KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kimmo Nykänen, Kristillisdemokraatit, 45

  • Puolue:  Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri:  Uusimaa
  • Ehdokasnumero:  45
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  51
  • Koulutustaso:  YO ja Lastentarhanopettaja Opisto
  • Lasten lukumäärä: 
  • Ehdokas Facebookissa »

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kimmo Nykänen:

Mikäli tulemme valinnan paikalle suhteessa palveluiden leikkaamiseen, on huolehdittava, että vähätuoloisimpien mahdollisuus peruspalveluihin säilyy, mutta parempituloisten osalta voidaan tehdä muutoksia maksuja koroittamalla ja jopa ohjaamalla hyvätuloisia yksityisen vaikkapa terveydenhuollon piiriin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kimmo Nykänen:

On toisaalta väärin rangaista niitä, jotka ovat joko pitkän linjan kouluttautumisella tai määrätietoisella satsaamisella itsensä kehittämiseen hankkineet työn, mistä maksetaan hyvin. Verotuksemme on jo nyt Euroopan huippua ja hyvästäkin palkasta lähtee veroineen ja muine kuluineen melkein puolet pois. Käteenjäävä osuus bruttopalkan suurista eroista huolimatta ei ole välttämättä kovinkaan suuri, vaikka siinä olisi muutaman tuhannen euron ero.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kimmo Nykänen:

Kaikki luontoa säästävät energia-keinot täytyisi olla nyt etusijalla maapallon lämpenemisen haitat maksimoiden! Tuulivoima , aurinkoenergia jne tulisi maksimoida. Ydinvoiman hyödyt ovat merkittäviä, vaikka taustalla kummittelevat kammottavat onnettomuudet, joita myös tapahtunut. Ydinvoiman turvallisuuteen maksimaallisesti satsaamalla voimme turvallisin mielin luottaa siihen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kimmo Nykänen:

Kaikista ilmakehää ja ympäristöä rasittavista energiantuotto-muodoista tulisi luopua asap ja siirtyä sitä mukaa, kun uudet valmiita niihin siirtymiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kimmo Nykänen:

Joitain tehtävien päällekkäisyyksiä voidaan varmasti purkaa ja toisaalta liiallisesta tuottavuus ajattelustakin pitää ottaa pari napsua taaksepäin ja ajattelu työllistämisestä, ihmisten työhyvinvoinnista/jaksamisesta, työilosta jne. pitää pyrkiä säilyttämään niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kimmo Nykänen:

Toisen kotimaisen kielen osaaminen tuo paljon meille lisää mahdollisuuksia työmarkkinoilla, mikäli kielen opiskelu otetaan vakavasti! Myös inhimillinen sosiaalinen vuorovaikutus ruotsin kielen kotikielenään omaaviin syntyy helpommin ja kuilu suomen- ja ruotsin kielisten välillä voisi kaventua! Ruotsin kieliset ovat rikkaus Suomelle! Toki koko Suomessa kaikkien täytyy selviytyä pääkielellä eli suomella perusasioiden hoidossa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kimmo Nykänen:

Sosiaalisen järjestelmämme hyvyys/helppous antaa "laiskoille" ihmisille mahdollisuuden tulla toimeen vaikka läpi elämänsä työtä tekemättä. Toki on paljon ihmisiä, jotka ovat syystä jos toisesta kyvyttömiä sitoutumaan säännölliseen työntekoon. Tällaiset ihmiset voidaan vapauttaa "perusvelvoitteista".

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kimmo Nykänen:

Yhteiskuntamme ei saa olla mikään holhous-yhteiskunta, joka vie ihmisiltä heidän tienaamaansa omaisuutta omien palveluidensa kustantamiseen. Toisaalta tuo tilanne tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa ja sitä jo ennakoiden verotuloista voisi olla viisasta varata hieman suurempaa osuutta iäkkäiden palveluiden takaamiseksi. Vanhusten palveluista täytyy pitää nykyistä parempaa huolta kaikilla rintamilla - he ansaitsevat sen. Kunnioituksemme ikä-ihmisiä kohtaan pitäisi nostaa Suomessa oikealle tasol.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kimmo Nykänen:

Alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat ovat meillä Suomessa niinkuin monissa muissakin maissa ihimisten asenteissa ja niitä pitäisi lähteä muokkaamaan määrätietoisesti alkoholi-valistuksella. Alkoholi aiheuttaa valtavasti Suomessa ongelmia jo nuorista lähtien alkoholisoituneisiin ihmisiin. Perheitä hajoaa, ihimisiä kuolee sen aiheuttamiin ongelmiin liikaa jne. Alkoholin voimakkaan humaltumisen ihannointi-kulttuuri pitäisi madaltaa määrätietoisesti!

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kimmo Nykänen:

Mikäli taloutemme kuntoon saattaminen sitä vaatii, kaikki keinot ovat valitettavasti sallittuja! Muutokset yleensä pelottavat ihmisiä, mutta ihminen on erittäin sopeutuvainen niin halutessaan. Päätösten pitää olla erittäin hyvin harkittuja ja lopputuloksen huolehtia siitä, että kaikille kansalaisille on tarjolla edelleen palveluita ja varsinkin jokaista kovasti kiinnostava terveydenhuolto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kimmo Nykänen:

Täysi työttömyys on ihmiselle huonompi asia kuin työllistyminen pienemmällä palkalla. Mikäli lakisääteisiä maksuja pienentämällä tai millä tahansa keinoin voidaan työnantajan taakkaa pienentää, jotta palkkataso voidaan säilyttää järkevänä, se kannattaa tehdä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kimmo Nykänen:

Ihmiset siirtyvät työn perässä suurten kaupunkien lähistölle ja maaseudulta vähenevät ihmiset ja palvelut. Siksi tarvitaan kuntien yhdistämisiä, jotta palvelut voidaan säilyttää riittävällä tasolla ja kovasti pienenevien kuntien asukkaatkin saavat inhimillisen etäisyyden päästä palveluja. Ihmisiä ei voi velvoittaa muuttamaan palveluiden perässä uudelle paikkakunnalle!

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kimmo Nykänen:

MIkäli yksityisten palveluiden hintataso saadaan pidettyä kilpailukykyisellä tasolla. Joissain asioissa yksityisellä puolella palvelut saattavat jo olla edullisempia. Esim. hammasproteesin saattaa saada huomattavasti nopeammin ja jopa edullisemmin yksityiseltä puolelta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kimmo Nykänen:

Jos kunnat eivät pysty inhimillisessä ajassa akuuttia apua tarvitseville tarjoamaan apua, on yksityisen puolen palveluiden oltava rinnalla tarjoamassa monesti parempaa laatua ja nopeampaa hoitoon pääsyä. Julkinen terveydenhuoltomme ei esim. toimi terveyskeskuspäivystyksensä osalta lainkaan hyväksyttävän hyvin. Päivystyksessä voidaan joutua odottelemaan kipeänä 5-8 tuntiakin lääkäriin pääsyä. Tähän tulisi kehittää jonkilainen takuuaika, jossa ajassa jokainen pääsisi vastaanotolle!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kimmo Nykänen:

On syytä pitää jonkinlainen kontrolli asiassa, jottei hinnat nouse liian ylös tai liiallisella hintojen polkemisella tehdä alasta tuottamatonta sitä harjoittaville. Laman myötä taksien käyttökin on vähentynyt ja toisaalta julkista liikennettä kannattaa tukea päästöjen vähentämiseksi. Taksiautoilu on yksi tärkeä osa liikennekulttuuriamme.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kimmo Nykänen:

Kun tällä hetkellä kuulumme osaksi EU:ta minusta on turha miettiä edes onko siitä hyötyä vai ei. Aikanaan tehdyn päätöksen kanssa joudumme elämään ja mieluummin hyödyntää ja vaikuttaa kuin yrittää jarruttaa tai olla vastahangassa. On eri asia jos jossain vaiheessa tulee eteen päätös irtautua kokonaan EU:sta ja meillä siihen perusteet ja mahdollisuus pärjätä ilman sitä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kimmo Nykänen:

Toisaalta se toisi meille turvallisuuden tunnetta ja toisaalta lisäpaineita Venäjän suunnalta, joten miettikäämme huolella ja tehkäämme tarvittaessa viisaita päätöksiä asian suhteen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kimmo Nykänen:

Omat Puolustusvoimat on pidettävä varsinkin näin jännittyneessä tilanteessa mahdollisimman hyvin varustettuina ja kyvykkäinä!

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kimmo Nykänen:

Mikäli oma työvoimamme ei riitä, on ovet avattava ammattitaitoiselle ulkomaiselle työvoimalle!

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kimmo Nykänen:

Asian puolustajista suurin osa on täysin tietämättömiä kaikista käytännön muutoksista ja vaikutuksista todella moneen asiaan. Pienen vähemmistön asiasta o tehty koko kansan asia!

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kimmo Nykänen:

Asenne-kasvatus lapsen kunnioittamisesta aikuisia ja auktoriteetteja kohtaan tulisi ottaa nopeasti kotien ja kasvatusta antavien tahojen ohjelmaan. Opettajat ovat helisemässä nykyisillä keinoilla ja siihen tulisi saada aikaan muutos.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kimmo Nykänen:

Suomi ja suomalaiset ovat selkeästi muuttaneet asenteensa kristinuskoa ja tunnustavia kristittyjä kohtaa negatiiviseksi. Kaikkea kristillisyyttä kohdellaan tällä hetkellä huonosti ja kun muualla päin maailmaa pyritään vaalimaan kullekin kansalle ominaisia asioita, niin meillä toimitaan monessa asiassa päinvastaisesti. Kristinusko koetaan jotenkin uhkana, vaikka se tuo luotettavan ja luontevan pohjan yhteiskuntaamme. Päättäjiemme tehtävä on säilyttää kristinusko osana isänmaatamme!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kimmo Nykänen:

Ulkoistaminen tarpeellista niissä tilanteissa, kun julkinen sektori ei pysty tuottamaan riittäviä palveluita.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kimmo Nykänen:

Laittaisin niille palveluille hintalappuja, jotka voidaan hinnoitella ja hyvätuloisille kovemmat taksat. Jatkuva verojen korotus on peruskulutusta syövä keino.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kimmo Nykänen:

Suuriin Valtion yritysten optioihin ja ylisuuriin eläkkeisiin tulee puuttua!

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kimmo Nykänen:

Uskon yhteiskuntamme selviytyvän nykyisistä velvoitteistaan palveluiden ja sosiaalietuuksien osalta, mikäli saamme taloutemme uuteen nousuun. Silti on tärkeää tehdä järkeviä rakenneuudistuksia asap, joilla karsitaan turhia menoja minimiin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kimmo Nykänen:

Milloinkaan emme saa ohittaa millään seikalla ympäristöstämme välittämistä, jotta maapallo olisi vielä olemassa tuleville sukupolville. Talouskasvusta ja työpaikoista ei ole hyötyä, jos tuhoamme paikan, jossa kyseisiä asioita harrastetaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kimmo Nykänen:

Ympäristöasiat pitää olla koko ajan fokuksessa, mutta terveellä tavalla. Mitättömät yksityiskohdat eivät saa silti häiritä ihmisten elämistä ja asioiden kehittämistä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset