KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pasi Kivisaari, Keskusta, 142

Oma esittely

Olen Pasi Kivisaari, 43-vuotias, kahden pojan isä, naimisissa ja asun Seinäjoella. Kotoisin olen Lapualta. Teen työtä alakoulun rehtorina ja luottamustehtävissä olen Seinäjoen kaupunginvaltuustossa, maakuntavaltuustossa ja Seinäjoen kulttuurilautakunnan puheenjohtajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pasi Kivisaari:

Velkaantuminen on pysäytettävä, eikä siihen ole onnen oikotietä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pasi Kivisaari:

Kokonaisverotusta ei ole syytä nostaa, mutta tässä taloustilanteessa hyvin ansaitsevien verotusta voidaan uudelleen tarkastella.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pasi Kivisaari:

Suomi tarvitsee lisää energiaomavaraisuutta. Tältä pohjalta tarkasteltuna nykyistä ydinvoimakapasiteettia ja sen riittävyyttä tulee arvioida.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pasi Kivisaari:

Suomen tulee merkittävästi vähentää esimerkiksi kivihiilen käyttöä, mutta turpeen vastuullinen käyttö on tärkeä osa suomalaisen talouden elinvoimaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pasi Kivisaari:

Julkisen sektorin toimintaa pitää laadullisesti tehostaa siten, että se on kansantaloudellisesti kestävää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pasi Kivisaari:

Olisi kuitenkin varsin perusteltua, että Itä-Suomessa annettaisiin mahdollisuus esimerkiksi venäjän opiskeluun ruotsin sijaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pasi Kivisaari:

Periaatteessa samaa mieltä, mutta kiristysehdot eivät voi olla liian suoraviivaisia. Velvoitteissa pitää säilyttää järkevyys ja inhimmilliset tekijät.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pasi Kivisaari:

Nykyinenkin linja huomioi varallisuuden.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pasi Kivisaari:

Kun kysymystä lähestyy yrittäjyyden kautta, normitusta ja säädöksiä pitäisi saada kevyimmiksi ja lisätä luottamusta ravintoloiden omaan harkintaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pasi Kivisaari:

Ei pakolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pasi Kivisaari:

Työnantaja- ja työntekijämarkkinoilla tarvitaan työllisyyden edistämiseksi lisää joustoa. Jos vaihtoehtoina ovat täystyöttömyys tai joustava työ, jälkimmäisen pitäisi voittaa. Työehtosopimusten tarkoitus ei pidä olla työntekemisen estäminen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pasi Kivisaari:

Koko Suomessa pitää turvata elämisen edellytykset.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pasi Kivisaari:

Julkisen sektorin käden pitää viime kädessä olla alimmaisena. Yksityinen täydentää julkista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pasi Kivisaari:

Tärkeintä on se, että palvelu toimii. Tässä kysymyksessä keskeisintä ei ole tarkastella asiaa hallinnon kautta. Oleellista on sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu, saatavuus ja sisältö, ei rakenne.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pasi Kivisaari:

Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että holhoamista pitää ainakin osittain purkaa. Kuitenkaan taksitoiminta ei saa luisua "villiksi markkinoiksi", jossa katoaisi laatu ja luotettavuus.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pasi Kivisaari:

En tunne tätä asiaa riittävästi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pasi Kivisaari:

Olellisinta on ylläpitää ja vahvistaa yleistä asevelvollisuutta, koko maan puolustamista ja sotilaallista liittoutumattomuutta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pasi Kivisaari:

Suomen puolustamisen lähtökohta tulee olla riittävä kansallinen puolustyskyky. Tässä valossa puolustusvoimien toimintaedellytyksiä tulee lisätä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pasi Kivisaari:

Jos Suomi saa työperäisen maahanmuuton kautta merkittävää osaamisresurssia ja kansallisen toiminnan pääomaa, ei sitä pidä liian tiukoilla työlupakäytännöillä estää.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pasi Kivisaari:

Periaatteessa näin, että ajattelu ei voi olla sitä, että "turvapaikanhakijat ovat tervetulleita, kunhan eivät tule minun tonttini läheisyyteen". Asiassa pitää kuitenkin huomioida inhimillisyys, kunnan taloustilanne ja millä periaatteilla valtio rahoittaa vastaanottokeskusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pasi Kivisaari:

Oleellista on edelleen sisältö, saatavuus ja laatu. Osaa julkisista palveluista voidaan yksityistää, jos sille on järkevät toiminnalliset ja taloudelliset perusteet. Kuitenkin yhteiskunnalle "kriittiset valmiuspalvelut" tulee olla julkisen toiminnan lähtökohtana. Esimerkiksi palo-, pelastus- ja poliisitoiminnot.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pasi Kivisaari:

Tässä kohdin vaikuttavuus ratkaisee. Kokonaisveroastetta ei pidä nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pasi Kivisaari:

Lahjakkuus ja ahkeruus eivät ole suurten tuloerojen lähtökohta. Heikosti ansaitseva "lapiomies" voi olla todella ahkera ja lahjakas.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pasi Kivisaari:

Varsinkin, jos julkisen toiminnan palvelut ja sosiaalietuudet yhä kasvavat.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pasi Kivisaari:

Asiaa ei voi tarkastella joko tai -kysymyksenä, vaan tapauskohtaisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset