KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikko Savola, Keskusta, 154

Oma esittely

Olen 33-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Ähtäristä. Kansanedustajan työn ohella viljelen kotitilaani yhdessä luokanopettaja vaimoni kanssa. Perheeseemme kuuluu lisäksi 4-vuotias poika. Valtakunnallisista luottamustehtävistä kansanedustajan työn ohella tärkeimpiin kuuluu mm. Reserviläisliiton puheenjohtajuus. Olen myös mukana useissa maakunnallisissa ja kunnallisissa luottamustehtävissä. Harrastan kansanmusiikkia, metsästystä, reserviläistoimintaa ja kuntoilua eri muodoissa. Tutustu ajatuksiini lisää kotisivuiltani tai ota rohkeasti yhteyttä!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikko Savola:

Kokonaisveroastetta ei ole varaa kiristää. Verot silti maksukyvyn mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikko Savola:

Nyt päätetyt hankkeet on tehtävä loppuun.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikko Savola:

kotimaista polttoainetta turvetta ei voi rinnastaa kivihiileen ja maakaasuun. Kivihiilen käyttö on saatava loppumaan ja korvattava se kotimaisilla polttoaineilla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikko Savola:

Asioita on pystyttävä tekemään tehokkaammin ja työn tuottavuutta nostamaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikko Savola:

Kielten opiskelu on hyvä asia. Kannatan silti kokeiluja, missä ruotsin kielen opiskelun voisi korvata esimerkiksi venäjän tai ranskan kielellä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikko Savola:

Alkoholiverotusta on muutettava siten, että ravintolassa nautitusta alkoholista tulee edullisempaa suhteessa kotona nautittuun. Se lisää työllisyyttä ja ohjaa alkoholinkäytön valvottuihin oloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikko Savola:

Pakkoliitosten tie ei johda hyvään. Kannatan kuntaliitoksia vapaaehtoiselta pohjalta kuntien niin parhaaksi katsoessaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikko Savola:

Joustavuutta ja paikallista sopimista työmarkkinoille tarvitaan. Palkanalennukset eivät ole kuitenkaan kestävä tie. Myös työntekijöitä on kuunneltava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikko Savola:

Ihmiset päättävät loppukädessä itse missä asuvat. Yritysten mahdollisuudet laajentua ja työllistää on avainasemassa. Vain sitä kautta voimme mahdollistaa elinvoiman kaikkialle Suomeen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikko Savola:

Valinnanvapaus ja terve kilpailu tulee sallia. Vain siten myös julkinen puoli voi kehittyä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikko Savola:

Ruotsin esimerkkiä ei pidä seurata. Siellä kuluttajat ovat heikossa asemassa ns. huijareiden tultua markkinoille. Suomalaiseen taksiin voi luottaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikko Savola:

Rauhankumppanuutta Naton kanssa on kehitettävä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikko Savola:

Vähintään parlamentaarisen seurantatyöryhmän esittämän summan verran välttämättömien materiaalihankintojen turvaamiseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikko Savola:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Meillä on useita aloja missä tarvitaan tekeviä käsiä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikko Savola:

Tästä eduskunta teki jo päätöksen. Äänestin itse asiaa vastaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikko Savola:

Kotikunnallani ei ole tällä hetkellä resursseja vastaanottokeskuksen perustamiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikko Savola:

Opettajat tekevät hyvää työtä ja osaavat pitää riittävän kurin lapsille. Sen sijaan tiedonsaantioikeutta eri viranomaisten kesken tulee parantaa, jotta ongelmatapauksia voidaan auttaa paremmin ja niihin voidaan puuttua..

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikko Savola:

Asiat on hoidettava tasapainossa. Tarvitsemme uutta kasvua ja työllisyyttä mitä veronkorotukset eivät tue. Heikoimmista on silti pidettävä edelleen huolta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikko Savola:

Kestävä luontosuhde ja realistinen vihreys.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mikko Savola:

Maalaisjärjen käyttö on sallittava. Yksittäinen kasvi tai eläin ei voi olla merkittävien hankkeiden tiellä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset