KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johnny Loikkanen, Itsenäisyyspuolue, 345

Oma esittely

Ehdokas on Suomen hyvinvoinnista ja maailmanpolitiikasta kiinnostunut vapaa-ajattelija jonka mielipiteet perustuvat Suomen etuun, eivät niinkään puoluekantaan. Opiskelut pitävät sisällään LVI-tekniikkaa ja kauppatieteitä, sekä myöhemmin satunnaisesti valtiotieteitä. Kuntapolitiikasta on kokemusta vuosilta 2008-2012 kaupungin varavaltuutettuna. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat maailmalla harjoitettavien sotien todelliset syyt, Nato, median käyttö vallan välineenä, sekä poliittisien päätösten taustavaikuttimet yleensä. Myös Suomen kohtalo EU:n jäsenenä kiinnostaa. En hyväksy TTIP-sopimusta, enkä Suomen liittämistä Natoon vastoin kansan mielipidettä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johnny Loikkanen:

Velkaantumisen voi kääntää laskuun lopettamalla EU:n jäsenmaksut(1150 miljoonaa euroa vuonna 2014), sekä tukipakettien lähettämisen EU-maiden kriisipankeille(tähän mennessä 12.58 miljardia euroa).

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johnny Loikkanen:

Huippupalkkoja voi verottaa enemmän. Tiukassa taloustilanteessa se on yksi keino lisätä valtion tuloja. Kysymyksessä kuitenkin jää auki se, mitä hyvin ansaitseva tarkoittaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johnny Loikkanen:

Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönottoa on tuettava. Vuonna 2020 voimaantulevan lainsäädännön mukaan kaikkien sen jälkeen rakennettavien talojen on oltava vähintää ns. nollaenergiataloja, myös plusenergiatalot ovat todellisuutta. Se pudottaa toteutuessaan sähkönkulutusta ainakin 30%. Kulutuspiikkien vaatima energia voidaan tarpeen vaatiessa ostaa muualta. Sitä varten ei tarvitse rakentaa uusia ydinvoimaloita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johnny Loikkanen:

Maakaasun käytöstä en ole kovin huolissani. Pääasiassa maakaasu poltetaan "jätteenä" mikäli sitä ei saada myytyä kun sitä joka tapauksessa syntyy öljynporauksen sivutuotteena. Ympäristövaikutuksia ajatellen olisi järkevää hyödyntää sitä mieluummin vaikka lämmitysenergiana kuin polttaa se täysin hyödyntämättömänä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johnny Loikkanen:

Riippuu mitä julkisella sektorilla tarkoitetaan. Poliisin, sairaanhoitohenkilökunnan, palokunnan, rajavartioston jne. määrärahoista ei pidä säästää. Turhia byrokraattisia virkoja sen sijaan voi vähentää. Kaikille on kuitenkin turvattava toimeentulo, joten keinoina mainitsen luontaisen poistuman ja vapaaehtoisuuteen perustuvan uudelleenkoulutuksen. Taloutta ajatellen jatkuva leikkaaminen ei ole oikea keino. Tuottavan työn määrää on lisättävä maassamme ja pienyrittäjyyteen kannustettava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johnny Loikkanen:

Kaiken kieltenopiskelun pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Ihmisillä pitää olla oikeus päättää mitä he haluavat opiskella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johnny Loikkanen:

Poikkeuksia on aina olemassa, mutta niiden takia ei pidä pakottaa esim. korkeasti kouluttautunutta lääkäriä asfalttihommiin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johnny Loikkanen:

Riippuu mitä varallisuudella tarkoitetaan. Jokaisella on oltava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen, eikä tällaiset säännökset saa vaarantaa sitä. Kuitenkin jos ihmisellä on huomattavia varoja on oikein, että hän niitä käyttää oman elintasonsa parantamiseksi. Pääsääntöisesti kuitenkin säästöt on tehtävä muualta kuin vanhusten, tai yleensäkään ihmisten, hyvinvoinnista leikkaamalla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johnny Loikkanen:

En usko paljoakaan tämänkaltaisen sääntelyn hyödyllisyyteen. Suomessa rajoitetaan yleisesti ottaen kaikkea aivan liikaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johnny Loikkanen:

Vain paikallinen päätöksenteko voi ottaa huomioon paikallisten tarpeet ja alueiden erityispiirteet.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johnny Loikkanen:

Se tarkoittaisi siirtymistä villiin länteen. Suomalaiset olisivat tässä häviäjinä maahanmuuttajien tehdessä kaiken halvemmalla. Työstä on saatava sellainen korvaus, että sillä voi elää ihmisarvoista elämää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johnny Loikkanen:

Ihmisiä ei pidä pakottaa pois kotiseudultaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johnny Loikkanen:

Yksityiset terveyspalvelut merkitsevät väistämättä hintojen nousua koska yritysten ensisijainen tarkoitus on voitontavoittelu. Yrittäjyyttä on tuettava, mutta elintärkeät peruspalvelut on pidettävä sen ulkopuolella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johnny Loikkanen:

Peruspalveluiden on oltava valtion valvonnassa, mutta kuntien vastuulla. Kunnat tuntevat itse parhaiten tilanteensa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johnny Loikkanen:

Taksilupia ei pidä poistaa. Lupien määrää ei kuitenkaan pidä rajoittaa, eikä hintoja säännellä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johnny Loikkanen:

Suomi on ollut nettosaajana EU:lta viimeksi 15 vuotta sitten ja muutosta ei ole odotettavissa. Maksoimme pelkästään vuonna 2014 EU-jäsenmaksuja 1150 miljoonaa euroa. Lisäksi olemme tähän mennessä myöntäneet EU-tukipaketteihin lainoja ja takauksia 12.58 miljardia euroa. Suomi on tehnyt huonon sopimuksen johon sillä ei ole varaa. Yhteensä 20 vuoden tappiollisen kokeilun pitäisi olla riittävän pitkä aika todeta tämä. Suomi irti EU:sta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Johnny Loikkanen:

Suomen mennessä mukaan rahoitusmarkkinaveroon on olemassa suuri riski, että kaupankäynti keskittyy sen jälkeen Tukholmaan joka ei kuulu veron piiriin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johnny Loikkanen:

Suomella ei ole todellisia uhkia, eikä itsenäinen ja liittoutumaton Suomi ei ole uhka kenellekään. Natoon liittyminen tekisi Suomesta tarpeettomasti uhkan Venäjälle. Suomella ei ole syytä osallistua Naton kaukaisissa maissa harjoittamiin sotiin. Suomen on pidettävä yllä aitoa puolueettomuuspolitiikkaa, sekä lopetettava puolustusvoimien alasajo. Ulkopolitiikka tulee hoitaa niin kuin puolueettoman maan kuuluu. Suomi on itsenäinen maa, jonne ei pidä päästää ulkovaltojen(myöskään Naton) sotilaita.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johnny Loikkanen:

Puolustusvoimien on oltava uskottavat ja toimintakykyiset. Puolustusvoimien ylläpito myös luo joka vuosi lähes 15.000 miestyövuotta vakinaisen henkilökunnan määrässä, sekä noin 20.000 miestyövuotta varusmiehinä. Kyseessä ei siis ole pelkkä menoerä vaan sillä on myös työllistävä vaikutus. Puolustusvoimien varustehankinnat on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä tekemään Suomesta joka lisää työllistävää vaikutusta varustetoimittajan kautta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johnny Loikkanen:

Ilman työlupien rajoittamista jokainen hakisi Suomesta työlupaa ja pääsisi näin maahan, meni sitten töihin tai ei. Suomessa on myös omasta takaa työntekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johnny Loikkanen:

Avioliitto on kirkollinen toimitus josta kirkon pitäisi päättää.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johnny Loikkanen:

Asiasta on päätettävä tapauskohtaisesti sen mukaan onko kunnalla resursseja ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja kykyä huolehtia heistä myös jatkossa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Johnny Loikkanen:

Opettajilla on oltava riittävät keinot oppirauhan säilyttämiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johnny Loikkanen:

Yksityistäminen tarkoittaa väistämätöntä hintojen nousua.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johnny Loikkanen:

Kyseessä on useimmiten lyhytaikainen ilmiö jota on tehokkaampi säädellä kohtuullisilla veronkorotuksilla kuin uudistamalla koko järjestelmä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö järjestelmää pitäisi uusia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johnny Loikkanen:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä jotta lahjakkuudesta ja työpanoksesta voi palkita, mutta kenenkään palkan ei tarvitse olla esim. satakertainen jonkun toisen palkkaan nähden.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johnny Loikkanen:

Suomi sai juuri huomautuksen EU:lta liian alhaisista minimietuuksista. Suomi on tällä hetkellä suurinpiirtein Romanian tasolla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Johnny Loikkanen:

Nämä asiat eivät ole ristiriidassa keskenään, ellei niitä tahallaan siten asetella. Ympäristön voi ja pitää huomioida aina.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Johnny Loikkanen:

Meidän on jätettävä maailmasta jotain myös tuleville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset