KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Arja Sarpola, Keskusta, 383

  • Puolue:  Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri:  Uusimaa
  • Ehdokasnumero:  383
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  52
  • Koulutustaso:  ammattikorkeakoulu
  • Lasten lukumäärä:  2
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

tradenomi

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Arja Sarpola:

Meidän täytyy ajatella myös tulevia sukupolvia, että mitä jätämme jälkeemme. Uusiutuvan energian kehitys jää jalkoihin, jos vain nojaamme ydinvoimaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Arja Sarpola:

Kielten opiskelusta ei ole koskaan haittaa. Pohjoismaisen yhteistyön kannalta on hyvä osata myös ruotsia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Arja Sarpola:

Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat laajemmat hartiat, jotta pystytään turvaamaan kyseiset palvelut yhdenvertaisesti kaikille kansalaisille. Toki vapaaehtoisuus ja rakentava yhteistyö kansalaisten parhaaksi tuottaa hedelmällisemmät tulokset.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Arja Sarpola:

Suomi on pidettävä asuttuna, sillä tarvitsemme omaa elintarviketuotantoa. Suomalainen ruoka on puhdasta, terveellistä lähiruokaa ja siitä meidän ei kannata luopua. Omavaraisuus ruuan tuotannossa on myös tärkeä huomioida. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle voidaan kehittää mm. biotaloutta, mikä tuo työpaikkoja ja elinvoimaisuutta ympäri maata. Puhdas kaunis luonto ja hiljaisuus on erittäin hyvä matkailuvaltti ja se tarvitsee palvelut ympäri maata. Aasiasta löytyvät asiakkaat.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Arja Sarpola:

Vahva ja laadukas julkinen palvelu pitää olla runkona ja muut toimijat apuna. Silloin voidaan turvata tasalaatuisempi palvelu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Arja Sarpola:

Kunnat ovat aivan liian pieniä yksiköitä, jotta ne pystyisivät siihen. Kunnat eroavat suurestikin toisistaan, jotenka se ei mahdollista tasalaatuista palvelua.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Arja Sarpola:

Asiakkaiden turvallisuuden nimissä en soisi täysin vapaata ja villiä kilpailua alalle.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Arja Sarpola:

Alue, missä on sotilaallinen tyhjiö pyrkii täyttymään.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Arja Sarpola:

Suomalaiset työttömät olisi kylläkin syytä ensin työllistää. Ulkomaiset työllistävät yrittäjät olisivat enemmän kuin tervetulleita. EU-ja ETA alueen ulkopuoliset huippuosaajat, tiedemiehet yms. olisivat meille hyvinkin arvokasta pääomaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Arja Sarpola:

"Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee", sanoo vanha sanonta. Kuri ei tarkoita fyysistä eikä henkistä väkivaltaa, vaan sääntöjä ja siitä selkeitä seuraamuksia. Koulussa voidaan hyvin soveltaa rajat ja rakkautta kasvatusajatusta. Lapseni kävi Suomessa englantilaisen koulun ja siellä oli varsin selkeät ja hyvät systeemit, mistä suomalainen koulu voisi ottaa oppia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Arja Sarpola:

Suomalaiset perusarvot ovat vieneet tämän maan varsin pitkälle hyvinvointivaltioksi asti. Tuskin meidän kannattaa niin hyvästä perinnöstä luopua.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Arja Sarpola:

Suomi on niin pieni kansakunta ja elämme rajussa globaalissa kilpailussa, että meillä ei ole varaa eriyttää ihmisiä toisistaan liian suurilla tuloeroilla. Pystymme toimimaan paremmin yhteisrintamassa, jos tuloerot ovat kohtuulliset. Jos joku keksii jotain aivan uutta ja mullistavaa niin totta kai hänelle voidaan maksaa vaikka mitä, mutta näitä keksijöitä on vain todella vähän.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Arja Sarpola:

Meidän on pakko tehdä muutoksia toimintamalleihin ja -kulttuuriin, jotta voidaan mahdollistaa riittävät palvelut.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Arja Sarpola:

Ympäristöasiat sivuuttamalla tuhoamme maapalloa ja sillä tavoin ikään kuin sahaamme omaa jalkaamme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset