KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Erkki Valtamäki, Perussuomalaiset, 82

Oma esittely

Olen seinäjokelainen toimittaja, tietokirjailija ja kaupunginvaltuutettu. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa sain 2307 ääntä, mikä ei aivan riittänyt valintaan. Vaaliteemani on "Suomalaisten asialla". Olen vahva EU- ja eurokriitikko. Suomalaisille olisi edullisinta, että eroaisimme ensin rahaliitosta ja myöhemmin myös unionista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Erkki Valtamäki:

Velkaantuminen on saatava taitetuksi seuraavan vaalikauden aikana, vaikka se johtaisi kipeisiin leikkauksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Erkki Valtamäki:

Kaksi viimeistä eduskuntakautta hyvin toimeentulevien etuudet ovat kasvaneet huomattavasti keskivertoväestöä enemmän. Nyt painopiste tulee siirtää keski- ja huonotuloisten etujen parantamiseen. Yksi tapa on verotuksen kiristäminen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Erkki Valtamäki:

Ydinvoimaa tarvitaan, muttei nykyistä enemmän.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Erkki Valtamäki:

Tarvitsemme monipuolisen energiatuotannon ja nykyistä suuremman energiaomavaraisuuden.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Erkki Valtamäki:

Julkisella sektorilla on tyhjäkäyntiä, mikä täytyy purkaa. Tarvitsemme enemmän tekeviä käsiä, ei hallintoväkeä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Erkki Valtamäki:

Nykyinen laki on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Erkki Valtamäki:

Kokemus kuntaliitoksista on osoittanut, että hyödyt eivät ole olleet niin suuria, kuin on laskettu. Kuntaliitoksia tarvitaan, mutta vapaaehtoisesti ja suurta harkintaa noudattaen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Erkki Valtamäki:

Suomen vahvuus on toimivat, elävät maakunnat. Tästä on kaikin mahdollisin keinoin pidettävä kiinni.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Erkki Valtamäki:

Julkiset ja yksityiset terveyspalvelut tulee niveltää sopivalla tavalla yhteen. Tarvitsemme molempia, mutta ei nykyisellä systeemillä, missä julkisella puolella toimivat lääkärit toimivat samanaikaisesti yksityisellä puolella. Tämä suomalainen erikoisuus tulee pikimmiten purkaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Erkki Valtamäki:

Sote-uudistuksen suurin ongelma on se, että aivan liikaa päätösvaltaa viedään palveluiden tuottajilta eli kunnilta. Muodostettiin uusi byrokratiataso (sote-alueet), mikä ei ollut mielestäni järkevä ratkaisu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Erkki Valtamäki:

Suomessa tulee toimia vapaa markkinatalous myös taksipalveluissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Erkki Valtamäki:

Viime vuosien tapahtumat ovat todistaneet, että oli suuri virhe liittyä Euroopan Unioniin ja vielä suurempi virhe liittyä toimimattomaan rahaliittoon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Erkki Valtamäki:

Suomen tulee pitäytyä nykyisessä asemassaan ja pyrkiä pysymään kaikkien sotilasliittojen ulkopuolella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Erkki Valtamäki:

Nykyinen taso riittää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Erkki Valtamäki:

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomi ei lähivuosien aikana tarvitse välttämättä työperäistä maahanmuuttoa, kuten meitä on aikaisemmin peloteltu. Nyt, kun valtaosa suurista ikäluokista on eläköitynyt, se ei ole vastakkaisista väitteistä huolimatta johtanut merkittävään työvoimapulaan. Nykyinen tarveharkinta on paikallaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Erkki Valtamäki:

Jokainen lapsi tarvitsee isän ja äidin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Erkki Valtamäki:

Kohtuullinen kuri ja sääntöjen noudattaminen on tärkeä osa hyvää kouluelämää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Erkki Valtamäki:

Yksityistäminen on määrätyissä palveluissa hyvä asia, mutta on palveluja, joita ei pidä jättää markkinavoimien käsiin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Erkki Valtamäki:

En ymmärrä tällaista ajatusta lainkaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset