KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tapio Nyysti, Keskusta, 150

Oma esittely

Poliisipäällystön virkatutkinto

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tapio Nyysti:

Progressiinen verotus pitää tästä huolen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tapio Nyysti:

Lisäisin kotimaisen energian käyttöä humattavasti. Se työllistää. Esim. puuta jää vuosittain käyttämättä noin 20 miljoonaa kuutiometriä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tapio Nyysti:

Tuontitavarasta kivihiilestä tulee luopua, ja kotimaisen energian käyttöä tulee lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tapio Nyysti:

Varmaan joiltain osin on liian suuri. Päällekkäisiä ja byrokraattisiä tehtäviä tulee vähentää. On kuitenkin muistettava, että julkista valtaa ei voi käyttää kuin virkamies.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tapio Nyysti:

Ruotsi on maamme virallinen toinen kieli. Aiheuttaisi ongelmia mm. virkanimityksissä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tapio Nyysti:

Tämä on monisäikeinen kysymys. Jos ravintolat menisivät kiinni esim. klo 01.00 , tulisivatko asiakkaat ja solistit paikalle jo niinkuin ennen.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tapio Nyysti:

Pakko ei ole koskaan hyvästä. Ei ole pystytty osoittamaan, että suurkunnista tulisi säästöjä, muuta kuin reuna-alueiden palvelujen karsimisen myötä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tapio Nyysti:

Helsingin kaupungin alueella asuvat saivat vuonna 2011 asumistukea noin 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 vastaava luku oli noin 140 miljoonaa euroa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tapio Nyysti:

Maassamme on asukaslukuun ja muihin maihin suhteutettuna melko paljon lääkäreitä. Koko lääkärikenttä oli nyt syytä selvittää, työterveyshoito mukaa lukien.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tapio Nyysti:

Jos liikenneluvista luovuttaisiin, taksiliikenteessä tulisi täysin villiä. Tässä meidän ei kannata ottaa Ruotsista mallia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tapio Nyysti:

Kansanäänestyksessä olin aikoinaan vastaan, mutta nyt kun siinä ollaan, sen kanssa on elettävä ja yritettävä saada kaikki mahdollinen hyöty.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tapio Nyysti:

Pidetään Natokortti avoimena, mutta juuri nyt tällaisessa maailmantilanteessa se olisi järkevää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tapio Nyysti:

Maanne ulkoinen, mutta myös sisäinen turvallisuus on turvattava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tapio Nyysti:

Nykykäytäntö on hyvä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tapio Nyysti:

Kunnioitan homo- ja lesboparien oikeuksia, mutta termi avioliitto kuuluu mielestäni naisen ja miehen väliseen liittoon.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tapio Nyysti:

Kyllä ja ei. On huolehdittava, etteivät ylikansalliset yritykset vie rahojamme ulos.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tapio Nyysti:

Kyllähän kaiken kaikkiaan verot niin valtiolla kuin kunnissakin alkavat olla piikissä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tapio Nyysti:

Tiettyyn rajaan kyllä, mutta viime vuosina tuleerot ovat entisestään kasvaneet ja se ei ole hyvä asia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tapio Nyysti:

Ollaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivillä. Näin laskusuhdanteen aikana ovat raskaita, mutta nousukaudella on sitten laitettava säästöön.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tapio Nyysti:

En ole romuttamassa maamme ympäristönsuojelua. Mutta eikö voisi ajatella niin , että esim. liito-oraville rauhoitettaisiin omat koskemattomat alueet, eikä yksi papana pysäyttäisi kaikkea koko maassa. Sama on turpeen nostossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset