KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Matias Mäkynen, SDP, 44

Oma esittely

Olen vaasalainen oikeustieteen opiskelija ja kaupunginvaltuutettu. Kaksi vuotta kaupunginhallituksessa, vuodet kaupungin ja puolueen luottamustehtävissä ovat kouluttaneet minusta taitavan vaikuttajan. Urani politiikassa on ollut nousujohteinen. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa sain Miapetra Kumpula-Natrin jälkeen listallamme toiseksi eniten ääniä. Opiskelen Helsingin yliopiston kaksikielisessä juristikoulutuksessa Vaasassa. Olen perehtynyt erityisesti työ-, hallinto- ja vero-oikeuteen. Oikeustiede toimii vakaana selkänojana politiikan teolle. Opintojen ohella työskentelen Demarinuorissa poliittisena sihteerinä. Vapaa-ajallani toimin puheenjohtajana Hippiknik ry:ssä, joka järjestää ilmaisfestivaalia ja kulttuuritapahtumia. Soitan myös koskettimia modernia tanssimusiikkia soittavassa Hilanders yhtyeessä. Olen aina ollut luonteeltani aktiivinen toimija. Kun kohtaan ongelman, pyrin toimia asian ratkaisemiseksi. Politiikassa vaikuttaminen on itselleni parhaiten sopiva tapa vaikuttaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Matias Mäkynen:

Lyhytjänteinen velkaantuminen on pienempi paha kuin pahoinvoinnin lisääminen palveluita leikkaamalla. Kustannusten nousua on hillittävä poistamalla päällekkäistä työtä ja parantamalla tietojärjestelmiä. Pitkäjänteisiä säästöjä saadaan ennaltaehkäisemällä ongelmia ja tasa-arvoisella koulutuksella. Inventoinnin ihmisiin maksavat itsensä takaisin. Säästökohteiden miettimistä tärkeämpää on investointien ja kasvun synnyttäminen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Matias Mäkynen:

Tällä hetkellä hyvin ansaitsevien palkkaverotus on jokseenkin sopiva, mutta suurien palkkatulojen muuntaminen pääomatuloiksi tulisi tarkistaa. Myös isojen pääomatulojen verotusta tulisi kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Matias Mäkynen:

Tavoitteena tulee olla, että Suomessa käytetystä energiasta suurempi osa on Suomessa tuotettua. Nyt myönnettyjen lupien lisäksi ei ole tarpeen myöntää lisälupia, mutta nykyisin käytössä olevat voimalat on pidettävä käytössä, kunnes ne saadaan korvattua uusiutuvilla energiamuodoilla. Uusiutuvien energiatuotantomuotojen tutkimusta ja tuotekehitystä on tuettava julkisesti. Tämä tukee myös teollisuuttamme ja luo työpaikkoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Matias Mäkynen:

Tavoitteena tulee olla, että Suomessa käytetystä energiasta suurempi osa on Suomessa tuotettua. Uusiutuvien energiatuotantomuotojen tutkimusta ja tuotekehitystä on tuettava julkisesti. Tämä tukee myös teollisuuttamme ja luo työpaikkoja. Uusiutuvien yleistyessä tulee vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Matias Mäkynen:

Suomen yksityinen sektori on liian pieni ja sitä tulee suurentaa. Julkisen sektorin "paisuminen" selittyy taantumalla ja hitaalla kasvulla. Julkisen sektorin investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys sekä pienten tulojen verotuksen keventäminen tukevat yksityisen sektorin kasvua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Matias Mäkynen:

Ruotsinkielisillä on oikeus saada palvelunsa omalla äidinkielellään. Tämän takia tarvitsemme ruotsinkieltä taitavia ammattilaisia. Ruotsinkieli on myös etu tehdessämme yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Ruotsinkielen opintojen täytyy toisella asteella ja korkea koulussa vaihdella alan tarpeista riippuen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Matias Mäkynen:

Suomen ongelma ei ole laiskat työttömät. Työtä tarjottaessa sitä myös tehdään. Tällä hetkellä työtä on jo otettava vastaan ja haettava, ja ehdot kiristyvät työttömyyden pitkittyessä. Suurin ongelma on, ettei työtä ole tarjolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Matias Mäkynen:

Jokainen vastaa palveluiden kustantamisesta maksukykynsä mukaan progressiivisella verotuksella. Varakas ihminen maksaa enemmän ansiotuloveroa ja on maksanut palveluistaan. Hyvinvointivaltion yksi tärkeimmistä periaatteista on universaalius, mikä tarkoittaa sitä, että kaikille taataan yhtä lailla tarvitsemansa palvelut, jotka kustannetaan verovaroin. Suurten pääomatulojen verotusta voidaan kiristää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Matias Mäkynen:

Ravintolakulttuurin kehittäminen on järkevää. Kotona nautittu alkoholi aiheuttaa enemmän ongelmia ja kulutusta olisi siirrettävä ravintoloihin. Tavoitteena tulee olla siirtyminen juopumiskulttuurista seurustelukulttuuriin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Matias Mäkynen:

Kuntien tulee olla ihmisten asioimis- ja työssäkäyntialueiden kokoisia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Matias Mäkynen:

Työstä on maksettava palkkaa, jolla tulee toimeen. Palkan alennuksilla ei saada lisää työtä, vaan kysyntää lisäämällä yritykset voivat tarjota enemmän työtä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Matias Mäkynen:

Jokaisella on oikeus päättää asuinpaikkansa. Palveluiden tuottamisessa tulee lähtökohtana olla riittävä väestöpohja, jolla palvelut tuotetaan. Harvaan asutuilla laajoilla alueilla palveluiden järjestämiseen tulee kehittää edelleen erilaisia kiertäviä ja osa-aikaisia palveluita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Matias Mäkynen:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla lähtökohtaisesti julkisesti tuotettuja. Yksityinen voitontavoittelu ihmisten terveydellä ei ole perusteltua. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut voivat täydentää julkisia palveluita, mutta julkiset varat tulee käytää julkiseen hoitoon.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Matias Mäkynen:

Palvelut on järjestettävä riittävän suurten väestöpohjien alueilla. Riittävän suurien kuntien tai muille kunnille palveluita järjestävän isäntäkunnan on voitava järjestää itse palvelunsa. Kaikissa kunnissa ei voi olla kaikkia palveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Matias Mäkynen:

Jos taksielinkeino halutaan säilyttää alana, josta ihmiset saavat toimeentulonsa, hinnat pysyvät matalina ja palvelu laadukkaana, sääntelyä tarvitaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Matias Mäkynen:

Vapaa liikkuvuus ja Euroopan maiden keskinäinen riippuvuus takaavat rauhan, mikä on suurin etu Unionissa. Yhteiset säännöt ja lakien yhdenmukaistaminen on monilla aloilla järkevää, koska vaikutukset ovat koko Euroopan laajuisia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Matias Mäkynen:

Tavoitteena on oltava globaali rahoitusmarkkinavero, jolla kitketään keinottelua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Matias Mäkynen:

En ole Nato-jäsenyyden kannalla. Kansanäänestys Natosta voidaan järjestää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Matias Mäkynen:

Puolustusvoimat täytyy organisoida voimakkaammin poikkeustilanteiden ja kriisien ehkäisyyn ja hoitamiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Matias Mäkynen:

Tarveharkinnan tarkoituksena on estää "kaksien työmarkkinoiden", joilla maahanmuuttajia käytetään halpatyövoimana, syntyminen. Aloilla, joilla on riittävästi työvoimaa Suomessa tulee säilyttää tarveharkinta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Matias Mäkynen:

Ihmisten oikeuksissa ei tule olla eroja riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Matias Mäkynen:

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on velvollisuutemme yhtenä maailman varakkaimmista maista. Vastaanottokeskus tuo kuntaan työpaikkoja. Valtio korvaa vastaanottokeskuksen aiheuttamat kustannukset.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Matias Mäkynen:

Kouluissa ilmenevät levottomuudet johtuvat eri syistä kuin lepsusta kurista. Tiukalla kurilla ei kouluihin saada järjestystä vaan pahimmillaan pahoinvoinnin lisääntymistä. Levottomuuksiin auttaisi parhaiten koulujen eriytymiskehityksen katkaiseminen, opettajien lisäkoulutus sekä oppimisympäristöjen kehittäminen. Suomi on maailman mittaluokassa yksi heikoiten pärjäävistä maista koulun mielekkyydessä. Tämä tulisi olla yksi päämäärä, jolla voitaisiin vaikuttaa myös levottomuuksien katkaisemiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Matias Mäkynen:

Kodit ovat nykyään hyvin monimuotoisia, mutta arvokkaita sinänsä. Uskonto ja politiikka on pidettävä erillään. Isänmaan etu on vastuullisuus. Omaa etua ei tule tavoitella heikompien kustannuksella.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Matias Mäkynen:

Ulkoistamisen ei ole todettu laskevan kustannuksia tai nostavan laatua sen paremmin kuin palveluiden pitäminen kunnan omana tuotantona. Omassa tuotannossa kunnat voivat joustavammin tehdä muutoksia palveluihin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Matias Mäkynen:

Lyhytaikainen velkaantuminen tai verojen korottaminen on pienempi paha kuin eriarvoisuuden lisääminen leikkauksilla. Eriarvoisuuden kasvattaminen on huomattavasti kalliimpaa pitkällä aikavälillä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Matias Mäkynen:

Lahjakkuuden palkitseminen ei edellytä suuria tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Matias Mäkynen:

Monet palvelut ovat liian raskaita julkiselle taloudelle, koska ovat jääneet ajastaan jälkeen. Palveluiden ylläpito ja kehittäminen on järkevää ja eduksi julkiselle taloudelle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Matias Mäkynen:

Yleensä pilatun ympäristön aiheuttamat kustannukset ja negatiiviset vaikutukset ihmisten elämänlaatuun ovat pitkällä aikavälillä huomattavasti suuremmat kuin kasvun ja työpaikkojen luominen lyhytjänteisesti ennen kuin ne osataan tehdä ilman haittavaikutuksia ympäristölle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset