KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anne Niemi, Keskusta, 149

Oma esittely

Olen kolmannen polven yrittäjä ja yrittäjäjärjestöaktiivi niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Lisäksi olen mukana kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anne Niemi:

Täysin ilman leikkauksia tuskin päästään. Ensisijaisena pidän kuitenkin tulopuolen lisäyksiä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anne Niemi:

Korkeimpien veroluokkien osalta lienee tarvetta, mutta kokonaisverotusaste ei saisi enää nousta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anne Niemi:

Ydinvoimaa yhtenä energian tuottamisvaihtoehtona voimme tuskin olla ottamatta huomioon, kun Loviisan kahden reaktorin käyttöikä on täynnä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anne Niemi:

Kivihiilen ja maakaasun osalta voidaan asteittain luopua, mutta turpeen käyttöä tulisi voida lisätä. Sillä edellytyksellä, että hiilidioksidin talteenottoon löydetään ratkaisu ja vesiasiat saadaan hoitoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anne Niemi:

Julkisen sektorin menojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta pitäisi olla alle puolet. Julkisen sektorin menot pitää suhteuttaa yksityisen sektorin tuottamiin verotuloihin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anne Niemi:

Suomi on virallisesti kaksikielinen maa, joten toisen kotimaisen kielen osaajia tulee olla riittävästi. Ruotsin oppiminen tuottaa osalle todellisia vaikeuksia. Valinnanmahdollisuus esim. ruotsin ja venäjän kielten välillä alueellinen painotus huomioiden olisi järkevää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anne Niemi:

Ottaen huomioon toki järkevät työmatkat asuinpaikan ja työpaikan välillä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anne Niemi:

Nousevaan omavastuuseen meidän on syytä valmistautua.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anne Niemi:

Rajoitteet eivät saisi haitata elinkeinonharjoittamisen vapautta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anne Niemi:

Pakkoliitoksia en kannata. Kuntien talousongelmiin pitäisi löytää myös muita ratkaisuja.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anne Niemi:

Olen paikallisen sopimisen lisäämisen kannalla nimenomaan pk-yritysten osalta. Mikäli työntekijä ja työnantaja eivät paikallisella sopimisella löydä yhteistä säveltä, noudatetaan silloin Tessiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anne Niemi:

Suomi on oltava asuttuna koko maan osalta. Ei ole kansantaloudellisesti järkevää keskittää asumista vain tiettyihin osiin maata ja rakentaa sinne lähes kaikki infra uudestaan valtion varoja käyttäen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anne Niemi:

Valinnanvapaus kansalaiselle.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anne Niemi:

Sote-menot on suurin osa kuntien menoista. Jos kuitenkin rahoitusvastuu jää kunnille, on outoa ettei niillä olisi tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta palveluihin, jotka he kuitenkin maksavat.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anne Niemi:

Taksilupien poisto johtaisi tilanteeseen, jossa harmaa talous lisääntyisi. Tässä tapauksessa julkisen sektorin sääntely on perusteltua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anne Niemi:

Suomen tulee keskittyä rauhanvälittäjän työhön.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anne Niemi:

Uskottava puolustus on Suomella oltava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anne Niemi:

Työperäinen maahanmuuto on sinällään hyvä asia saadaksemme työvoiman tarpeen ja tarjonnan kohtaamaan toisensa. Kuitenkin myös omilla kansalaisilla tulisi olla töitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anne Niemi:

Lapsen etu on kaikkein tärkein.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anne Niemi:

Ei ehdoitta. Kunnan tilanne ja mahdollisuudet tarjota turvapaikanhakijoille asianmukaiset olot ratkaisevat.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anne Niemi:

Kannatan kasvatuksessa vastuun jakamista kodin ja koulun kesken. Varhainen puuttuminen ongelmiin olisi kuria tärkeämpää.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anne Niemi:

Palvelusetelin käyttöä ja kansalaisen valinnanvapautta on lisättävä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anne Niemi:

On tärkeää, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja niitä kehitetään jatkuvasti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset