla olisi järkevämpää opiskella esimerkiksi venäjää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sauli Isokoski:

Työttömien pompottelua pitää vähentää. Luoda koulutusta aloille missä on työvoimapulaa. Esimerkkinä työvoimapoliittinen koulutus tarpeen mukaan, ei kouluteta vaan sen vuoksi että puhdistetaan tilastoja. Lisäksi luovuttava siitä, että työttömiä laitetaan työskentelemään jopa 9€:n päiväpalkalla . Työstä saatavalla palkalla on tultava toimeen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sauli Isokoski:

Mielestäni jokaiselle pitää turvata riittävät hoivapalvelut, ei voi olla varallisuudesta riippuvaista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sauli Isokoski:

Tällä hetkellä järjestelmä on erittäin vaikeaselkoinen. Toiset saavat olla auki kahteen yöllä ja toiset neljään jos tarjoavat laadukasta ohjelmistoa. Mietin, että miten se laadukas oikein määritellään? Pitäisi olla tasavertaiset aukioloajat kaikille ravintoloille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sauli Isokoski:

Pakottaminen on mielestäni väärä tie. Joissakin tapauksissa kuntien yhdistyminen voi toimia mutta joissakin ei. Kuntien pitää itse pystyä neuvottelemaan ja sopimaan mahdollisista liitoksista. Kuntaliitokset eivät ole aina pelastus.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sauli Isokoski:

Ei missään nimessä. Nykyään on jo todella paljon joustoa ja moni taistelee toimeentulonsa kanssa kun palkka työstä ei riitä elämiseen. Esimerkiksi palvelualoilla on erittäin paljon vastentahtoista osa-aikatyötä ja myös nollatuntisopimuksia. Näihin pitäisi puuttua lainsäädännön kautta. Koko ajan ollaan vaatimassa malttia työntekijöiltä ja viime vuosina on aina tehty maltilliset palkkaratkaisut. Silti yritysjohtajat ovat nostelleet ahneuksissaan isoja optioita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sauli Isokoski:

Suomi ei voi keskittyä pelkästään Kehä kolmosen sisään. Esimerkiksi toisen asteen koulutuspaikkoja on hyvä olla riittävästi eri puolilla maatamme.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sauli Isokoski:

Julkisen sektorin kannettava ensisijainen vastuu terveyspalveluista. Terveyspalveluista ei saa tehdä bisnestä. On suuri vaara, että terveyspalvelujen tarjonta menisivät kansainvälisille firmoille ja tuotot valuisivat sinne.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sauli Isokoski:

Palvelun tuottamisen ja järjestämisvastuun pitää olla ensisijaisesti julkisella sektorilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sauli Isokoski:

Tässä asiassa uskon että säätely toimii. Voisi luoda "villit" markkinat ja viedä luotettavuuden taksialalta. Joissakin maissa missä näin on toimittu, on aiheuttanut suuria ongelmia taksiyrittäjille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sauli Isokoski:

EU:sta on sekä hyötyä että haittaa. Hyötynä näen, että pienituloisetkin ovat pystyneet saamaan lainaa pankista ja vielä maksamaan lainan johtuen matalasta korkotasosta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sauli Isokoski:

Verolla pyritään harmaantalouden ja veroparatiisien kitkemiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sauli Isokoski:

Nato toisi erittäin suuria riskejä turvallisuuteemme. Ei toisi turvaa vaan päinvastoin turvattomuutta. Toisi myös sotilaallisia jännitteitä rajallemme. Natoon myös uppoaisi tolkuttomasti rahaa. Pyrkimykset liittyä Natoon ovat vastuuttomia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sauli Isokoski:

Mielestäni nykyiset määrärahat riittävät.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sauli Isokoski:

Työperäistä maahanmuuttoa ei saa rajoittaa liikaa mutta pitää myös varoa ettei työntekijöiden työehtoja poljeta. Suomeen tulevan ulkomaisen työvoiman on noudatettava yhdessä sovittuja suomalaisia työehtoja ja säädettyjä lakeja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sauli Isokoski:

Rakkaus on ihana asia. Tasa-arvo on tärkeää ja jokaisella pitää olla oikeus onnelliseen elämään ja rakkauteen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sauli Isokoski:

Kotikaupungissani on jo vastaanottokeskuksen sivutoimipiste.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sauli Isokoski:

Tiukempi kuri ei tee kouluista parempia. Kouluille pitää saada enemmän resursseja. Luokkakoot eivät saa nousta ja pitää huolehtia erityistä tukea tarvitsevista oppilaista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sauli Isokoski:

Tärkeitä asioita mutta eivät saa leimata liiaksi politiikkaa. Jotkut käyttävät näitä myös leimasimenaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sauli Isokoski:

Julkisia palveluita ei saa antaa yksityisen puolen voitonteon välineeksi. Kustannustehokkuus ei saa olla ainut mittari palvelujen tuottamiselle.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sauli Isokoski:

Kummatkin huonoja vaihtoehtoja. Valtion omat yhtiöt voisivat lopettaa veronkierron veroparatiisien kautta. Harmaaseen talouteen on puututtava vielä paremmin ja verovuodot tukittava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sauli Isokoski:

Tuloeroja pitää kaventaa. Muuten luodaan eriarvoinen yhteiskunta. Heikommassa asemassa olevia ei saa unohtaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sauli Isokoski:

Kaikki on kiinni arvovalinnoista ja poliittisesta tahdosta. Ahneus on monen ihmisen perisynti ja me emme saa unohtaa huonommassa asemassa olevia kansalaisia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sauli Isokoski:

Emme voi tehdä päätöksiä jossa maastamme tulisi elinkelvoton. Tulee ajatella myös tulevia sukupolvia. Vastuullisella talouskasvulla ja työpaikkojen luomisella pystymme huolehtimaan myös ympäristöasioista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sauli Isokoski:

Päätöksenteossa pitää ottaa huomioon vaikutukset ympäristöön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset