KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heli Pohjanhovi, SKP, 86

Oma esittely

Ammatiltani kirjastonhoitaja, viiden aikuisen nuoren äiti, eronnut, kiinnostuksia yhteiskunnalliset asiat, taide, kirjallisuus, luonto ja tietysti kissat.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heli Pohjanhovi:

Valtion velat ovat eri asia kuin yksityisten ihmisten. Suomen velkaantumisaste ei ole erityisen korkea muihin maihin verrattuna. Leikkauspolitiikka luo vain lisää köyhyyttä ja vähentää ihmisten ostovoimaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heli Pohjanhovi:

Ylimpien tuloluokkien verotusta pitäisi kiristää, samoin pääomatulojen verotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heli Pohjanhovi:

Suomen teollisuuden määrä on vähentynyt joten sähköntarvekin vähenee, ja koska ydinsähkön kilpailukyky on heikentynyt, ei ydinvoimaa kannata rakentaa lisää myyntimielessäkään. Lisäksi tietysti ydinvoima on ekologisesti täysin kestämätön ja meille kaikille hengenvaarallinen vaihtoehto energiantuotannossa. Ydinvoimasta ollaan luopumassa muuallakin teollistuneessa maailmassa, niin pitäisi olla meilläkin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heli Pohjanhovi:

Kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä tulee luopua, mahdollisimman pian.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heli Pohjanhovi:

Väitteet julkisen sektorin liian suuresta koosta perustuvat virheellisiin lukuihin ja tulkintoihin ja ovat propagandistisia. Julkisen sektorin osuus taloudesta oli viime vuonna 21 prosenttia. Kun yksityisen sektorin osuus taloudesta pienenee, kuten taantumassa käy, nousee julkisen sektorin koko suhteellisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heli Pohjanhovi:

Niin kauan, kuin ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli, pitäisi kaikkien sitä opiskella, samoin kuin suomeakin. Toisaalta pakollisuus on yleisesti ottaen ikävää, joten voisi olla vapaaehtoistakin, mikäli ruotsinkielisten perustuslailliset oikeudet turvataan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heli Pohjanhovi:

Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. On väärin, jos ihminen vaikkapa pakotetaan ottamaan vastaa työtä niin kaukaa, että työmatkaan menee suurin osa päivästä, tai jos on pakotettu muuttamaan omasta kodistaan toiselle paikkakunnalle ellei itse sitä halua. Tai ottamaan vastaan itselle sopimatonta työtä (esim. terveydellisesti, koulutuksellisesti).

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Heli Pohjanhovi:

Riippuu omaisuuden määrästä ja ihmisen elämäntilanteesta muutoinkin. Periaatteessa yhteiskunnan pitää turvata jokaiselle hyvä vanhuus. Jos omaisuuttaan haluaa käyttää luksuksen hankkimiseen, niin mikäs siinä. Hoivapalvelujen kustannuksiin menee aivan liikaa sellaisten vanhusten tuloista ja omaisuudesta, jotka eivät ole varakkaita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Heli Pohjanhovi:

Kysymyksen muotoilu on sen verran epämääräinen, että en voi perustella tarkasti.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heli Pohjanhovi:

Kuntien määrän vähentäminen sinällään ei tuo mitään hyötyjä, ja mitä isompi kunta, sen huonommin lähidemokratia toteutuu.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Heli Pohjanhovi:

Suomen palkat eivät ole kohtuuttomia missään vertailussa. Halpamaissa pitäisi palkkoja nostaa, että sielläkin työläiset voisivat elää ihmisarvoista elämää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heli Pohjanhovi:

Tulevaisuus on pienessä, eli elinvoimaisissa paikallisyhteisöissä, jotka kehittyvät omien edellytystensä ja vahvuuksiensa pohjalta ja verkostoituvat toimivaksi kokonaisuudeksi, ei jättisuurissa metropoleissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Heli Pohjanhovi:

Yksityiset terveyspalvelut ovat epäluotettavia. Ne voivat mennä konkurssiin, lopettaa muuten vain toimintansa kannattavyyssyistä. Kilpailutustilanteessa yksityisillä toimijoilla alalla kuin alalla on tapana tehdä kunnille edullisia tarjouksia, mutta pian hinnat nousevatkin tuntuvasti. Ja toisaalta: millaista palvelua yritys tarjoaa halvalla? Halvimmalla mahdollisella tavalla tuotettua, onko se sitten sellaista, mitä tarvitsemme tai haluamme?

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Heli Pohjanhovi:

Lähipalvelujen säilymisen kannalta olennaisen tärkeää, että kunnat voivat itse tuottaa palveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Heli Pohjanhovi:

Villi kilpailu taksialalla tuskin olisi edullista sen paremmin asiakkaille kuin yrittäjillekään. Jonkin verran höllennystä asiassa kyllä voitaisiin tehdä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Heli Pohjanhovi:

EU on kansainvälisen pääoman etuja ajava järjestö, sen tarkoitus on edistää vapaata markkinataloutta. EU:n harjoittamaan uusliberalistiseen talouspolitiikkaan mukautuminen on aiheuttanut Suomessa talouden surkastumista ja suurtyöttömyyttä. EU on myös viemässä Suomea kauppa- ja mahdollisesti ihan oikeaankin sotaan Venäjää vastaan. Lisäksi EU-jäsenyydestä on Suomelle miljardien vuotuiset välilliset menot.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Heli Pohjanhovi:

Toki rahoitus- ja sijoitustoiminnasta pitää saada kerätä veroja, kun alalla tehdään isoja voittoja. Sillä voitaisiin hillitä finanssikeinottelua myös.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Heli Pohjanhovi:

Natoon liittyminen olisi Suomelle hengenvaarallista, koska Nato on Venäjää vastaan suunnattu sotilasjärjestö, jonka Venäjä kokee suurimpana turvallisuusuhkanaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Heli Pohjanhovi:

Hukkaan heitettyä rahaa. Suomi ja maailma ylipäätään eivät tarvitse aseita ja armeijoita, vaan rauhaa ja rauhanomaista yhteistyötä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Heli Pohjanhovi:

Suurtyöttömyyden oloissa olisi väärin houkutella tänne halpatyövoimaa. Se olisi väärin sekä suomalaisia työttömiä ja työssä olevia että tänne muuttavia kohtaan, jotka joutuvat monenlaisen hyväksikäytön kohteiksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Heli Pohjanhovi:

Rakkaudella ei ole rajoja. On väärin rajoittaa ihmisten oikeutta elää yhdessä rakastamansa ihmisen kanssa. Jos he haluavat vahvistaa sidettään avioliitolla, niin heidän on saatava niin tehdä. Adoptointia valvotaan meillä tarkoin kriteerein. Jos homoparit täyttävät nämä, niin toki voivat adoptoida. Näkemys homoseksuaalisuudesta syntinä tai luonnonvastaisuutena kuuluu historian kaatopaikalle.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heli Pohjanhovi:

Kotikunnallani on hyvät mahdollisuudet sellaisen ylläpitämiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Heli Pohjanhovi:

Oppilaat tarvitsevat riittävästi päteviä opettajia, jotka välittävät heistä ja työstään, ja joilla on riittävästi aikaa ja resursseja oppilaitaan varten. Näin pysyisi kurikin yllä paremmin ja koulujen olot paranisivat ylipäänsä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Heli Pohjanhovi:

Olen samaa mieltä kodin ja isänmaankin merkityksestä tärkeinä arvoina. Uskonto on fantasiaa, se ei voi muodostaa mitään perusarvoa. Noilla kolmella käsitteellä on historiassamme kuitenkin ajettu ja ajetaan edelleen räikeän epäisänmaallisia ja kotien turvallisuutta rikkovia asioita - Suur-Suomi, EU, oikeiston talouspolitiikka, jossa sijoittajan etu ja nopea voittojen kasvattaminen on ainoa todellinen arvopohja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Heli Pohjanhovi:

Palvelujen saatavuuden, laadun ja edullisuuden voi taata ainoastaan julkinen tuotanto ja sen mahdollistama kontrolli.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heli Pohjanhovi:

Pääomatulojen verotus, suurten tulojen verotus, yhteisöverotus, varallisuusvero - näissä korottamisen varaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Heli Pohjanhovi:

Voi niitä muutenkin palkita kuin suurilla tuloeroilla! Ja toki pitääkin palkita, mutta esim. johtajien jättibonukset eivät kerro mitään heidän lahjakkuudestaan ja ahkeruudestaan verrattuna vaikkapa pienituloiseen kaupanmyyjään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Heli Pohjanhovi:

Aina voidaan olla tarkkoja talouden kanssa, mutta moni asia todistaa, että kyllä rahaa on, se vain halutaan käyttää muuhun kuin julkisiin palveluihin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heli Pohjanhovi:

Meillä on vain yksi Suomi yhdessä Euroopassa yhdellä maapallolla - olemme jo nyt kestävyyden äärirajoilla, kohta keikahdamme yli laidan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heli Pohjanhovi:

Ks. edellisen kysymyksen perustelu.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset