KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tapio Perälä, Piraattipuolue, 91

Oma esittely

Rehti ja rempsiä (Etelä-)Pohjalainen, kahden lapsen isä, joka käy töissä Vaasassa Seinäjoelta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tapio Perälä:

Mielestäni tällä hetkellä Suomi tuhlaa hurjat määrät rahaa, sillä esimerkiksi terveyspalveluista pystyttäisiin säästämään suuria summia, muun muassa parantamalla vanhusten toimintakykyä ja edellytyksiä toimia itsenäisesti erilaisten apuvälineiden ja toimintojen muodossa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tapio Perälä:

On oikein, että suurituloiset maksavat enemmän veroja kuin pienituloiset. Kuitenkin pitää hyväksyä se, että toisissa ammateissa vain tulot ovat suuremmat. Syy voi olla vastuu, esimerkiksi neurokirurgian erikoislääkäri, tai jotain muuta. Tuloverotusta on hyvä tarkastella, mutta kyllä työmies palkkansa ansaitsee.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tapio Perälä:

On äärimmäisen tärkeää lisätä uusiutuvia energiamuotoja, mutta ennen kuin uusiutuvat energiamuodot voivat täysin tuottaa tarvitsemamme energian, meidän täytyy hoitaa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen jollain muulla tavalla. Mielestäni tällä hetkellä vain ydinenergia tarjoaa riittävän tehokkaan tavan tuottaa energiaa. Tästä syystä myös ydinenergiaan liittyviä opintoja tulee kehittää aktiivisesti, jotta voidaan luoda 100 % kotimaisuus ydinvoiman rakentamisessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tapio Perälä:

10 vuodessa fossiiliset polttoaineet pois käytöstä? Mielestäni täysin fantasiaa, jota ei millään voida saavuttaa. 30 - 40 vuoden kuluessa samalla kun aktiivisesti kehitetään energiatehokkuutta sekä korvaavia energiamuotoja, ehkä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tapio Perälä:

On selvää, ettei nykyisen kokoista julkista sektoria voida ylläpitää, etenkään nykyisellä verotulojen määrällä. Julkista sektoria voidaan parhaiten pienentää vähentämällä byrokratiaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tapio Perälä:

Mielestäni suomenkielen lisäksi tulee olla vähintään yksi ulkomainen kieli. Onko tämä ulkomainen kieli Englanti, Ruotsi, Venäjä, Saksa tai vaikka latina, sen tulee olla koululaisen ja hänen vanhempien päätöksessä. Ruotsilla ei ole mitään perustetta olla erityisasemassa muihin ei-suomalaisiin kieliin verrattuna.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tapio Perälä:

Täytyy aina pitää mielessä henkilökohtaiset tekijät, sekä muut, esimerkiksi työn sijaintiin, vaikuttavat tekijät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tapio Perälä:

Tämän täytyy olla henkilön itsensä, sekä hänen omaistensa, päätöksessä. Valtion ei tule päättää yksityshenkilöiden varallisuuden käytöstä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tapio Perälä:

Yritysten tulee itse sanella aukioloaikansa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tapio Perälä:

Kuntaliitoksille tulee olla perusteet, mutta valtio voi rohkaista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tapio Perälä:

Työehtosopimuksia tulee noudattaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tapio Perälä:

Kyllä ihmisten tulee saada asua siellä, missä haluavat. Se, tuleeko valtion varsin tukea tätä, on eri asia. Tästä täytyisi keskustella laajemmin jotta voitaisiin edes päättää minkälaisia tukitoimia voisi harkita. Nythän kysymys ei määrittele onko tukitoimena kirjastoauto, vai keskussairaala.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tapio Perälä:

Nykyisellään julkinen terveydenhoito ei toimi. Jos tätä painetta voidaan vähentää sillä, että parannetaan julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyötä, niin hyvä. Se, pitääkö tämä yhdistää tähän SOTE -uudistukseen, on kyseenalaista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tapio Perälä:

Mitä kauempana hallinto ja ns. vallan tyyssija ovat, sitä enemmän byrokratiaa. Mitä enemmän lääkärit, hoitajat ja muut terveydeynhuollon ammattilaiset joutuvat hoitamaan hallinnollisia asioita, sen vähemmän he ovat tekemässä hoitotyötä. Maksujen ja määräysvallan tulee kulkea käsi kädessä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tapio Perälä:

Valtion tulee säätää minimitaitotaso, tyyliin Britannian taksikoulutus, mutta tämän pidemmälle ei sääntelyä tule viedä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tapio Perälä:

Vaikka erilaiset vakausmekanismit ja velan takaukset ovat otsikoissa, mielestäni EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Ihmisten, hyödykkeiden sekä palveluiden vapaa liikkuvuus turvataan parhaiten kehittämällä EU:ta yhtä yhtenäisempään, ja läpinäkyvämpään, suuntaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tapio Perälä:

En usko, että tästä verosta saatavat hyödyt olisivat niin suuret, että ne ylittäisivät haitat, joita olisi muun muassa eläkemaksujen nosto.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tapio Perälä:

Suomella ei mielestäni ole mitään syytä liittyä NATOn jäseneksi. Kannatan Pohjoismaiden, käytännössä Suomen ja Ruotsin, yhteistä puolustusliittoa. Parasta olisi EU:n yhtenäiset puolustusvoimat, mutta tätä lähitulevaisuudessa tuskin nähdään.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tapio Perälä:

Tällä hetkellä uskottava puolustuksemme nojaa vanhoihin tolppiin, eli rahaa täytyy panostaa koulutukseen, ja etenkin välineistöön.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tapio Perälä:

Mielestäni työlupien myöntäminen on tarpeen, mutta tarve pitää olla. Ensisijaisesti tulee palkata Suomen kansalainen. Toisaalta byrokratiaa tulee tässäkin vähentää, ja lupien myöntämistä nopeuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tapio Perälä:

Mielestäni päivänselvä asia. Ei ole mitään syytä, miksi ei ei-heteropareilla ole samoja oikeuksia kuin muilla. Tämä on pöyristyttävää syrjintää, jota 2010 -luvun Suomessa ei tule olla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tapio Perälä:

Tälle pitää olla peruste. Voiko kunta kantaa tämän vastuun? Jos pystyy, niin kyllä. Tällä hetkellä Seinäjoki ei pysty, joten nyt vastaanottokeskusta ei tule hyväksyä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tapio Perälä:

Paremmat opetusmenetelmät, pienemmät luokkakoot, aktiivisempi toiminta, laadukkaampi ravinto sekä nykyaikaiset puitteet ovat mielestäni paljon kuria parempia. Vanhempien tulee myös kantaa vastuunsa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tapio Perälä:

Mielestäni tärkein politiikan arvo tulee olla altruismi. Politiikon tulee aina asettaa kansa ja valtio itsensä edelle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tapio Perälä:

Tätä kannattaa tehdä, siten kuin se on järkevää. Perusteet tulee aina olla. Ei päätöksiä saa perustaa arvailuun tai luuloihin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tapio Perälä:

Veronkorotukset ovat mielestäni viimeinen oljen korsi, jonka käyttöä tulee aina harkita vakavasti. Kuitenkin harvoin kannattaa tehdä vain joko tai. On mielestäni parempi tehdä molempia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tapio Perälä:

Ei suurista tuloista saa rankaista, etenkään jos ne on hankittu omalla työllä. Myöskään tuloeroja ei tule hyväksyä, vaan niitä pitää aktiivisesti kaventaa, tulonsiirroilla tarpeen niin vaatiessa. Ideaalitilanteessa jokaisella olisi mahdollisuus "Amerikkalaiseen unelmaan".

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tapio Perälä:

Nykyisellään etenkin terveydenhuollon hinta on liian suuri. Näitä täytyy aktiivisesti kehittää kestävämmälle pohjalle. Tämä onnistuu vähentämällä byrokratiaa sekä parantamalla yksityisten henkilöiden jaksamista ja kunnossa pysymistä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tapio Perälä:

Mielestäni on täysin mahdollista pitää yllä talouskasvua ja luoda työpaikkoja, ja samalla ottaa huomioon luonto ja ympäristö. Nämä eivät ole poissulkevia tekijöitä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tapio Perälä:

Hankkeet tulee voida toteuttaa luontoa kunnioittaen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset