KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petri Partanen, SDP, 45

Oma esittely

Päätoiminen pääluottamusmies raskaassa teollisuudessa, 1.varakaupunginvaltuutettu, lautamies, Metalliliiton aluekouluttaja, Metalliliiton aluetoimikunnan jäsen, SAK-paikallisjärjestön hallituksen jäsen, yhdistysaktiivi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petri Partanen:

Ei voi leikata pelkästään leikkaamisen ilosta. Jonkinverran säästöjä voidaan saada aikaiseksi kun suunnitellaan palvelurakenteita uudelleen väestön muuttamisen perusteella.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petri Partanen:

Progressiota voitaisi lisätä esimerkiksi lapsilisiin ja pääomatuloverotukseen. Tämä tarkoittaisi hyvätuloisten suurempaa verotusta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petri Partanen:

Tarvitsemme arvion Suomen energian tarpeesta seuraavalle 30 vuodelle, ja puolueettomat realistiset laskelmat voidaanko ydinvoimaa korvata muilla keinoilla. Tällaisia laskelmia ei ole. Tulee myös olla realistinen tukiaisilla pyörivien uusiutuvien energiamuotojen suhteen. Emme voi maantieteelliselle sijainnillemme mitään, tarvitsemme paljon energiaa mm. lämpöön ja energiaintensiivisen vientiteollisuuden tarpeisiin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petri Partanen:

Ei voida tehdä päätöstä, jos ei ole realistista näkemystä millä nämä korvataan. Esimerkiksi lähitulevaisuudessa laivat kulkevat vähäpäästöisellä kaasulla, joten sen kieltäminen olisi ympäristön vastainen teko.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petri Partanen:

Kaikkien kielien tulisi olla valinnaisia. Joillakin alueilla voisi olla hyödyllistä opiskella esimerkiksi Venäjän kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petri Partanen:

Tulee vähentää, mutta ei otsikon mukaisesti, eli MERKITTÄVÄSTI.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Petri Partanen:

SOTE kattaa yleensä rahallisesti noin puolet kunnan menoista. Kunnilla pitää olla jonkinverran sanavaltaa miten tämä raha käytetään.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petri Partanen:

Jos kilpailu täysin vapautetaan, niin meillä on edessä sama ongelma, kuin Ruotsissakin. Jos et ole Ruotsissa tarkkana mikä hinta taksin ikkunassa lukee, niin sinulta voidaan veloittaa matkasta käytännössä kuinka paljon tahansa, ja se on siellä jopa laillista. Taksit kuljettavat myös koululaisia. En haluaisi omia lapsiani aivan kenen tahansa kuljetettavaksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petri Partanen:

Toistaiseksi hyödyt voittavat haitat, kun katsotaan pitkästä taaksepäin. Joskus voi kuitenkin tulla eteen erota osasta EU:ta, esimerkiksi yhteisvaluutasta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petri Partanen:

En kannata NATO:a. En kokisi itseäni yhtään vapaammaksi tai vähemmän uhatuksi naapurimaiden taholta, jos maassamme olisi NATO-armeijan tukikohtia. Päinvastoin, ne olisivat ensi-iskujen ensimmäisiä kohteita, ja Suomi olisi varmasti eturintamassa seuraavassa Euroopan laajuisessa sodassa. Nyt on mahdollisuus olla puolueeton. Tämä on kuitenkin kokonaisuudessaan sellainen asia, että sitä ei voi lyödä lukkoon etukäteen neljäksi vuodeksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petri Partanen:

Suomen hävittäjälentokoneet vanhenevat, ja se tulee todennäköisesti olemaan puolustusvoimien kautta aikojen suurin aseosto. Asetekniikka ja erikoissairaanhoito ovat sellaisia asioita, että niiden kulut kasvavat moninkertaisesti muihin asioihin nähden. Jos aiomme säilyttää puolustusvoimien uskottavuuden, tulee meidän olla valmis myös maksamaan siitä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petri Partanen:

Työllistetään ja koulutetaan työttömät Suomalaiset ensin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petri Partanen:

Kuntia ei saa pakottaa tässä asiassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petri Partanen:

Tärkeämpää olisi panostaa luokkakokojen pienentämiseen ja erityisopetuksen saatavuuden parantamiseen. Liikunnan lisääminen voisi vähentää vilkkautta, koska kaikkia ei ole luotu istumaan rauhassa montaa tuntia päivässä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petri Partanen:

Veroja ei voi merkittävästi enää tästä korottaa, koska ostovoimakaan ei kasva. Veroja tuleekin saattaa enemmän progressiivisuuden piiriin, joka toisi hieman lisää tuloja vähätuloisille tai vaihtoehtoisesti valtiolle.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petri Partanen:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä, mutta eivät perusteettoman SUURET tuloerot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petri Partanen:

Jossain määrin palveluiden kattavuutta voidaan tarkastella väestön muuton perusteella. Jos ihmiset äänestävät jaloillaan, eli muuttavat, niin voi syntyä tilanne jossa kunnalla ei ole varaa ylläpitää palveluverkostoa. Silloin palveluita tulee ensisijaisesti järjestää yhteistyössä esimerkiksi toisen kunnan kanssa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petri Partanen:

Tämä on sellainen asia, joka pitää tarkastella tapauskohtaisesti. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla ympäristöstä välittäminen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petri Partanen:

Tämä on sellainen asia, joka pitää tarkastella tapauskohtaisesti. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla ympäristöstä välittäminen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset