KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Harry Wallin, SDP, 49

Oma esittely

Toimin kansanedustajana v. 1999-2007 ja nyt heinäkuusta v. 2014 alkaen. Olen SDP:n puoluehallituksen jäsen ja Seinäjoen kaupunginvaltuutettu. Olen naimisissa Ulla Sydänojan kanssa. Toimin vapaaehtoistyössä mm. veljeskoti Kivipuron hallituksen pj. Vapaa-ajalla pyöräilen mielelläni ja seuraan monipuolisesti urheilua. Mökki Viitasaarella on myös tärkeä vapaa-ajan viettopaikka.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Harry Wallin:

Lisävelkaantumisen estämiseen tarvitaan kasvua, verouudistuksia ja valitettavasti myös leikkauksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Harry Wallin:

Suurimpien ansiotulojen verotusta voidaan vielä kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Harry Wallin:

Tarvitsemme poistuvien Loviisa 1 ja 2 sekä hiilivoimalaistosten tilalle jatkossakin ydinvoimaa, sillä jo tällä hetkellä Suomeen tuodaan joka päivä vähintäin yhden ydinvoimalan verran sähköä Ruotsista ja Venäjältä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Harry Wallin:

Kivihiilen käytöstä on ehdottomasti luovuttava, sitä vastoin turpeen käyttöä voidaan työllisyys syistä jatkaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Harry Wallin:

Byrokratiaa pitää purkaa sekä erilaista hallinnointia on liiaksi. Valtiosihteeri järjestelmästä pitää luopua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Harry Wallin:

Kaksikielisenä maana on hyvä, että kaikille annetaan ruotsin ja suomen kielen perustiedot, joka on vaatimuksena hakiessa työpaikkaa länsi-Suomessa. Itä-suomessa harkitsisin myös Venäjän kielen vahvistamista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Harry Wallin:

Periaatteessa olisi hyvä jos työtön ottaisi vastaanhänelle tarjotun työpaikan. Kuitenkin käteen jäävä tulo ei saa alentua jatyön on vastattava henkilön osaamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Harry Wallin:

Hyväksyn omavastuun lisäämisen tulojen mukaan, mutta olisi väärin jos henkilö joka on koko elämänsä maksanut veroja joutuisi vastaamaan hoivastaan koko omaisuudellaan eikä rahaa jäisi mihinkään muuhun.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Harry Wallin:

Ei ole mitään järkeä vapauttaa aukioloaikoja, mieluummin rajoittaisin aukioloaikoja viikolla kuten mm. Saksassa on. Kenen pitää viikolla istua myöhään ravintoloissa, kun aamulla on työ- tai koulupäivä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Harry Wallin:

Kannatan kuntaliitoksia, mutta en kuitenkaan pakkoliitoksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Harry Wallin:

En usko, että työpaikkoja syntyy orjapalkalla, nytkin ihmisillä on vaikeuksia tulla toimeen palkallaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Harry Wallin:

Valtion tehtävänä on luoda eri puolille maata olosuhteet yritystoiminnalle mm. Liikenneverkkoja kehittämällä. Työpaikat takaavat, että eripuolilla maata voidaan asua.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Harry Wallin:

Alkuvaiheessa on hyvä, että palvelut tuotetaan kuntayhtymien toimesta, joita tukee yksityisen ja järjestöt.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Harry Wallin:

Pienimmät kunnat eivät pysty tuottamaan enää pitkään sote palveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Harry Wallin:

Ei missään tapauksessa, sillä en halua Suomeen huijari takseja joita on kaikissa niissä maissa jotka ovat luopuneet lupajärjestelmästä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Harry Wallin:

EU jäsenyyden aikana teollisuus on hyötynyt jäsenyydestä esim. Nokia, nuoret ovat voineet opiskella ulkomailla, Suomi kuuluu läntiseen maailmaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Harry Wallin:

Periaatteessa olisi hyvä, että vero saataisiin kattavasti koko maailmaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Harry Wallin:

Vaikea kysymys, mutta tässä tilanteessa on Suomen etu pysyä sotilasliittojen ulkopuolella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Harry Wallin:

Suomen on huolehdittava uskottavasta puolustuksestaan, vaikeus on löytää rahoitus kun se tarkoittaa jostain leikkauksia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Harry Wallin:

Meillä on yli 330 000 työtöntä työnhakijaa. On kuitenkin eräitä teollisuuden aloja joissa tarvitaan ulkomailta osaajia esim. Teknologiateollisuus.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Harry Wallin:

En hyväksy avioliittoon vihkimistä enkä adoptio-oikeutta, mutta muutoin pitää olla samat oikeudet ja velvollisuudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Harry Wallin:

Seinäjoki haki aikanaan vastaanottokeskusta, mutta valtio ei sitä tänne osoittanut, vaan keskus perustettiin mm. Vaasaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Harry Wallin:

Omiin koulumuistoihin verraten parhaiten opettaja piti kuria auktoriteetillään eikä erityisiä kuritoimenpiteitä tarvittu. Myös miesopettajia olisi saatava lisää kouluihin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Harry Wallin:

Niiden avulla Suomi on selvinnyt vaikeinakin aikoina. Arvot on vain päivitettävä nykypäivään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Harry Wallin:

Yksityiset ja yhdistykset ovat hyvä lisä tuotettaessa julkisia palveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Harry Wallin:

Kaikkia pitää tehdä, tehdä leikkauksia ja valitettavasti korottaa veroja, kuitenkin kokonaisveroastetta ei voida enää nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Harry Wallin:

Suomi on ollut pienten tuloerojen maa ja näin on jatkossakin toimittava.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Harry Wallin:

Palveluiden tuottamista on uudistettava, niin että syntyy myös säästöjä. Tästä esimerkkinä on sote palvelut.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Harry Wallin:

Parasta ympäristön suojelua on huolehtia Suomen taloudesta ja tarjota kansalaisille työtä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Harry Wallin:

Pienemmissä hankkeissa voisi kunnan tekninen osasto arvioida hankkeen vaikutukset ja vain suuret menisivät ely keskuksiin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset