KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Reijo Tossavainen, SKP, 16

Oma esittely

Olen erikislääkäri ja tutkija.Työurani yli 35-vuotta olen nähnyt monet muutoset suomalaisessa rerveydenhuolloissa.Olen tehnyt kliinistä työtä sekä avo- että erikoissairaanhoiton alueilla.Olen yli 20-vuotta toiminut myös 1-2 kertaa kuukaudessa kouluterveyslääkärinä ja myös armeijan kutsuntalääkärinä.Armeijassa olen erikoistunut johtotehtäviin panssarintorjuntasjoukoissa.Lisäksi yli 20-vuotta olen toiminut Hellsingin kaupungin ensiapujoukoissa,jossa olen saanut sekä teroreettitä että käytännön harjoittelua suuronnettomuuksien mahdollisesti sattuessa.Olen toiminut myös merimieslääkärinä pitkään.Olen naimisissa ja meillä on yksi aikuinen lapsi ja hän asuu omassa perheessään. Olen ollut mukana suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuritapahtumissa Barcelonassa,Pariisissa ja Saksassa sekä Venäjällä ja Suomessa.Tieteellistä työtä ja tutkijaksi olen opiskellut tutkiessani verenpainetautia ja siihen liittyvää sydämmen vasemman kammion hypertrofiaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Reijo Tossavainen:

Leikkauksia on tehty etenkin kokomuspuolueen esitysten perusteella jo aivan tarpeeksi noin 7 miljardia ja niitten hoitaminen jää seuraavalle eduskunnalle.Nylyinen hallitus on työntänyt suunnattomasti rahaa yrityksille mutta tavalliset suomalaiset on täysin unohdettu.Työttömyys ja etenkin nuorisotyöttömyys ovat ennätyslukemissa ja suuri osa nuorisosta on syrjäytynyt.On erittäin vaikea saada heitä työelämään mutta toisaalta nykyinen hallitus ei ole pystynyt luomaan uusia työpaikkoja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Reijo Tossavainen:

Suuryritysten pääomatulot olisi pantava progressiiviseen verotukseen kunnissa.Lisäksi KELA-maksut olisi ehdottomasti palautettava suuryrityksille.Itse työn verotusta ei mielestäni enää voida kiristää.Sen on Euroopaan korkeimpia ja nyt nähdään miten huonosti ja huonoon tilanteeseen se on ajanut suomalaiset.Nykyinen hallitus on anteliaasti antanut verolahjoja rikkaille ja suuryrityksille.Katainen kokoomuksesta kertoi,että näin syntyisi automaattisesti eli "dynaamisesti",mutta missä?

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Reijo Tossavainen:

Ydinvoiman sijaan on panostettava ekologiseen energiantuotantoon ja tuettava uusiutuvien,ympäristöystävällisten ja hajautettujen energiantuotantotapojen kehittämistä ja tutkimusta.Energiantuotannon tulee olla yhteiskunnallisesti omistettua ja demokraattisessa ohjauksessa.Energiatehokkuutta ja energiansäästöä on lisättävä tuntuvasti.On esimerkiksi käynnistettävä maalämmön käyttöönottoprojekti energian säästämiseksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Reijo Tossavainen:

Kivihiilestä ja turpeen käytöstä on vähitellen luovuttava.On otettava korkean teknologian hyödyntäminen käyttööön.Kivihiili saastuttaa ilman etenkin suurkaupungeissa.Maalla turpeen käyttö saastuttaa ensin pinet purot ja joet ja sitten järvet.Humuksen kerääntyminen soita raivattaessa kerääntyy vesistöihin,veden happamuus Ph muuttu ja uhkaa planktonia ja kaloja sekä rehevöittää vesistöjä.Se on myös visuaalisesti erittäin rumannäköistä.Kestää vuosisatoja ennen kuin luonto korjaa itseään.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Reijo Tossavainen:

Suomessa on paljon päällekkäisyyksiä organisaatioissa.Mutta ainoastaan julkinen demokraattisesti toimiva julkinen sektori yksityistämisen sijaan turvaa suomalaisten tulevaisuuden.EU: n on kahlinnut Suomen itsenäistä päätösvaltaa.SKP vaatii EU:n kurisopimusten purkamista,kansallisen itsemääräämisoikeuden palauttamista ja toisenlaista eurooppaa.EU:n organisaatio aiheuttaa runsaasti päällekäisyyttä.Suomessa on aika suuri byrokraattinen järjestelmä.Etenkin tietosuoja-asioissa on turhauduttu.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Reijo Tossavainen:

Olen itse opiskelut koulussa 8-vuotta ruotsia.Työaikanani sitä ei juurikaan ole tarvinnut.Ruotsin kielen tilalle olisi järkevämpää valita esimerkiksi venäjän kielen opiskelu.Ruotsin opiskeluu aikaa turhaan.Toisaalta lukion opetusjärjestelmä Suomessa on vanhentunut ja kaipaisi nykyaikaa vastaavia muutoksia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Reijo Tossavainen:

Jos työ ei kertakaikkiaan sovi ihmiselle tai hänen on matkustettava sen vuoksi kauas ja opitkiä matkoja niin se ei ole järkevää.Myöskään työntekijän motivaatio ei varmasti kasvaisi.Työntekijän motivaatio on kuitenkin tärkeintä jotta hänen työllistymisensä onnistuisi.Suomessa noin 1/4-osaa 24-vuotiaista asuu vanhempiensa luona koska vuokrat pääkaupunkiseudullat ovat liian kalliit.Miksi siis uusia työpaikkoja ei voitaisi luoda korkean teknologian hyödyntämisen avulla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Reijo Tossavainen:

Ihmiset ovat koko ikänsä maksaneet korkeita veroja ja vakuutuksia,mihin nämä rahat ovat hävinneet?Mutta jos ihminen on rikas,niin tietysti hän itse voisi käyttää rahaansa niin kuin haluaa.Eettisesti kysymys tällä tavallan on arveluttava.Olisi mietittävä muita keinoja.Mutta Suomessa kaikkein suurituloisimmat maksavat veroja paljon vähemmän kuin esimerkiksi keskituloiset.Olisi säädeltävä asiaa verotuksen kautta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Reijo Tossavainen:

Ravintoloiden toimintaan kuuluu paljon muutakin kuin alkoholin tarjoaminen.Kannatan,että ravintolat saavat olla auki sen mukaan miten heivän organisaationsa siihen soveltuu.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Reijo Tossavainen:

Ei pakolla.Kuntauudistus ja SOTE-hanke menevät täysin eri ratojaan.Niitä ei ole läheskään kunnolla suunniteltu.Niden pitäsi kulkea käsi kädessä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Reijo Tossavainen:

Jo nyt palkat ovat usein niin alimmissa työntekijäryhmissä niin alhaiset ettei sillä voi tulla toimeen.Olisikin laadittava 6-tuntinen työpäivä,30-tuntinen työviikko,eläinikä 63-vuotta ja erittäin kuluttavissa ammateissa 58-vuotta.Olisi säädettävä 1200 euron perusturva ilman veroja ja puuttumatta muihin etuisuuksiin.Minimipalkan pitäisi olla vähintäin 1800 euroa kuukaudessa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Reijo Tossavainen:

Suuri osa suomalaisista ihmisitä on keskittynyt pääkaupunkiseudulle.Syynä on ollut työn etsiminen.Maaseudulle ovat jääneet ikääntynyt väestö.Kunnilla siellä on suuria vaikeuksia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ylläpitämisestä ja verorahoita tähän menee noin 3/4- osaa.Tietenkin koko suomi olisi pidettävä asuttuna.Sen voisi ehkä saa

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Reijo Tossavainen:

Yksityiset terveyspalvelut tavoittelevat voittoa ihmisten sairauksien kustannuksella.Yksityiset terveyspalvelut tulevat kalliiksi ja niiden jatkuvuus on epävarmaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Reijo Tossavainen:

Kunnan on saatava itse järjestää eli tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa ja kunnille on palautettava siksi valtionosuudet asioitten hoitamiseksi.Kunnallista itsedemokratia on lisättävä eikä niitä saa ulkoistaa.Onnekso monet kunnat ovatkin jo huomanneet tämän.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Reijo Tossavainen:

Taksien pitäisi saada jossain määrin enemmän päättää kilpailusta mutta tässä on taas vaarana hintojen nousu.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Reijo Tossavainen:

Eu:sta on Suomelle haittaa.Siitä olisi pikimmin päästävä eroon.EU:n on kahlinnut Suomen itsenäistä päätösvaltaa.Suomen tulee lisäksi pontevasti vastustaa neuvoteltavia investointi- ja vapaakauppasopimuksia,kuten EU:n ja USA:n välistä TTIP-sopimusta sekä TiSA-palvelukauppasopimusta.EU:n ja Kanadan välisen CETA-sopimuksen ratifointi on peruttava ja voimaantulo on estettävä.Nämä sopimukset ovat uhka demokratialle,sillä ne voimaan astuessaan ohittaisivat kansallisen lainsäädännön.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Reijo Tossavainen:

Rahoitusmarkkinavero eli FK, takoittaa sitä, että raoitusmarkkinavero verottaisi rahoitusalalan transaktiota 0,1 prosenttia mutta johdannaiskaupasta vain 0,01 prosentin veron.Muualla Euroopassa lakisääteisiä eläkkeitä ei yleensä rahastoida, vaan veroilla ja maksuilla kerätyt eläkevarat käytetään suoraan eläkkeiden maksuun. Siten rahoitusmarkkinaveron vaikutukset työeläkejärjestelmän ja työeläkevarojen sijoitustoiminnan kautta olisivat suuret erityisesti Suomelle.Mutta 11 EU-maata ovat mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Reijo Tossavainen:

Nato on fasistinen sotaa lietsova amerikkalaisten johtama järjestö,joka pyrkii USA:n edun vuoksi lietsomaan sotia eri puolilla maailmaa.Järjestö on ryöstänyt ja murhannut miljoonia ihmisiä,hyökännyt syyttä er maihin:esimerkkejä on paljon.Se on järjestö, joka pyrkii amerikkaisen ideologian kautta luomaan valtaa tappamalla ihmisiä ja hyökkäämällä toisten maiden kimppuun.Se järjestö tukee rikollista CIA:ta ja amerikkalaisia rikkaita.Sillä järjestöllä ei ole muuta tarkoitusta kuin tukea fasismia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Reijo Tossavainen:

Suomen Puolustusvoimat ovat mielestäni osa rehellistä ja sitä kannattavaa yhteisöä.Ei olisi paha,jos tominta jatkuisi nykyisellään.Mutta jos sen johdossa on ihmisiä,jotka eivät huomioi Suomen lähinaapureita ja pyrkivät NATO:oon,niin silloin sen toimintaa ja määrärahoja on ehdottomasti karsittava ja muutettava sotilaallista johtoa.Venäjää vastaan ei saa luoda Suomessa propagandaa,ei Venäjälläkään luoda Suomeen työtä,rauhaa ja toimeentuloa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Reijo Tossavainen:

Jos Suomesta löytyisi työtä,olisi kaikki aivan toisin.Nykyinen porvaihallitus ei ole kyennyt luomaan työpaikkoja etenkin nuorille.Nuoret 20-23-vuotiaatkit suomalaiset nuoret joutuvat asumaan vanhempiensa luona koska kapitalistinen vuokrajärjestelmä on niin korkea etteivät nuoret pärjää ilman vanhempiensa tukea.Se on harvinaista maailmassa.Toisaalta suomalaiset naiset ovat aivan liianan iäkkäitä lopetettuaan opintonsa ja perustamaan sitten perheensä.Vuokrat opiskelijoille pääkaupunkiseudulla?

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Reijo Tossavainen:

Homo- ja lespoparit eroavat monessa suhteessa normaalista yhteiskunnasta.Olisi tehtävä enemmän tutkimusta.Tämä vie vuosikymmeniä aikaa.En hyväksy tällaisille pareille adoptio-oikeutta,koska tieteellistä näyttöä ei ole olemassa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Reijo Tossavainen:

Se tietenkin riippuu kunnan koosta ja millainen väestöpohja kunnassa on.Onko esimerkiksi kunnassa mahdollisuus järjestää normaaleja palveluita vai pitäisikö hoitaa ensin kuntalaisten välttämättömät omat tarpeensa.Koulutus on yksi peruskysymys.Toinen työnsaanti ja toimeentulo.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Reijo Tossavainen:

Opetuksen ja koulutuksen saattaminen vastaavalle tasolle ratkaisisi nämä ongelmat.Paljon riippuu koululaisten vanhemmista,heillä on täysin vastuu lapsistaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Reijo Tossavainen:

Koti,isänmaa ja uskonto menee jo 30-luvulle,joloin syntyi Suomessa fasistisia liikkeitä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Reijo Tossavainen:

Julkiset palvelut ovat luotettavia,yksityistä,kapitalistista ulkoistamista ei tarvita missään.Yksityisen ulkoistamisen tarkoituksena on vain yksityisen voiton tavoitelu.Onneksi monet kunnat ovat luopuneet siitä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Reijo Tossavainen:

Sellaisen tilanteen luovat vain nykyisen hallituksen kapitalistiset ideologiat.Asiat voidaan ratkaista kansalaisten,työväen ja kansalaisliikkeiden yhteistyöllä tulevaisuudessa.Työtätekevät,opiskelijat,eläkeläiset,ay- ja kansalaistoimijat ja muut,jotka tällä hetkellä jäävät suuren rahan jalkoihin ja ovat riippuvaisia siitä.Suurpääoman vallan murtamiseksi tarvitaan työväenliikkeen ja kansalaisliikkeiden yhteistyötä ja voimaa ja sen muodostamaa voimakasta luokkataistelua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Reijo Tossavainen:

Väite ei pidä paikkaansa.Se on erittäin vanhoillinen.Työnjakoa on muutettava.Pääomatuloja on verotettava samalla tavalla kuin palkkatuloja ja verotuksen progressiota on kiristettävä.Suomessa on estettävä veronkierto ja toimittava aktiivisesti veroparatiisien lakkauttamiseksi.Ruuan ja muiden välttämättömyystarvikkeiden arvonlisäveroa on alennettava tuntuvasti.Tarvitaan myös pörssikauppavero sekä kansainvälinen varainsiirtovero.Suurille omaisuuksille on palautettava varvaralisuusvero.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Reijo Tossavainen:

Suomi kyllä pystyy hoitamaan ne,jos edellämainittuja toimenpiteitä käytetään.Se loisi todellista demokratiaa maahamme.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Reijo Tossavainen:

Tavoitteeksi on luotava hajautettu omavaraisuus ja ekologisesti kestävä kehitys.Kaivostoimintaan on mielestäni myönnettävä lupa vain suomalaisille valtionyhtiöille,maaperän kaivannaiset todettava kuuluvaksi kansallisvarallisuuteen ja kaivostoiminnan ympäristösäännöksiä on kiristettävä.Kaivoksia perustettaessa on annettava päätösvalta pikallisille asukkaille.Kaivosten tulee maksaa kunnille kiinteistöveroa,ja lisäksi on säädettävä kaivosvero.Kaatopaikkojen metallit on hyödynnettävä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset