KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Asko Salminen, Perussuomalaiset, 80

Oma esittely

Olen 48- vuotias perheenisä Laihialta. Koulutukseltani olen koneautomaatioteknikko. Työelämän opit olen hankkinut metalli – ja muoviteollisuuden parissa. Olen innokas kalastuksen ja metsästyksen harrastaja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Asko Salminen:

Palvelut ja etuudet joihin leikkaukset kohdistuvat on kuitenkin tarkkaan harkittava, mutta leikkauksia tarvitaan ehdottomasti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Asko Salminen:

Nyt jo on olemassa kova prokressio. Pienten tuloluokkien verotusta on pienennettävä ja aavistuksen vastaavasti kiristettävä suurituloisten verotusta. Tällä saavutetaan yksityisille kuluttajille parempi ostovoima

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Asko Salminen:

Olkiluodon 3 vaiheen loppuun saattamisen ja Pyhäjoen voimalan valmistumisen jälkeen on kuitenkin pysähdyttävä miettimään tulevaisuuden tarpeita monesta näkövinkkelista. Tulevaisuuden 6 käynnissä olevaa voimalaa tarvitaan turvaamaan energian tarve.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Asko Salminen:

Kiviihilen käytöstä voidaan luopua mutta kotimaista energiaa on käytettävä myös tulevaisuudessa. Tuotu maakaasu on sitä käyttävillä alueilla ja kotitalouksilla tarpeellinen joten sen lopettamista en kannata.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Asko Salminen:

Byrokratiaan ja sen lieveilmiöhin on puututtava rankalla kädellä. Julkisen sektorin käsitteestä on erotettava opetus, sairaanhoito ja muu yhteiskunnalisesti kansalaisia palveleva toiminta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Asko Salminen:

Suomessa on alueita jossa ruotsin kielen opiskelu on välttämätöntä mutta samalla meillä on alueita jossa sitä ei luontaisesti tarvita. On kyettävä luomaan lainsäädäntö jossa otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet opetuksessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Asko Salminen:

Maalaisjärki on kuitenkin tässäkin se tärkein pointti. Ei voida leipuria velvoittaa hakemaan ansiosidonnaisen päivärahan menetyksen uhalla avoinna olevaa koneistajan paikkaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Asko Salminen:

Aikanaan kyseisen kaltainen henkilö on varmasti osansa verojen muodossa hoitanut yhteiseen kassaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Asko Salminen:

Ravintoloiden sulkemisaikaa tulisi aikaistaa. Yhdeltä kiinni. Kyllä ihmiset oppivat 90-luvun tapaan että ravintolaan yhdeksän jälkeen ja kotia yhden jälkeen jolloin ollaan terhakkaita aamulla aamupuuron tekoon.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Asko Salminen:

Elinvoimaisten kuntien oikeutta jatkaa asukkaiden arjen turvaavien päätöksien tekemiseen tulee päin vastoin tukea.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Asko Salminen:

Työehtosopimukset tulee olla työelämän perusteet kattava järjestelmä. Palkka tulee olla turvattu silloin kun yrityksen maksukyky siihen riittää ja työehtosopimuksen pitää luoda menetelmä tästä poikkeaviin tilanteisiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Asko Salminen:

Joka tapauksessa kuntalaisten sote-palvelut rahoitetaan verovaroin. Tuottamisvatuussa oleva kuntayhtymän tulee tiedostaa omat kustannuksensa ja jos yksityinen sektori valvonnan kustannukset mukaan lukien pystyy edukkaampaan tuotantoon on se kaikkien etu ja niitä palveluja tulee käyttää

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Asko Salminen:

Rajakriteerien määritys ja yhteistyö erityistarpeissa tulisi olla SOTE- lain keskeinen sisältö. Lähipalvelut tulee säilyttää kunnan päätäntävallassa ainakin tuottamisasioissa. Kulttuurilliset ja toiminnalliset erot on huomiotava niin ettei käy kuin peruskoulu-uudistuksessa aikaanaan että hyvät ja huonot tasapäistetään

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Asko Salminen:

Rahoitusmarkkinavero tulee olla kaikkkia maita koskeva vero jos se otetaan käyttöön. Sen tuoma verohyöty tulee kohdostaa tapahtumamaahan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Asko Salminen:

Kalustohankintoihin on panostettava mutta kutsuntoihin kiinnitettävä suurempaa huomiota sillä ei ole järkevää että armeijan aloittaneista keskeyttää vajaat 20%. Nämä pitää raakata jo kutsuntavaiheessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Asko Salminen:

Oikea työperäinen maahanmuutto on kannatettavaa mutta sen aitous on kyettävä varmistamaan

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Asko Salminen:

Kurinalainen toiminta on työelämässä ja arjessa jokapäiväistä, Miksi "suvaitsevaisuuden" nimissä sitä tulisi sallia koululaitoksissa

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Asko Salminen:

Silloin kun julkisen palvelun tuottaja on kykenemätön tuottamaan lain vaatimaa palvelua tehokkaamin kuin yksityinen tämän suuntainen toiminta on kannatettavaa

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Asko Salminen:

Veroilla tuetaan eri asemassa olevia yhteiskunnan jäseniä. Julkiset palvelut rahoitetaan myös verotuloilla. Verotulojen käyttö tulee olla "vaativaa" ja kannustavaa siten että maksettavat verot käsitetään oikeudenmukaisina

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Asko Salminen:

Syömävelkaa emme voi ottaa enää. Palvelujen tehottomuus on saatava kuriin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Asko Salminen:

Kukaan ei varmasti lähde tekemään ratkaisuja jossa ympäristöä tieten tahtoen turmellaa, mutta silloin kun puhutaan lepakoista, saniaisista, viitasammoista saati sitten supikoirien luontaisesta kulkureitistä kehityksen jarruna ollaan kaukana siitä mitä yhteiskunnan etu vaatii

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Asko Salminen:

Kts edellinen vastaus
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset