KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Teija Muuraiskangas, Kristillisdemokraatit, 58

Oma esittely

Teen tällä hetkellä kasvatuspsykologian gradua. Olen samalla töissä erityistyöntekijän sijaisena ensikodissa, joka on erikoistunut päihdeongelmaisten raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Toimin Oulun seudun KD nuorten hallituksessa ja työterveyshuolto Työplussan johtokunnassa. Puhun suomen lisäksi ruotsia ja englantia. Harrastan vapaa-ajalla liikuntaa kuntosalilla ja ryhmäjumpissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Teija Muuraiskangas:

Olisi hyvä lisätä kasvumahdollisuuksia yrityksille ja siten työllisyyden paranemiselle, jottei palveluiden ja tukien leikkaukset tulisi kohtuuttomiksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Teija Muuraiskangas:

Verotuksen tulisi olla kohtuullista, jotta Suomessa kannattaa investoida, tehdä työtä, yrittää ja työllistää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Teija Muuraiskangas:

Olisi hyvä, että tulevaisuudessa käytetään hyväksi yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Teija Muuraiskangas:

On hyvä siirtyä pois ilmaston kannalta pahimpien fossilisten polttoaineiden käytöstä. Kuitenkin turvetuotantoa tulee tukea kivihiilen käytön sijasta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Teija Muuraiskangas:

Julkista taloutta tasapainotettava tehostamalla toimintoja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Teija Muuraiskangas:

Ruotsin kielen opiskelun laajuutta ja ajoitusta sekä pakollisuutta opiskeluissa on tarkasteltava ja muokattava alueen tarpeita ja etua ajatellen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Teija Muuraiskangas:

Velvoitteen täytyisi rajoittua työssäkäyntialueeseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Teija Muuraiskangas:

Jokaisella on oltava valinnanvapaus päättää itse omasta omaisuuden käytöstään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Teija Muuraiskangas:

Nykyinen tilanne on sopiva.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Teija Muuraiskangas:

Kuntauudistuksessa on toimittava vapaaehtoisuuden hengessä ja kuntalaisia kuunnellen. Hallintoa keventämällä ja rakenteiden uudistaminen on kannattavampaa kuin palveluista karsiminen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Teija Muuraiskangas:

Työehtosopimuksista on syytä pitää kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Teija Muuraiskangas:

Harvaan asuttujen alueiden yrityksiä kannustettava verokannustuksilla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Teija Muuraiskangas:

Riittävä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito pitää olla kaikkien saatavilla. Yksityiset terveyspalvelut tukevat ja tasapainottavat tätä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Teija Muuraiskangas:

Hintakilpailu pitää vapauttaa, mutta taksilupien tarveharkinta pitää säilyttää nykyisenlaisena.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Teija Muuraiskangas:

Vastustan liittovaltiokehitystä. EU:n keskityttävä niihin asioihin, joissa yhteistyöstä on hyötyä kansalliselle politiikalle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Teija Muuraiskangas:

Asiaa pitää miettiä tulevalla vaalikaudella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Teija Muuraiskangas:

Puolustusvoimia on kehitettävä vastaamaan nykyaikaisia tarpeita. Varuskuntia on oltava riittävästi eri puolilla maata.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Teija Muuraiskangas:

Tarveharkintaa väljennettävä maamme kilpailukyvyn vahvistamiseksi, tarvittavien asiantuntijoiden ja yritysten työvoiman saannin turvaamiseksi. Tiukka saatavuusharkinta voi estää kansainvälisten yritysten sijoittumista Suomeen. Kuitenkin ensisijaisesti on huolehdittava jo Suomessa asuvien työllistymisestä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Teija Muuraiskangas:

Kunnasta riippuen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Teija Muuraiskangas:

Opettajilla tulisi olla nykyistä laajemmat oikeudet rajoittaa opiskelun häiritsemistä koulussa, esimerkiksi lupa saada poistaa oppilaiden kännykät sitä vaativissa tilanteissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Teija Muuraiskangas:

Mm. Suomen laki perustuu alkujaan kristillisiin arvoihin. Perheiden hyvinvointi on tärkeää koko Suomelle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Teija Muuraiskangas:

Tuloerot eivät saa kasvaa kohtuuttomiksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Teija Muuraiskangas:

Julkista taloutta tasapainotettava tehostamalla toimintoja, lisäämällä kasvumahdollisuuksia yrityksille ja siten työllisyyden parantamiselle sekä muuttamalla verotuksen rakennettava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Teija Muuraiskangas:

Tilanteet pitää ratkaista tapauskohtaisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Teija Muuraiskangas:

Vaikutukset ympäristöön on myös huomioitava. Jokainen tilanne on kuitenkin arvioita tapauskohtaisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset