KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anitta Orpana, Kokoomus, 317

Oma esittely

Toimin tietotekniikan lehtorina Ammattikorkeakoulu Haaga-Heliassa. Olen ollut kaupunginvaltuutettuna 18 vuotta ja kaupunginhallituksen jäsenenä 6 vuotta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut aina lähellä sydäntäni. Ensi eduskuntakaudesta tulee erittäin haastava, koska Suomi pitää saada kasvu-uralle. Eduskunnalla tulee olemaan paljon isoja asioita päätettävänä, joten eduskuntaan pitäisi saada kokeneita ja yhteistyökykyisiä kansanedustajia. Minulle talous- ja koulutusasiat ovat erityisen tärkeitä. Koulutuksesta on säästetty 1,7 miljardia euroa kuluneen hallituskauden aikan. Se ei voi enää jatkua, sillä se rapauttaa hyvän kolutusjärjestelmämme. Hallintoa pitää keventää, sääntelyä purkaa ja tehdä yrittäminen ja työllistäminen kannattavaksi. Vaikuta äänestämällä! Tehdään se yhdessä - Anitta Orpana eduskuntaan!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anitta Orpana:

Suomen velkaantumisaste on n. 60 % BKT:sta. Velkaantumisen ei voi antaa enää jatkua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anitta Orpana:

Suomen kokonaisveroaste on jo niin korkea, että meillä ei ole varaa veronkorotuksiin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anitta Orpana:

Minusta pitää nyt ensin saada rakenteilla olevat ydinvoimalat tuotantoon. Tarpeen mukaan pitää harkita uusia vaihtoehtoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anitta Orpana:

Kannatan ajatusta erityisesti kivihiilen osalta, koska se on ilmastoa saastuttava energiamuoto.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anitta Orpana:

Meidän pitäisi lisätä tuottavuutta julkisella sektorilla. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa on noin 2500-3000 erilaista IT-järjestelmää. Yhteensopimattomuus ja korkeat ylläpitokustannukset tekevät niistä kalliita ja tehottomia. Viime vuonna Suomen BKT oli -0,1 %, suurta talouskasvua ei olla luvattu tulevillekaan vuosille. Nyt on tärkeää organisoida julkishallintoa, eläköitymisen takia se olisi optimaalista toteuttaa nyt.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anitta Orpana:

Eduskunnan sivistysvaliokunta teki juuri päätöksen jatkaa "pakkoruotsia". Yliopisto-opinnoissa pitää suorittaa virkamiesruotsi, jolloin peruskoulun opinnoista on suurta hyötyä. Ruotsin kielen opiskelu ei ole keneltäkään pois, kannustan kaikkia nuoria opiskelemaan mahdollisimman monta kieltä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anitta Orpana:

Työntekoon pitää kannustaa. Uralla eteneminen on aina helpompaa kun on jokin työ, mistä ponnistaa. Työn pitäisi kuitenkin vastata työnhakijan osaamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anitta Orpana:

Tämä järjestelmä on toiminnassa jo nyt. Vanhus maksaa omasta eläkkeestään hoivan, joten kaikki vanhukset eivät ole yhteiskunnan vastuulla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anitta Orpana:

Yrittäminen sallittakoon myös ravintola-alalla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anitta Orpana:

Meillä on Suomessa kuntia, jotka elävät tulonsiirroilla eivätkä kunnolla pysty hoitamaan velvoitteitaan. Kunnilla on kuitenkin perustuslaissa vahva asema, joten nämä pakkoliitokset ovat jääneet toteuttamatta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anitta Orpana:

Nykyistä lakia on noudatettava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anitta Orpana:

Ihmiset valitsevat itse asuinpaikkansa. Kannettu vesi ei kaivossa pysy, sanotaan jo vanhassa sananlaskussa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anitta Orpana:

Tarvitsemme molempia palvelumuotoja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anitta Orpana:

Oma kotikuntamme tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. Kaipaan kuitenkin yhteistyötä kuntien välille, jolloin saisimme kustannuksia vielä alemmalle tasolle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anitta Orpana:

Tässä on sekä hyvää että kielteisiä piirteitä. Vapauttaminen tuo huijareita taksiliikenteeseen, tämä on tapahtunut jo Ruotsissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anitta Orpana:

Olemme yksi toimija EU:ssa, se on siis oma viiteryhmämme.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anitta Orpana:

Nyt toimitaan hallituksen päätöksen mukaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anitta Orpana:

Ensi vaalikaudella selvitys, hyödyt ja haitat sekä velvoitteet, kustannukset jne.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anitta Orpana:

Puolustuksesta on leikattu määrärahoja, joten puolustusbudjettia on syytä tarkistaa ensi vaalikaudella.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anitta Orpana:

Meidän pitää ottaa työvoimaa tarpeen mukaan, eli tarjonnan pitää vastata kysyntää. Tämä ei pidä olla kiveenhakattu vaan tilannetta pitää seurata koko aika.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anitta Orpana:

Lapsi tarvitsee rakastavat vanhemmat ja hyvän kodin. Maailmassa on niin paljon lapsia, joilla ei ole kumpaakaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anitta Orpana:

Vastaanottokeskukset pitää sijoittaa tarkoituksenmukaisiin paikkoihin, missä on sopivat puitteet toiminnan pyörittämiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anitta Orpana:

Kouluissa pitää olla säännöt. En haluaisi yleistää tätä väitettä, uskon että molempia ääripäitä löytyy. Tämä on johtajuudesta kiinni.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anitta Orpana:

Se on hyvä arvopohja vielä nykymaailmassakin. Lisäisin siihen vielä suvaitsevaisuuden. Meidän pitäisi osata kunnioittaa toistemme arvoja eikä lietsoa turhia jännitteitä eri ryhmien välille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anitta Orpana:

Molempia tarvitaan, tarkoituksenmukaisuus ratkaisee tässäkin asiassa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anitta Orpana:

Veronkorotusten tie on nyt käyty läpi. Nyt pitää sopeuttaa palvelut tuloihin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anitta Orpana:

Kannustan kaikkia työntekoon ja ahkeruuteen. Mikäli henkilö ansaitsee palkkansa tekemällä rehellistä työtä, hän on sen ansainnut. En kuitenkaan hyväksy ansaitsemattomia palkkioita ja osinkoja, esim. kannattamattomissa valtionyhtiöissä. Osingot ovat paikallaan silloin, kun ne on saatu hyvästä tuloksesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anitta Orpana:

Julkinen sektori pystyy hoitamaan velvoitteensa, mikäli rahoitus on taattu. Tarvitsemme kuitenkin sekä yksityistä- että julkista sektoria.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anitta Orpana:

Riippuu tilanteesta. Ympäristötuhoja ei voi sallia minkään muun kustannuksella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anitta Orpana:

Hyvä lähtökohta asioiden tarkastelulle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset