KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Esko Lehtimäki, Keskusta, 145

Oma esittely

Synnyin Kurikassa, kävin kouluni Kauhajoella ja muutin Teuvalle vuonna 1983, kun vaimo löytyi täältä. Meillä on neljä 17-27 vuotiasta lasta, joista nuorin asuu vielä kotona. Tyttären perheessä on myös 2 vuotias lapsenlapsemme. Toimin koulutusjohtajana Kauhajoella maatalousoppilaitoksella. Päätyön lisäksi viljelen vaimoni kanssa maa- ja metsätilaa, jonka pääpaikka on Teuvalla. Luottamustehtävissä olen sitoutunut mm.Teuvan kunnanvaltuuston puheenjohtajuuteen, Suomen Keskustan työvaliokuntaan, puoluehallitukseen ja Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtajuuteen. Yrityksissä olen Etelä-Pohjanmaalla LähiTapiolassa ja Suupohjan seutuverkko Oy:ssä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Esko Lehtimäki:

Kuudessa vuodessa on Suomi velkaantunut 54 miljardista 95 miljardiin. Emme voi jatkaa velkaantumista. Toki on pohdittava, onko verotus tasapuolista, jos osa kierrättää tulonsa veroparatiisien kautta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Esko Lehtimäki:

Kaikista korkeimpien palkkojen kohdalla voidaan tehdä mutta normaalituloisilla ei. Kokonaisveroastetta ei voi korottaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Esko Lehtimäki:

Teemme lisäydinvoimalan vasta sitten, kun edellinen on valmis ja bioenergian eri muodot on ensin katsottu loppuun. Olen toki ydinvoiman kannattaja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Esko Lehtimäki:

Turpeen käyttö pitää sallia yhtenä energiavaihtoehtona. Kivihiilen käyttöä pitää vähentää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Esko Lehtimäki:

Jos ns."pakkoruotsista" luovutaan, sen kielen arvostus myös nousee. Vapaaehtoinen Venäjän kieli on myös hyvä vaihtoehto. Näitä molempia voitaisiin kokeilla ja seurata onko seurauksilla vaikutusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Esko Lehtimäki:

Mielestäni varsinkin nuorena pitää olla valmis ottamaan jotain soveltuvan työ- tai opiskelupaikan vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Esko Lehtimäki:

Sitä käytetään jo nyt. Jos sinulla on esim. talletuksia ja joudut laitoshoitoon, sinun asumismaksut laitospaikalla määräytyvät sen mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Esko Lehtimäki:

Ravintolaoloissa alkoholin liikakäyttö on kontrolloidumpaa. Lisäksi ravintolat työllistävät. Yrittäjän on hyvä saada itse päättää ja reagoida aukiolollaan ympäristössä oleviin tapahtumiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Esko Lehtimäki:

Vapaaehtoisuus tuottaa parhaan tuloksen. Ei pakkoliitokset tuo säästöjä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Esko Lehtimäki:

Minimipalkka on hyvä järjestelmä. Jos on vajaakuntoinen työntekijä, olisi hyvä jos työnantaja saisi pienen palkkatuen, jolloin pystyy työllistämään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Esko Lehtimäki:

Koko Suomen asuttaminen on myös turvallisuuskysymys.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Esko Lehtimäki:

Yksityiset palvelut ovat tärkeitä julkisten palvelujen rinnalla. Pääpaino kuitenkin julkisesti tuotetuilla. Palveluseteli on hyvä vaihtoehto.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Esko Lehtimäki:

Kunnissa osataan ottaa huomioon myös paikalliset erityispiirteet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Esko Lehtimäki:

Lupakäytännöllä turvataan taksit myös haja-asutusalueella ja turvataan ammattitaitoiset kuljettajat.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Esko Lehtimäki:

Olemme osa Eurooppaa. Emme voi eristäytyä ulkopuolelle. Suomalaiselle lainsäädännölle pitää saada suurempi painoarvo.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Esko Lehtimäki:

Ei Suomen pidä ärsyttää Venäjää tuomalla Naton rajaa sen rajalle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Esko Lehtimäki:

Oma, uskottava puolustus vaatii myös rahaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Esko Lehtimäki:

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan joillain aloilla mutta se on pidettävä kontrollissa. Ensisijaisesti on löydyttävä työtä nykyisin työttöminä oleville.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Esko Lehtimäki:

Tämä on jokaiselle omantunnon kysymys, jossa kansainvälinen lainsäädäntö näyttelee myös osaansa. Olen perinteisen avioliittokäsityksen kannalla. Adoptioasiassa on esitettävä kysymys, onko kahden yhdessä asuvan ihmisen adoptio jotenkin huonompi, kuin se adoptio, joka yksinhakijan kohdalla on jo nykylain mukaan mahdollista heteroperheeseen? Minulla on ilo olla kummisetä Kiinasta adoptoidulle lapselle, joka on adoptoitu yhden vanhemman perheeseen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Esko Lehtimäki:

En usko, että valtio tarjoaa turvapaikkaa omaan kuntaani mutta asiasta pitää voida keskustella.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Esko Lehtimäki:

Oppilaat tykkäävät opettajista, jotka pitävät järjestyksen luokassa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Esko Lehtimäki:

Myös politiikassa pitää olla arvot. Sen pohjalle on hyvä rakentaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Esko Lehtimäki:

Meillä on jo nyt ostovoimaa leikkaava korkea veroaste. On karsittava pois kustannuksia aiheuttavaa byrokratiaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Esko Lehtimäki:

Suurin osa palveluista voidaan ylläpitää, kun tehostetaan niiden tuotttamista. Sosiaaliturva on tärkeä silloin, kun on sen tarpeessa. Työ jokaiselle on parasta sosiaalituvaa korvaavaa toimintaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Esko Lehtimäki:

Suomalaiset osaavat arkijärjellä ajatella milloin joku toiminta on vaaraksi ympäristölle. En hyväksy ympäristön tuhoamista työpaikkojen kustannuksella. Esimerkiksi liito-orava ei voi rajoittaa työpaikkojen ja yritysten syntyä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Esko Lehtimäki:

Arkijärki on tässäkin paras ensiapu. Ei lisää lupien hakemista mutta ainahan päätöksenteossa huomioidaan ympäristön vaikutukset.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset