KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maria Hanhisalo, Kristillisdemokraatit, 51

Oma esittely

Olen lappajärveläinen yrittäjä mattoalan perheyrityksessämme. Lapsia minulla on 6 ja lapsenlapsia 2. Kultainennoutaja Erno ja kissa ilostuttavat perhettäni. Politiikassa olen ollut kohta 20 vuotta, joten kokemusta on jo kertynyt. Kun johonkin ryhdyn, olen tunnollinen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maria Hanhisalo:

Valtion velan kasvu on pysäytettävä, ettemme päädy kestämättömään tilanteeseen. Se tarkoittaa toimintojen uudelleen suunnittelua ja tehostamista. Tämä on ihan välttämätöntä ja vaatii valintoja. Toivon että niitä tehdään ihmistä kunnioittaen ja heikkoimmsita huoltapitäen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maria Hanhisalo:

Veroaste on jo niin korkea ettei sitä oikein voi enää korottaa. Ihan pakkotilanteessa pieni korotus voi tulla kyseeseen esim. muutamaksi verovuodeksi, mutta tämä ei ole pysyvä ratkaisu.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maria Hanhisalo:

Energiaomavaraisuus on tärkeää, ydinvoima on oikein toimiessaan lyhyellä aikavälillä päästöttömin energiantuottomuoto. Jätteensäilytys on haaste ja onnettomuusriski toteutuessaan valtava katastrofi. Mieluummin lähden siis kehittämään tehokkaammin muita energiamuotoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maria Hanhisalo:

Kivihiilen käytöstä kyllä, mutta turve ja maakaasu ovat edelleen varteenotettavia vaihtoehtoja energian tuottoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maria Hanhisalo:

Uusia, tehokkaampia tapoja toimia on kehitettävä. Tämä on ihan välttämättömyys.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maria Hanhisalo:

Ruotsilla on suomalaisille suuri historiallinen merkitys ja se on rikastuttanut kulttuuriamme. En pidä huonona sitä että osaamme ruotsinkieltä maassamme. Hyvä ja riittävä uudistus oli se ettei sen kirjoittaminen ole enää pakollista. Kieltenopiskelun mahdolisuuksia pitäisi mielestäni enemminkin laajentaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maria Hanhisalo:

Ellei työ ole jotain ihan sopimatonta, se tulisi ottaa vastaan. Pätkätöiden vastaanottamisen esteitä tulee purkaa ja ilmoituskäytäntöä käsittelyaikoineen helpottaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maria Hanhisalo:

Tämä parantaisi varmasti vanhusten oloja ja olisi näin ollen jopa vanhuksen oikeus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maria Hanhisalo:

Aukioloajat ovat jo riittävän pitkät. Mieluummin illan vieton aloittamista pitäisi pyrkiä aikaistamaan eikä loppuyöstä jatkamaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maria Hanhisalo:

Kuntien määrää voidaan vähentää järkevin tavoin, mutta ei pakolla

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maria Hanhisalo:

Mikäli työpaikkojen säilyminen sitä edellyttää, näin pitäisi voida tehdä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maria Hanhisalo:

Koko Suomi tulee säilyttää asuttuna. Jos maaseutu autioituu, supistaa se merkittävästi esimerkiksi ruokahuoltovarmuutta ja muutenkin elinkeinoelämän monimuotoisuutta. Maaseudun autioituminen saattaa aiheuttaa myös turvallisuusriskin. Maaseudun aitioituminen veisi lapsilta mahdollisuuksia saada parempaa kosketusta luontoympäristöön, jonka on todettu tutkimuksissa lisäävän ihmisen hyvinvointia. Esim.maataulouden tukeminen verovaroin on yksi tapa pitää maaseutua asuttuna

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maria Hanhisalo:

Tarvitsemme julkista terveydenhuoltoa turvataksemme tasapuoliset palvelut koko väestölle. Mutta julkisten palveluiden rinnalla tarvitaan myös yksityisiä palveluiden tuottajia täydentämään terveyspalveluita. Nämä voivat tehdä hyvin rinnakkain työtä ja myös yhteistyötä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maria Hanhisalo:

Silloin, kun voidaan todeta kunnan tuottamien sote-palveluiden olevan tehokkaat ja toimivat, en näe mitään syytä, miksi kunta ei voisi niitä edelleen tuottaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maria Hanhisalo:

Taksien turvallisuus on tärkeää ja siksi niillä pitää olla lupakäytäntö. Ruotsissa taksitoiminta on ryöstäytynyt käsistä eikä taksien käyttö ole enää luotettavaa. Lisäksi sopiva taksien määrä pitää hinnat kohtuullisina, mutta kuitenkin takaa taksiyrittäjille kannattavat työmahdollisuudet.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maria Hanhisalo:

EU:sta on sekä hyötyä että haittaa. Ihmisten, tavaroiden ja valuutan liikkuminen on helpottunut, mutta maksut EU:lle ovat nettona kasvaneet. Päätösvaltaa on siirtynyt kansalliselta tasolla EU:lle emmekä voi vaikuttaa kaikkiin maatamme koskeviin asioihin riittävästi. Lisäksi EU-byrokratiassa olemme menneet liian pitkälle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Maria Hanhisalo:

Niin kauan kun kaikki maat eivät ole tässä mukana, ei Suomenkaan pidä siihen mennä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maria Hanhisalo:

Yhteistyö Naton kanssa on sopiva ja riittävä tapa toimia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Maria Hanhisalo:

Suomen puolustusmäärärahat pitää olla sellaisella tasolla että Suomella on uskottava maanpuolustus. Myös kyber-tasolla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maria Hanhisalo:

Työperäiselle maahanmuutolle on oltava perusteet ja tarve. Toisaalta kun nämä ovat, ei ole mitään syytä rajoittaa luvan saamista eli lupakäsittely pitää sujua kuitenkin ripeästi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maria Hanhisalo:

Avioliitto on näkemykseni mukaan yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto ja lapsella on oikeus sekä äitiin että isään eikä tätä pidä lähteä lainsäädännöllä tarkoituksellisesti muuttamaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maria Hanhisalo:

PAkkohyväksymistä en tässäkään kannata. Mikäli kunnalla on mahdollisuudet ja olosuhteet sekä resurssit sellaiset että tällainen keskus voidaan perustaa, siinä tapauksessa kunta voi tarjouksen vapaaehtoisesti hyväksyä. Kaikkien maahanmuuttajien kohdalla on tärkeää että resurssit kotouttamiseen ovat olemassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maria Hanhisalo:

Opettajille täytyy varmistaa koulutus ja valmiudet kohdata hankalatkin tilanteet oppilaiden kanssa. Lainsäädännön pitää antaa riittävät ja sopivat mahdollisuudet puuttua aggressiivisiin tilanteisiin esimerkiksi jos on tarve poistaa oppilas luokasta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maria Hanhisalo:

Silloin kun yksityiset palvelut toimivat paremmin ja tehokkaammin, niitä on järkevää yksityistää. Se mikä toimii asiakkaan kannalta paremmin, on oikea ratkaisu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Maria Hanhisalo:

Suomen verotusaste on jo Euroopan korkeimpia. Tämä tarkoittaa että muissa maissa pystytään hoitamaan julkinen sektori pienemmillä kustannuksilla per asukas. Oikeampi tapa on tehostaa ja uudisstaa toimintoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maria Hanhisalo:

Ennen kaikkea pitäisin kriteerinä työn vaativuutta ja vastuun määrää. Koulutus ja kokemus ovat osa kriiteristöä ja osa palkasta voidaan arvioida ko. työstä suoriutumisen perusteella (ns. tulospalkkio). Kaikki työt eivät voi olla samanarvoisia palkkauksen osalta. Toki joku kohtuullisuuskin täytyy olla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maria Hanhisalo:

Kuten edellä mainittu, toimintoja täytyy tehostaa ja kehittää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maria Hanhisalo:

Jos saman toiminnon tekeminen halvemmissa tuotantomaissa olisi vielä ympäristölle haitallisempaa, on sen tekeminen syytä säilyttää kotimaassa, jopa ympäristön kustannuksella ja samalla pyrkiä ratkaisemaan ympäristöongelmat.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maria Hanhisalo:

Ks. edellä
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset