KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mika Lintilä, Keskusta, 147

Oma esittely

Neljä kautta eduskunnassa. Aiemmin Poutun talouspäällikkö. Keskustan talous- ja veropoliittisen työryhmän pj. Suomen Hippoksen pj. Harrastukset liikunta (jalkapallo), raviurheilu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mika Lintilä:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta niin, että alimpaan perusturvaan ei kosketa

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mika Lintilä:

Työn verottaminen on jo nyt erittäin kovaa. Verotuksen pitäisi olla työn tekemiseen kannustavaa. Ylimmissä tuloveroluokassa verotusta voitaisiin lievästi kiristää väliaikaisesti, vaikka ns. solidaarisuusverolla ei Suomen talousongelmaa ratkaista

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mika Lintilä:

Mikäli Suomi haluaa olla tuontienergiasta riippumaton, ei se tapahdu ilman ydinvoiman lisärakentamista

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mika Lintilä:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mika Lintilä:

Hallintoa ja organisaatioita kevennettävä

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mika Lintilä:

Mahdollisuus vaihtoehtoisuudesta Itä-Suomen kunnissa tulisi sallia

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mika Lintilä:

Kuntien liittymiset tulee jatkossakin tapahtua kuntien omasta tahdosta

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mika Lintilä:

Paikallisesti pitäisi voida sopia mahdollisista tilanteista, mutta jotka maksettaisiin takaisin paremmassa tilanteessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mika Lintilä:

Yksityiset palvelut täydentävät julkisia

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mika Lintilä:

Vesittäisi koko SOTE uudistusta. Lähipalvelut turvattava

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mika Lintilä:

Byrokratia suuri ongelma

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mika Lintilä:

Suomen tulee säilyttää sotilaallinen liittoutumattomuus ja yleinen asevelvollisuus. Mahdollisuus Nato jäsenyyteen tulee säilyttää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mika Lintilä:

Pelkästään vanhentuvat kalustohankinnat tulevat vaatimaan nykyistä enemmän rahaa uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mika Lintilä:

Tulemme kuitenkin tarvitsemaan lisää työvoimaa esim. hoitoalalle ja korkeasti koulutetun työvoiman osalta. Työttömien uudelleenkoulutusta tehostettava

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mika Lintilä:

Mikäli se tukisi kunnan taloudellista tilannetta ja olisi helposti toteutettavissa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mika Lintilä:

Järkevä kuri tekee kouluista toimivia

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mika Lintilä:

Riippuu toimialasta. Peruspalvelut tulee turvata julkisten palveluiden kautta

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mika Lintilä:

Valinta ruton ja koleran välillä. Ei tule leikata peruspalveluista. Kokonaisveroasteemme on jo maailman huipputasoa

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mika Lintilä:

Ahkeruudesta ei tule rangaista. Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa ei ole suuret tuloerot. Muutamia poikkeustapauksia toki löytyy

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mika Lintilä:

Kyse on koko julkisen sektorin sopeuttamisesta, ei pelkästään palveluiden ja etuuksien. Nykyinen julkisen sektorin hallinto on liian raskas

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mika Lintilä:

Koskaan ei saa tehdä ympäristölle korjaamatonta haittaa. Harkinta pitää tehdä tapauskohtaisesti. Ympäristötekijöistä ei saa tehdä keinotekoisesti estettä järkevälle toiminnalle. Terve talous mahdollistaa myös paremman ympäristöstä huolehtimisen

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mika Lintilä:

Keskeistä on haitta-asteen arviointi
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset