KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Janina Lepistö, SDP, 38

Oma esittely

Arkkitehti, erikoistunut yhdyskuntasuunnitteluun, Leijonaemo, yhdistysaktiivi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Janina Lepistö:

Velkaantuminen on ilman muuta käännettävä laskuun, mutta tärkeimpiin palveluihin, kuten ennaltaehkäisyyn sosiaali- ja terveysaloilla ei tule osoittaa leikkauksia, päinvastoin näihin tulee satsata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Janina Lepistö:

Keskipalkkaisten ja ruuhkavuosia elävien lapsiperheiden selkänahasta ei tulisi ottaa kaikkea - tasapuolisuutta tähänkin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Janina Lepistö:

Uskon tulevaisuuteen ja että tämän saatumattoman energiantuotantomuodon jätteiden käsittely saadaan järjestettyä nykytietoa järkevämmin tulevaisuudessa, kunhan siihenkin satsataan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Janina Lepistö:

Todella vaikeaa sanoa tämänhetkisen tiedon perusteella, onko näitä mahdollisesti kehitelty tuohon vuoteen mennessä siten, että näitä voidaan käyttää ympäristöarvoja vaarantamatta sekä siten, etteivät ne päästä liikaa hiilidioksidia ilmakehään...

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Janina Lepistö:

En osaa nimetä julkisella sektorilla yhtäkään alaa, mikä "pyörisi paikallaan" tai olisi toimimatta. Tehostamista ja uudelleen organisoimista kyllä kannattaa yrittää aina harrastaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Janina Lepistö:

Pakko-sanan käytöstä tulisi luopua ja nähdä opetus mahdollisuutena. On hyvä osata useita kieliä ja molempien kotimaisten kielten opetuksen tulisi olla jokaisen perusoikeus.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Janina Lepistö:

Juu mikäli katsotaan, että tarjottu työpaikka on työttömän koulutusalaa liippaava ja työn vastaanottaminen ei hankaloita todellisuudessa henkilön elämää (esim. ei pysty viemään lastaan hoitoon työaikojen ja työmatkojen vuoksi, tms.)

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Janina Lepistö:

Aivan samalla lailla kuin muillakin ihmisillä - tukea heille, jotka tukea tarvitsevat.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Janina Lepistö:

Kunhan muistetaan työntekijät ja heidän lakisääteiset työolot.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Janina Lepistö:

Pienten kuntien hallintoon saattaa mennä ihan turhaan kuluja keinotekoisten rajojen vuoksi. Vierekkäiset kunnat hyötyisivät yhteisestä hallinnosta ja palveluista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Janina Lepistö:

Työehtosopimukset tehdään työntekijöiden turvaksi. Ei yksilön turvaa saa heikentää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Janina Lepistö:

Palveluita pitää keskittää, jotta Suomi pärjää. Jos haluaa asua palveluiden ulottumattomissa, täytyy siitä olla valmis itsekin maksamaan. Palveluita tulee osoittaa ympäsi Suomea kattavasti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Janina Lepistö:

Julkiset palvelut tulee olla mahdollisimman kattavia. Yksityisiä palveluita saa mahdollisuuksien mukaan käyttää halutessaan, mutta tuki tulee antaa julkisen palvelun tuottamiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Janina Lepistö:

Vallan keskittäminen on ok.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Janina Lepistö:

Nykyisenlaisen puolustuksen tulee olla mahdollistettu.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Janina Lepistö:

Työperäinen maahanmuutto on erittäin kannatettavaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Janina Lepistö:

Ihmisiä kaikki ovat. En halua yhtäkään ihmistä kohdella epätasa-arvoisesti. Tasa-arvoisesti kohtelen, on henkilö sitten syntynyt homoksi tai heteroksi, mieheksi tai naiseksi, tai vaikkpa fyysisesti molemmiksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Janina Lepistö:

Hyvä asia, tervetuloa apua tarvitseville ihmisille!

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Janina Lepistö:

Sääntöjen mukainen käytös vaadittava lapsilta. Lapsen pitää osata kunnioittaa vanhemman ihmisen auktoriteettia. Kaiken pitää toki tapahtua lasta kunnioittaen ja lapsentajuisesti. Auktoriteetti pitää opettaa lapselle kotona. Alakoululaisen ei saa antaa tehdä isoja päätöksiä, lapsi kokee turvaa, kun tietää vanhemman päättävän isoista linjoista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Janina Lepistö:

Tai solidaarisuus, tasa-arvo ja turvallisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Janina Lepistö:

Yksityiset pohjaavat toimintansa tuottavuudelle ja markkinoihin. Julkisella sektorilla osataan katsoa asioita kokonaisvaltaisemmin ja myös muita arvoja edistäen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Janina Lepistö:

Harvoin on näin mustavalkoinen tilanne...

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Janina Lepistö:

En osaa kuvitella tällaista tilannetta, jossa tällainen olisi perusteltua.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Janina Lepistö:

Uudelleenorganisoinnilla ja kehittämistyöllä saavutetaaan tarvittavat uudistukset.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Janina Lepistö:

Ei tarvitse olla keskenään ristiriidassa. Hyvällä suunnittelulla molemmat ovat hoidettavissa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Janina Lepistö:

Hankkeet tulee hoitaa niin, etteivät ne haittaa ympäristöä. Hoidettavissa osaavalla suunnittelulla.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset