KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha Lemponen, Keskusta, 146

Oma esittely

Synnyin 11.12.1963 maataloon Ylistarossa, jossa vietin ensimmäiset 18 vuotta maatilan töitä tehden. Vuonna 1982 siirryin metalliteollisuuden palvelukseen, Pellonpaja Oy:lle Ylihärmään. Perustin ensimmäisen yritykseni vuonna 1989. Juha Lemponen Oy kasvoi 17 vuodessa metalliteollisuuden järjestelmätoimittajaksi, joka työllisti kymmeniä henkilöitä. Vuonna 2001 perustimme yhteistyökumppanieni kanssa Jucat Oy:n, joka siirtyi Ylihärmästä Lapualle vuonna 2007. LemCons on kolmas yritykseni, jonka päätehtävänä on auttaa käynnistysvaiheessa olevia yrityksiä alkuun ja jo toimivia yrityksiä kasvuun lähinnä myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla. Yrittäjänä olen toiminut yhteensä 26 vuotta, kolmessa eri yrityksessä. Vaaliteemani olen koostanut yrittäjän uralla ja elämänkoulussa karttuneen kokemuksen perusteella. Tutustu ajatuksiini, kommentoi tai poikkea juttusille.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha Lemponen:

Ei saa leikata kasvun edellytyksiä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha Lemponen:

Nyt jo on verotus korkealla tasolla suurituloisilla. Progressiivinen veroaste nousee 60 %:iin. Veroja on kuitenkin kerättävä, että palvelut pelaavat.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha Lemponen:

Uskon nykyisten ja jo luvitettujen laitosten riittävän, jos metsä-ja muu bioenergia osataan hyödyntää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha Lemponen:

Kivihiili ja maakaasu on tuontitavaraa. Lisäksi kivihiilen poltto pilaa ympäristön. Turpeen käyttö kotimaisena polttoaineena on sallittava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha Lemponen:

Julkinen sektori ei saa olla yli 50 % bruttokansantuotteesta, eli sitä on leikattava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha Lemponen:

Kielitaito on voimavara yhteiskunnassa, jossa kansainvälinen yhteistyö on jo nuorillekin arkipäivää. Yrityksen vientiponnistuksia vauhdittaneena en voi sen merkitystä aliarvioida. Ruotsinkieli edesauttaa yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa. Erityisesti Itä-Suomen kunnissa tulisi mahdollistaa venäjän opiskelu ruotsin sijasta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Juha Lemponen:

Haluttoman palkkaaminen ei ole etu työnantajalle, eikä työntekijälle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Juha Lemponen:

Vanhusikään ehtinyt väestö on veronmaksajana kantanut kortensa kekoon, eikä säästämisestä pidä rankaista. Omaa varallisuutta voi käyttää peruspalvelujen täydentämiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juha Lemponen:

Lapualla palvelu on ollut tarvittaessa saatavilla :-). Ylimääräistä sääntelyä ravintolatoiminnasta voi toki vähentää.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha Lemponen:

Kunnan tulee saada itse päättää asioista, jotka kuntaa ja sen asukkaita koskevat. Kunnilla on tärkeä merkitys palvelujen tuottajina, mutta myös paikallisidentiteetin säilyttäjinä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha Lemponen:

Työllistyminen pienelläkin palkalla on mielekkäämpi vaihtoehto kuin joukkotyöttömyys. Kansalaispalkalla voitaisiin varmistaa myös pienituloisen pärjääminen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha Lemponen:

Suomea tulee kehittää alueellisesti tasapuolisesti. Harvaan asutuilla alueilla voidaan miettiä uudenlaisia palveluntuottamistapoja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha Lemponen:

Kunnilla pitäisi olla oikeus toteuttaa terveydenhoitopalvelut omana työnä tai vaihtoehtoisesti yksityiseltä palvelutuottajalta ostaen. Sote-uudistus pitää palauttaa lähtöruutuun ja palata alkuperäiseen syyhyn, miksi uudistukseen ylipäätänsä lähdettiin. Voisiko valtio ottaa sosiaali- ja terveyspalvelut hoitaakseen?

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha Lemponen:

Kts. kohdan 13 perustelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Juha Lemponen:

Kilpailun vapauttaminen varmistaa palvelun saatavuuden ajankohdasta riippumatta, esimerkiksi suurtapahtumien aikaan.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha Lemponen:

Päätöksentekokoneisto vaikuttaa tehottomalta. Keskusteluyhteys kansalaisten, virkamiesten, päättäjien ja EU-edustajien välillä ei toimi. Suomalaisten lobbaustaidoissakin olisi parantamisen varaa. Patalappudirektiivin kaltaiset lainsäädäntötyöt eivät kauheasti kasvata luottamusta Euroopan Unioniin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Juha Lemponen:

Saattoi olla ihan hyväkin päätös nykyiseltä hallitukselta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha Lemponen:

Neuvotteluyhteyttä naapurimaiden välillä pitää aktiivisesti ylläpitää ihan kaupankäynninkin takia. Olosuhteet jäsenyyden hakemiselle eivät ole parhaat mahdolliset, mutta valmius/mahdollisuus tähän pitää säilyttää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Juha Lemponen:

Kansallinen puolustusvalmius on säilyttämisen arvoinen asia. Toiminnan tehokkuuden tarkastelu on myös puolustusvoimissa tarpeellista.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha Lemponen:

Tässä työllisyystilanteessa tarveharkinta on perusteltua. Kielitaitoisia myyjiä yritysten vientiponnistusten vauhdittajiksi tarvitaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Juha Lemponen:

Olen perinteisen avioliittokäsityksen kannattaja. Mielestäni tämä on jokaisen oma, henkilökohtainen asia. Presidentin ajatus pariliitosta tuntui järkevältä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Juha Lemponen:

Kyllä, mikäli kunnalla on tarvittavat resurssit kotouttamistehtävästä suoriutumiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Juha Lemponen:

Ja talonmiehet takaisin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juha Lemponen:

Tätä tulisi pohtia tapauskohtaisesti. Hinta-laatu -suhde vaikuttaa siihen, mikä on järkevin palveluntuottamisvaihtoehto.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha Lemponen:

Veronkorotukset eivät ole enää mahdollisia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juha Lemponen:

Lahjakkuudesta ja yrittäjämäisestä asenteesta työhön pitää voida palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha Lemponen:

Julkisen talouden osuus (58 %) bruttokansantuotteesta on liian iso.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha Lemponen:

Suomessa suhtaudutaan pääasiassa vastuullisesti ympäristöön.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha Lemponen:

Ympäristölupamenettelyt ovat tiukkoja jo tälläkin hetkellä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset