KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Steven Frostdahl, SDP, 35

Oma esittely

Mångsidig samhällsaktiv familjefar. Arbetar som tjänsteman inom den finländska pälsdjursnäringen och bor med min familj i Nykarleby. Andra gången kandidat i riksdagsval och samlade 2011 3900 röster.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Steven Frostdahl:

Jag tror att vi måste se över alla samhällstjänster. Samhället är inte det samma längre som för 30-40 år sedan. Jag har full förståelse för att man ser över olika välfärdssystem och att man också ser på lösningsmodeller som möjliggörs av nya tekniska lösningar. Utgångspunkten måste vara att vi har en fungerande offentlig sektor där vi kan ta hand om våra medborgare.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Steven Frostdahl:

Beskattning av höga inkomster ska naturligtvis inte vara ett självändamål men målsättningen måste vara att staten kan samla in tillräckligt med pengar för att upprätthålla en hög servicegrad och en stabil samhällsekonomi. Där är det naturligt att man ser över beskattningen utgående från betalningsförmågan och upprätthåller en fungerande progressivitet.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Steven Frostdahl:

Nuvarande energipolitiska lösningar är bra men vi måste vara återhållsamma mot utökad användning av kärnkraft.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Steven Frostdahl:

Finland behöver en energipolitik där vi tar tillvara inhemska energiformer. Torv är en resurs som vi måste kunna ta till vara och gas tror jag inte det är realistiskt att avstå från. Däremot ser jag stenkol som en föråldrad energiresurs som vi åtminstone till den del det gäller importerad energi, så fort som möjligt ska avstå från.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Steven Frostdahl:

En stark offentlig sektor är en förutsättning för att vårt land ska fungera och kunna producera tillräckligt med tjänster. Jag har som kommunalpolitiker ännu inte sett några tecken på att det skulle behövas färre läkare, sköterskor och lärare i våra skolor. Däremot anser jag att vi i det kommande reformarbetet måste våga se över förvaltningsstrukturer.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Steven Frostdahl:

Det svenska språket är inkörsporten för Finland till en nordisk gemenskap där hundratusentals finländare alltid varit välkomna att arbeta och att skapa kontakter och nätverk. Sverige, Norge och Danmark är fantastiska möjligheter för oss och kunskaper i svenska ger grunderna i norska och danska. Finland är ett tvåspråkigt land och en förutsättning för att det ska fungera är att språkgrupperna har möjlighet att förstå varandra.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Steven Frostdahl:

Människor måste behandlas med respekt och att tvinga människor till arbete är inte förenligt med min rättsuppfattning och strider mot min uppfattning om människans natur. Sedan måste man naturligtvis också kunna ifrågasätta människors motiv ifall man av någon orsak inte klarar av att leta sig ut på arbetsmarknaden trots att fungerande lösningar erbjuds.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Steven Frostdahl:

Det är en skälig princip men genomförandet måste göras på ett rimligt och försvarbart sätt. Jag ser också att diskussionen om arvsskatt kan kopplas till den här diskussionen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Steven Frostdahl:

Nuvarande bestämmelser är bra och en viss reglering bör finnas i alkoholförsäljningen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Steven Frostdahl:

Med all sannolikhet kommer kommunernas antal att minska men jag motsätter mig tvångsåtgärder - i annat fall än att en kommun genom misshushållning eller extrema omständigheter måste tas under speciell omsorg av staten för att trygga invånarnas tillgång till vårdtjänster.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Steven Frostdahl:

Finland är inte och ska heller inte bli något låglöneland. Den nuvarande löne- och näringslivsstrukturen bör bibehållas.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Steven Frostdahl:

I hopplösa fall måste man från statsmaktens och kommunernas sida inse att servicestrukturer måste ses över. Tanken på att hela Finland ska hållas bebott understöder jag. Men att bygga upp ett fullständigt likvärdigt servicenät för alla medborgare är omöjligt.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Steven Frostdahl:

Vi måste utgå från en offentlig hälsovård och privata serviceproducenters andel måste vara balanserad.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Steven Frostdahl:

SOTE-reformen är inte färdig ännu och jag hoppas att kommuner som vill trygga invånarnas trygghet ska kunna erbjuda egna lösningar vid behov.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Steven Frostdahl:

Nuvarande system är bra och skapar en trygghet för taxikunderna. Den avreglerade taximarknaden i Sverige har öppnat dörren för missbruk av oseriösa aktörer. Taxi är en samhällsservice som bör kontrolleras.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Steven Frostdahl:

Problem finns med EU:s strukturer, men det är inget alternativ att stå utanför.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Steven Frostdahl:

Kapitalets fria rörlighet missbrukas i allt för stor utsträckning idag. I slutändan är det enskilda länder som drabbas och medborgarna.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Steven Frostdahl:

Vår nuvarande försvarspolitiska linje är bra men vi ska aldrig slå igen några dörrar.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Steven Frostdahl:

Det finns helt klart behov av förnyelser och materialanskaffningar inom olika delar av försvarsmakten - men något alarmerande behov av allmän upprustning ser jag inte.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Steven Frostdahl:

Den nuvarande linjen är bra men vi borde bli flexiblare och snabbare i hanteringen av sådana ärenden.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Steven Frostdahl:

Alla som vill adoptera barn ska få sin lämplighet granskad på samma grunder. Ifall ett homosexuellt par är lämpliga som föräldrar ska de också ha möjlighet att adoptera.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Steven Frostdahl:

Absolut - Det har redan skett och det är viktigt att vi kan samarbeta med staten i det här arbetet.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Steven Frostdahl:

Jag är själv lärare till min utbildning och det är tyvärr så att det finns många problem inom skolan idag som reflekterar samhälle och familjesituationer. Jag tror ändå att lärarnas professionalism är avgörande för en välfungerande skolmiljö. Naturligtvis ska det finnas disciplin och "kuri" men det kommer inte att lösa problemen ifall inte lärarna ser problemen i skolmiljön och omedelbart tar itu med dem. Kollegial sammanhållning, professionalism, mod och utbildning tror jag räcker mycket långt.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Steven Frostdahl:

Naturligtvis - men innehållet i slagorden kan kanske inte tolkas lika snävt som för 100 år sedan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Steven Frostdahl:

Jag tror det är ofrånkomligt med en viss privatisering, trots att jag inte är någon vän av företeelsen. Men det måste ske på ett sådant sätt att inte tillgänglighet och rättvis produktion av välfärdstjänster äventyras. Det får heller inte bli ett självändamål med privatisering och där är jag fast övertygad i min tro på den offentliga sektorns som huvudsaklig tjänsteproducent, även i framtiden.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Steven Frostdahl:

Varje fall måste granskas enskilt. Men på kort sikt måste tryggheten hos medborgarna gå först. Sedan anser jag också att samhället har en skyldighet att se över kostnader och leta efter alternativa modeller ifall kostnaderna skenar iväg i en oskälig eller ohanterbar omfattning.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Steven Frostdahl:

Det är bara så att företag och organisationer idag konkurrerar om spetskunskap och specialkunnande. Naturligtvis leder detta till att vissa lönegrupper får extremt höga löner samtidigt som andra lämnar efter. Det är viktigt ändå att komma ihåg att det i Finland finns utjämnings- och välfärdssystem som jämnar ut skillnader. Det är dessa som vi ska försvara!

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Steven Frostdahl:

Naturligtvis - och vi måste arbeta med de här frågorna. Men det behöver inte betyda att vi måste acceptera en lägre servicnivå för medborgarna. Det är den stora utmaningen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Steven Frostdahl:

Tyvärr har vi starka drivkrafter inom bl.a. miljö- och viltvård som tappat förankringen i verkligheten. Det ser man i bland annat beslut om fredning av olika områden och extremt snäva regelverk. Det är olyckligt att dessa begrepp ställs mot varandra. Jag skulle efterlysa en balanserad pragmatism från bägge hållen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Steven Frostdahl:

Detta görs redan - tillräckligt stor utsträckning. Skäligheten i vissa regelverk och bestämmelser borde dock kunna diskuteras.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset