KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Vesa-Matti Saarakkala, Perussuomalaiset, 79

Oma esittely

Olen kolmekymppinen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu Kurikasta. Toimin myös Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksessa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Olen toiminut politiikassa aktiivisesti vuodesta 2003. Perussuomalaisten jäsen olen ollut jo 15 vuotta. Olen periaatteellinen ja aktiivinen ja minulla on ikään nähden paljon kokemusta poliittisesta vaikuttamisesta monelta eri tasolta. Olen eliittivastainen, kannatan ns. perinteisiä perusarvoja ja vastustan EU:n liittovaltiokehitystä sekä Suomen monikulttuurisuuspolitiikkaa. Äänestämällä minua saat eduskuntaan jatkossakin perussuomalaista aatteellista osaamista, mikäli tulen valituksi.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Jos emme halua ajaa Suomea perikatoon ja jättää velkavuorta lapsillemme, ei ole paljon muita vaihtoehtoja varsinkin, jos jatkamme meille taloudellisesti ja poliittisesti haitallisen rahaliiton jäsenenä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Yli 70 000 euroa vuodessa ansaitsevien palkkaverotusta tulee kiristää, mutta kiristäisin myös isojen osinkotulojen verotusta ainakin pörssiosakkeiden osalta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Rakenteilla oleva ydinvoimatyömaa on ollut katastrofi ja seuraava ydinvoimahanke tekee meistä omistuspohjan takia Venäjä-riippuvaisemman, koska Venäjä käyttää pääomiaan ennen kaikkea omien poliittisten etujensa ajamiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Kivihiilestä haluan luovuttavan, koska se ei ole kotimaista. Maakaasuun suhtautumiseni on neutraali ja turpeeseen myönteinen. Kannatan kotimaisia biopolttoaineita ja yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Eduskunnassa lehmänkauppojen seurauksena 1970-luvulla päättämä pakollinen ruotsin kielen opiskelu peruskouluissa on täyttä järjettömyyttä globaalissa maailmassa, jossa kanssakäymisen kannalta olisi parempi, että meillä luettaisiin useampia vieraita kieliä rajallisten opetusresurssiemme puitteissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Matka-aika ei saa venyä kohtuuttomaksi ja koulutuksellekin on annettava oma arvonsa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Tuloja voidaan käyttää ja käytetään jo, mutta varallisuutta koskee jo omaisuudensuoja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Kuntaliitokset eivät ole ratkaisseet mitään eivätkä ratkaise. Niillä vain tuhotaan luonnollisia historian saatossa muodostuneita yhteisöjä. Sote-uudistus tarvitaan ja kun se joskus saadaan, kuntaliitoksille ei ole enää edes näennäisiä perusteluita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Työntekijällä pitäisi olla oikeus sopia paikallisesti palkasta, jos hän niin haluaa, mutta tarvittaessa solmia sopimus aina yleiseen työehtosopimukseen perustuen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Paikallisuus ja alueellisuus sekä elävä maaseutu on Suomen vahvuus. Emme pärjää kaupungistumisessa. Luonnollinen väestömuutto on hyväksyttävää, mutta ei keskittäminen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Raha seuraa potilasta -mallia olisin kiinnostunut kokeilemaan eli määritellään palveluille vaikka jokin hintataso/katto ja jos sen puitteissa joku tarjoaa palveluja, yhteiskunnan raha seuraa potilasta. Näin saataisiin aikaan vaikuttavuutta, kilpailua ja kannustavuutta. Uskon kuitenkin, että julkinen sektori olisi toimivampi ja kilpailukykyisempi, jos maahan saadaan luotua toimiva ja demokraattinen sote-uudistus.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Jos maahan saadaan luotua sote-alueet 15-19 kpl ja niille siirrettäisiin päätäntävalta ja päättäjät valittaisiin suorilla vaaleilla, sote-järjestämisvastuu voitaisiin ottaa kunnilta pois. Näennäisetkin perustelut liitoksille poistuisivat, terveydenhuollon integraatio toteutuisi ja demokraattisuus vahvistuisi. Rahoitus joko alueellisella tai valtakunnallisella verotuksella.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Ei toimisi kaikkialla Suomessa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

EU, etenkin rahaliitto EMU on kaventanut merkittävästi kansallista itsemääräämisoikeuttamme ja lisännyt etenkin viime vuosina merkittävästi taloudellista yhteisvastuuta. Sääntely on lisääntynyt liikaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Jos rahat menevät EU:n pohjattomaan kassaan, en kannata asiaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Nato-jäsenyys olisi meille todennäköisesti turha rasite ja riski, jos pidämme oman maanpuolustuksemme kunnossa ja uskottavana, mikä edellyttää puolustusmäärärahojen korottamista. Nyky-Venäjällä ei ole halua liittää itseensä Suomea, joka olisi Venäjälle pysyvä vuotava haava osana Venäjän valtakuntaa. Venäjän geopoliittiset tavoitteet liittyvät lähinnä oman valtakuntansa sisäpoliittiseen vakauttamiseen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Määrärahoihin tarvitaan tarkistus ylöspäin, jotta kaluste ei vanhene käsiin. Muuten puolustuksemme uskottavuus kärsii, mikä lisää epävakautta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Työrauhan puute on kouluissa yhä yleisempi ongelma. Lapset tarvitsevat rajoja. Turhan moni lapsi paapotaan pilalle, kun ollaan liian lepsuja. Kun asioihin tartutaan ajoissa ja selkeästi, autetaan lasta kasvamaan aikuiseksi ja rakennetaan hänen elämäänsä oikeille urille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Totuudentavoittelu on osa ihmisyyttä ja koska ihminen on yhteisöllinen ja yhteisöllisyys perustuu arvoihin ja normeihin poliitikon tulee myös selkeästi tuoda arvonsa esille ja hänellä on oikeus edistää niitä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Kilpailua tarvitaan ja se on tervettä, mutta julkisen sektorin johtaminen on suurempi ongelma kuin itse julkinen sektori sinänsä. Johtamisen laadun tulisi parantua ja siinä tulos tai ulos -kulttuuri toisi ehkä tuloksia nykyistä kynänpyörittelyä paremmin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Verot ovat aika lailla tapissa, jos katsoo kokonaisveroastettamme eli tavallisten pieni- ja keskituloisten kansalaisten verorasitusta ei voida juuri lisätä, kuten ei yritystenkään. Haittaveroja voidaan lisätä ja tiettyjä pääomatuloja sekä suurimpia ansiotuloja verottaa ankarammin. Tavallisen kansalaisen maksamat verot ovat aina pois kulutuskysynnästä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Tuloerot ovat karanneet käsistä. Mielestäni kukaan ei aidosti ansaitse työstään esimerkiksi yli miljoonaa euroa vuodessa. Pääministeri, jolla kova vastuu ja joka on työssään käytännössä 24/7, tienaa reilusti alle 20 000 euroa kuussa. Ehkä se antaisi perspektiiviä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Jos diabetes, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyshäiriöt ja päihderiippuvuudet lisääntyvät nykyvauhtia, mikään rahamäärä ei riitä sen pommin purkamiseen. Kansalaisten pitää kantaa enemmän vastuuta omista elintavoistaan ja siitä, että arvot ovat kohdillaan. Pintaliito, mässäily ja hedonismi rapauttaa minkä tahansa julkisen talouden.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Asia ei ole näin yksiselitteinen. Riippuu tilanteesta/asiakysymyksestä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Vesa-Matti Saarakkala:

Ei nyt aivan kaikessa kuitenkaan. Jos hanke on suoraan esimerkiksi asukkaille haitallinen, silloin se pitää suunnitella uusiksi tai kieltää kokonaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset