KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Harri Kämäräinen, Piraattipuolue, 133

Oma esittely

18 vuoden yrittäjäkokemus, luonnon tieteellinen peruskoulutus, kaupallinen työkokemus vuodesta 1984. Mitä erilaisimmissa työ tehtävissä kokemusta aina 6 vuotiaasta asti. Varsin laajasta yhdistysaktiivisuudesta tietoa yhteiskunnan ja kansalasiten ajattelusta ja arkijärjestä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Harri Kämäräinen:

Kun siirrymme palvelujen hintojen avoimuuteen, palvelusetelijärjestelmä tulee laskemaan hinnat tasolle johon meillä on varaa. Leikkaukset pitää tehdä byrokratiaan joka rahoittaa toimintansa suorittavan portaan laskutettavalla työllä. Palvelut siis saattavat parantua eikä suorittavaa porrasta tarvitse vähentää. Ehkä lisätä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Harri Kämäräinen:

Veron kiristysten tie on käyty jo loppuun. Niillä ylläpidetään paisunutta julkista sektoria ja tämä halvaannuttaa talouden. Kautta kansan, käytettävissä olevien tulojen pitää lisääntyä tekemällä työtä jonka saatavuutta pitää lisätä ja jonka vastaanottamisen esteet pitää poistaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Harri Kämäräinen:

Ensin pitää selvittää aurinkoenergian varastointi talvea varten kaasuksi ja jos lisäsähkön tarvetta on, se voidaan tehdä ydinvoimalla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Harri Kämäräinen:

Tavoite on omavarainen energiatalous ja lisäisin listaan myös öljyn. Turpeen osalta sallisin vuotuisen kasvun verran turpeen hyödyntämistä kohteissa joissa vesistöhaitat saadaan pidettyä kurissa

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Harri Kämäräinen:

Julkisen sektorin kaikkien palveluiden hintojen tulee olla avoimia. Ammatti ihmisten työ on usein suorittavaa laskutettavaa työtä ja heidän ympäriltään pitää karsia turha kustannuksia nostattava hallinto pois.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Harri Kämäräinen:

Perustulomallilla pitää ensin tehdä työn vastaanottaminen helpoksi ja kannattavaksi ja sitten vasta voidaan ryhtyä keskustelemaan velvotteista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Harri Kämäräinen:

Kyllä tämä toimii kuten muillakin. Jokainen vastaa omasta elämästään ja ne joiden varat eivät riitä, saavat siihen yhteiskunnan tukea. Kotitalousvähennyksen ylärajaa pitää nostaa tätä tarkoitusta varten. Ja käyttää palvelusetelijärjestelmää

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Harri Kämäräinen:

Ei pakolla, vaan tilanteen mukaan. Kuntien välistä yhteistyötä pitää lisätä tapauksissa joissa siitä on hyötyä

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Harri Kämäräinen:

Elämme markkinataloudessa jossa tilaaja hyvin pitkälle määrittää hinnan. Työehtosopimukset eivät sovi kaikkiin tilanteisiin. Hyvin hoidetusta työstä tulee aina saada riittävä korvaus ja se tulee kun työt hoidetaan hyvin. Toimivilla työmarkkinoilla on myös työntekijöiden vapaa liikkuvuus.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Harri Kämäräinen:

Meidän kilpailukykymme sijaitsee halventuneilla alueilla ja tämä pitää hyödyntää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Harri Kämäräinen:

Näin saamme aikaan säästöt. Laskin julkisen päivystyksen nykylakien mukaan kustantaneen veronmaksajalle 209,30 eur, yksityisellä sama 79,60 eur.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Harri Kämäräinen:

Kyllä maksajan pitää saada päättää miten asiat hoituu. Palvelusetelillä näin: Laskin julkisen päivystyksen nykylakien mukaan kustantaneen veronmaksajalle 209,30 eur, yksityisellä sama palvelusetelin avulla 79,60 eur. Kunta voi tuottaa myös itse palveluita jos kilpailun ylläpitäminen sitä vaatii. Nyt laki määrää käyttämään sairaanhoitomonopolin palveluita kovaan hintaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Harri Kämäräinen:

Nyt on ongelma jossa säädösten takia taksit eivät lähde välttämättä hakemaan kaukaa koska he tekevät silloin ilmaista työtä. Asiakkaan pitää antaa työntekijälle oikeus kertoa mitä palvelu maksaa ja sopia siitä keskenään. Taksimarkkinat ovat sääntelyn takia halvaantuneet monissa osia Suomea. Kokemusta on Keski-Uudeltamaalta

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Harri Kämäräinen:

AInakin nykymaailman tilanteessa on hyvä olla itse valitun suuremman tahon jäsen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Harri Kämäräinen:

Ei kannata sitoutua rahoituskuluja nostavaan järjestelmään joka rahoittaa muiden virheitä

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Harri Kämäräinen:

Nato tai joku muu suurempi yhteisö pitää olla turvana. Tähän käy myös EU.n joukot tai pohjoismainen yhteistyö yksinolon sijasta

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Harri Kämäräinen:

Meillä pitää olla hyvä puolustuskyky

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Harri Kämäräinen:

Yrityksellä pitää olla oikeus hankkia muiden valmiiksi kouluttamaa työvoimaa tarpeensa mukaan. Samalla pitää myös lisätä työn tarjontaa Suomessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Harri Kämäräinen:

Valtion tehtävä on taata kaikille samat ehdot joilla saa hyvän elämän Suomessa

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Harri Kämäräinen:

Tarjousta kannattaa harkita jos sellainen tulee.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Harri Kämäräinen:

Kyllä peruselämisen opit vaativat sitä että jokaiselta vaaditaan toisten huomioon ottaminen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Harri Kämäräinen:

Valtion pitää taata kaikille sopivat lait joissa kaikkien on hyvä elää. Kirkot pitää pitää erillään valtion laeista ja valtion tehtävänä on turvata vapaa uskonnon harjoittaminen. Uskonryhmästä pääsee pois, kotimaasta luopuminen on vaikeampaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Harri Kämäräinen:

Kyllä. Nyt laskutettavaa työtä tekevien ympärille on kasvanut heidän työllään kerätyilla rahoilla elävien joukko. Turha hallinto pitää karsia

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Harri Kämäräinen:

Saamme halvemmat palvelut karsimalla turhaa hallintoa. SIlloin saadaan palvelut tuotettua halvemmin eikä niitä tarvitse karsia. PK-yritykset osaavat tämän

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Harri Kämäräinen:

Palkka tehdyn työn mukaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Harri Kämäräinen:

Palvelut saadaan halvemmalla hintojen läpinäkyvyyden avulla. Vapaan kilpailun avulla saadaan palvelut turvattua

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Harri Kämäräinen:

Kova asia. Näitä pitää harkita tapauskohtaisesti

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Harri Kämäräinen:

Emme voi aiheuttaa laajamittaista pysyvää ympäristön pilaantumista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset