KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Immanuel Grönlund, Vasemmistoliitto, 20

Oma esittely

Olen 33-vuotias, perheellinen opiskelija. Puolison lisäksi perheeseemme kuuluu kaksivuotias poika ja kaksi kissaa. Maisterivaiheen opintojeni vuoksi junailen säännöllisen epäsäännöllisesti Vaasan ja Seinäjoen välillä. Harrastuksista suurimman osan ajasta vie yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sillä olen aktiivisesti mukana puoluepolitiikassa. Tällä hetkellä toimin luottamustehtävissä Seinäjoen vasemmiston puheenjohtajana ja Pohjanmaan vasemmiston varapuheenjohtajana, minkä lisäksi edustan Seinäjoen kaupunkia Sevas Oy:n hallituksen jäsenenä. Ajatuksiini voit tutustua ehdokassivustoltani löytyvän blogin tai julkisen Facebook-sivuni kautta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Immanuel Grönlund:

Laskusuhdanteessa tehdyt leikkaukset vain pahentavat taantumaa heikentäessään kotimaista kysyntää kasvavan työttömyyden ja laskeneen ostovoiman kautta. Leikkausten sijaan tulisi käynnistää kunnianhimoinen julkisen sektorin investointiohjelma hankkeisiin, jotka on käynnistettävä joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin (rapautuva väylästö, homekoulut, riittävä kohtuuhintaisen asumisen mahdollistava vuokra-asuntokanta) ja jotka lisäävät kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä (koulutus, perustutkimus).

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Immanuel Grönlund:

Palkkaverotuksen progression kiristämisen sijaan pääomatulot on saatettava pikimmiten yhtäläisen tuloverotuksen piiriin. Norminpurkutalkoot käyntiin!

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Immanuel Grönlund:

Nykyisten hankkeiden (OL3 ja 4, Fennovoima) valossa on selvää, että energiakapasiteetin lisäys ydinvoimalla ei ole realistista: fissioydinvoima on välivaiheen teknologiaa ja tuon välivaiheen pitäisi päättyä suurinpiirtein niihin aikoihin, kun uudet hankkeet saataisiin kaupalliseen tuotantoon. Esim. Loviisa 3:n rakentamisen aloitusta suunniteltu 2027 jälkeen, jolloin käyttöönotto tapahtuisi lähempänä 2040-lukua. Myöskään kannattavuuslaskelmat eivät puolla ydinvoiman lisärakentamista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Immanuel Grönlund:

Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää asteittaista fossiilisista polttoaineista luopumista. Ainakin kivihiilen ja turpeen osalta tavoite vaikuttaa toteutettavissa olevalta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Immanuel Grönlund:

Julkisen sektorin suhteellinen osuus bkt:sta on viime vuosina kasvanut, mutta se johtuu yksityisen sektorin syöksystä. Julkisen sektorin investointiohjelman avulla voidaan tuo syöksykierre katkaista ja palauttaa bkt kestävän kasvun uralle. Koulutukseen ja perustutkimukseen panostamalla tulevaisuuden kasvu voi olla kestävää myös ympäristön näkökulmasta .

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Immanuel Grönlund:

Kielten opiskelusta on aina hyötyä, ja kotimaisten virallisten kielten hallinta on edellytys esim. virkamiesuralla. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta maksuton koulutus ei saa poissulkea yksilön yhteiskuntaan osallistumisen kanavia, vaan päinvastoin lisätä niitä. Mikäli kaksikielisyydestä luovutaan perustuslakia muuttamalla, on kielten opiskelupakkoa tarkasteltava uudelleen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Immanuel Grönlund:

Työnteon pitäisi olla aina taloudellisesti ja sosiaalisesti kannattavaa yksilön näkökulmasta katsottuna. Toisella puolella maata sijaitseva ja koulutusta vastaamaton työ ei kovin usein näitä kriteerejä täytä. Sen sijaan valtion ja kuntien velvoitetta tarjota työtä tulee tarkastella sen valossa, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus työhön.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Immanuel Grönlund:

Hyvinvointivaltio turvaa ihmisten arvokkaan vanhuuden varallisuudesta riippumatta. Tämäkin rahoitetan verovaroin. Mikäli valtion ja kuntien rahoitus ei tähän riitä, on veropohjaa laajennettava.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Immanuel Grönlund:

Anniskeluravintoloiden tulisi aikaistaa ohjelmistoaan asiakaskunnan houkuttelemiseksi ravintolaan jo alkuillasta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Immanuel Grönlund:

Kuntien vähentämisen ei tulisi olla itseisarvo. Sen sijaan kuntien itseäisen toiminta- ja päätöksentekokyvyn sekä riittävän palvelutason takaamisen tulisi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Immanuel Grönlund:

Suomeen on saatava sitova minimipalkkataso ja yleisesti sitovien työehtosopimusten palkkatason alittaminen tulisi kriminalisoida.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Immanuel Grönlund:

Suomessa on perustuslailla taattu liikkumisenvapaus sekä oikeus asuinpaikan valintaan. Riittävän palveluverkoston ylläpitäminen on siis valtion velvollisuus. Nykyisenkaltaista kiinteisiin toimipisteisiin sidottua palvelumallia ei kuitenkaan ole kaikilta osin mahdollista eikä tarkoituksenmukaista säilyttää. Verovaroin ylläpidettävillä ja luotavilla työpaikoilla pitää olla riittävä vaikuttavuus alueellisen elinvoimaisuuden ja ympäristötasapainon ylläpidossa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Immanuel Grönlund:

Nykyinen asema on riittävä. Merkittävää julkista valtaa voi Suomessa nykyään käyttää vain viranomainen, eikä sitä pidä luovuttaa yksityiselle sektorille jatkossakaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Immanuel Grönlund:

Tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien jäsenkuntien tulisi päästä sopuun siitä, mitkä sote-palvelut tuotetaan lähipalveluina ja miten kuntien olemassa olevia resursseja saadaan hyödynnettyä palveluiden tuotannossa kaikkein kustannustehokkaimmin. Esitetty malli siirtää päätöksentekoa entistä kauemmaksi kuntalaisista ja pois vaaleilla valittavien päättäjien ulottuvilta. Tulevalla hallituskaudella on selvitytettävä suoralla kansanvaalilla valittavaan maakuntahallintoon siirtymistä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Immanuel Grönlund:

Taksilupajärjestelmä kaipaa uudistusta, mutta vapaa kilpailu näivettäisi palvelut maaseudulta sekä pienistä keskisuurista kaupungeista. Ruuhkahuippujen tasaamiseksi voitaisiin pohtia väliaikaisia lupia suurten tapahtumien järjestämisajankohtina. Valtio muuten sääntelee vain kuluttajilta perittäviä enimmäishintoja. Nykyisen järjestelmän perustan säilyttämisen puolesta puhuu palvelujen tasalaatuisuus ja luotettavuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Immanuel Grönlund:

Monista puutteistaan ja demokraattista valvontaa heikentävine ominaisuuksineenkin EU on edistänyt suomalaisten kansainvälistymistä ja helpottanut vientiteollisuuden pääsyä uusille markkinoille. Nykyiseen kehityssuuntaan ei kuitenkaan voi olla tyytyväinen, sillä esim. eurokriisi ja TTIP-neuvottelut ovat osoittaneet pyrkimykset vallan siirtämisestä demokraattisesti valituilta päätöselimiltä suuryrityksille ja finanssisektorille. Tämä on estettävä kaikin mahdollisin keinoin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Immanuel Grönlund:

Finanssitalous johdannaiskauppoineen on pääsyy nykyiseen reaalitalouden taantumaan. Nykyinen järjestelmä on epävakaa, arvaamaton ja epäoikeudenmukainen, sillä voitot yksityistetään ja vain vastuut jaetaan veronmasajien kustannettaviksi. Rahoitusmarkkinaverolla kerättävillä puskureilla voitaisiin varautua tuleviin markkinahäiriöihin, jolloin budjettirahoituksella ei tarvitsisi paikkailla liikepankkien taseita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Immanuel Grönlund:

Ei ole nähtävissä mitään sellasita syytä, jonka perusteella olisi Suomen edun mukaista kuulua sotilasliittoon, jonka pääasiallisena tarkoituksena on kollektiivisen hyökkäysarmeijan varustaminen ja ylläpito.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Immanuel Grönlund:

Puolustusvoimien määrärahat eivät tarvitse tasokorotusta eivätkä miljardiluokan investointiavustuksia hyökkäyskalustoon. Sen sijaan maanpuolustustahtoa on ylläpidettävä ja olisi ajankohtaista selvittää nykyisen asevelvollisuusarmeijan korvaamista tasa-arvoisella yleisellä maanpuolustusvelvollisuudella, jonka koulutuksessa painotettaisiin siviilikriisinhallintaa ja ympäristökatastrofeihin varautumista. Kansallinen kyberturvallisuus on kyettävä takaamaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Immanuel Grönlund:

Nykyinen käytäntö vaikeuttaa kohtuuttomasti monikansallisten perheiden asettumista Suomeen. Erityisasiantuntijat ja tutkijat valitsevat helposti sen sujuvamman vaihtoehdon, mikäli sellainen on tarjolla. Henkisen pääoman lisäksi menetetään hyviä veronmaksajia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Immanuel Grönlund:

Suomen olisi aika korjata lainsäädännön törkeimmät ihmisoikeusloukkaukset ja siirtyä tälle vuosituhannelle.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Immanuel Grönlund:

Ehdottomasti. Mielestäni Seinäjoen tulisi myös pyörtää päätöksensä kiintiöpakolaisten vastaanottamattajättämisestä, mikäli kansainvälistyvän kasvukeskuksen imagosta halutaan pitää kiinni.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Immanuel Grönlund:

Koulussa pitää olla selkeät pelisäännöt, joiden hyväksyntä ja noudattaminen pitää olla molemminpuolista. Nurkassa seisottamisen aikaan palaamista en kuitenkaan kannata. Opettajankoulutuksessa täytyy panostaa auktoriteetin ylläpitämisen taitoon rakentavassa hengessä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Immanuel Grönlund:

Uskonnon - ja varsinkin uskonnollisesti värittyneen kansanperinteen - sotkeminen maalliseen arvokeskusteluun ja lainsäädäntöprosessiin aiheuttaa harvoin onnistuneita tuloksia. Rakennan arvopohjani mieluummin solidaarisuudelle, yhdenvertaisuudelle ja hyvinvointivaltiolle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Immanuel Grönlund:

Julkisten palveluiden ulkoistaminen on osoittautunut kokonaistaloudellisesti kannattamattomaksi: mahdolliset säästöt tehdään työehtosopimus-shoppailulla ja verosuunnittelulla. Näistä ensimmäinen heikentää yksittäisten työntekijöiden asemaa, kun taas jälkimmäisestä kärsimme me kaikki.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Immanuel Grönlund:

Veropohjan murentaminen on jatkunut jo vuosikymmeniä. Tuloverotuksen progression yhtenäistäminen paitsi purkaisi turhaa normistoa, myös korjaisi suurimpien pääomaan kohdistuvien verhuojennuksien jättämiä aukkoja valtiontaloudessa. Olisin valmis harkitsemaan myös yhteisöveron alennuksen (osittaista) perumista ja varallisuusveron palauttamista, ainakin jossakin muodossa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Immanuel Grönlund:

Tuloeroja toki saa olla, mutta niiden kasvattaminen poliittisin päätöksin ei ole mitenkään perusteltavissa. Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta palkitsemisen tulisi pysyä kohtuullisissa mitoissa: ei kukaan ole oikeasti täyttä työviikkoa tekevää sataa - tai edes kymmentä - kertaa ahkerampi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Immanuel Grönlund:

Julkista taloutta rasittaa austerity- eli leikkauspolitiikan harjoittaminen laskusuhdanteessa ja monikansallisten yritysten verosuunnittelu. Jos näiden annetaan jatkua, niin pidemmän päälle mitkä tahansa palvelut käyvät liian raskaaksi ylläpitää. Esimerkiksi perusturvan leikkaukset kohdistuvat käytännössä suoraan kotimaiseen kulutukseen ja siten lisäävät osaltaan työttömyyttä. Emme tarvitse alati kasvavaa, pienemmällä työttömyysturvalla kitkuttavaa työttömien joukkoa, vaan lisää töitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Immanuel Grönlund:

Saattaa kuulostaa hyvältä, mutta on pitkällä tähtäimellä tuhoisaa. Lapsilta (tulevaisuuden) varastaminen on sitä paitsi todella rumasti tehty.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Immanuel Grönlund:

Saavutettavia hyötyjä ja koituvia haittoja vertaamalla on saavutettavissa kompromissi, jonka kanssa on pystyttävä elämään. Myös niiden lapsien siellä tulevaisuudessa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset