KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marjut Ounila, Kristillisdemokraatit, 46

Oma esittely

Olen luonteeltani sinnikäs ja rohkeasti eteenpäin pyrkivä persoona. Omaan positiivisen elämänasenteen. En luovuta vaikeiden asioiden edessä, vaan kaikkiin asioihin löytyy ratkaisu ennen pitkää. Kaupallisen koulutuksen lisäksi minulla on johtamisen koulutus (JET).

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marjut Ounila:

Esimerkiksi työttömyysturva pitäisi suunnitella niin, että se kannustaisi työn tekemiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marjut Ounila:

Ne joilla on hyvät tulot, pitäisi maksaa suhteessa enemmän veroja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marjut Ounila:

Suomen pitäisi panostaa uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen (esimerkiksi tuulivoima).

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marjut Ounila:

Suomen on tehtävä kaikkensa ilmastomuutoksen ehkäisemiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marjut Ounila:

Byrokratiaa pitää pienentää, mutta lähipalvelut säilytettävä kansalaisten saatavilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marjut Ounila:

Suomi on kaksi kielinen maa ja ruotsi on toinen kotimainen kielemme. Jos ruotsin kielen opiskelu olisi vapaaehtoista, niin millä perusteilla suomenkieli olisi pakollista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marjut Ounila:

Jos ei ammattia vastaavaa työtä löydy, niin silloin on parempi ottaa vastaan joku työ kuin olla työttömänä kotona.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marjut Ounila:

Jos henkilöllä on varallisuutta, niin silloin henkilön tulisi kustantaa joitakin palveluja itse. Kuitenkin tietyt peruspalvelut tulisi taata kaikille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marjut Ounila:

Minusta nykyiset aukioloajat ovat riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marjut Ounila:

Pakkokeinot ei ole hyvä idea. Tosi pienien kuntien yhdistyminen pitäisi saada kannattavaksi, esimerkiksi pienet maaseutukunnat yhdistyessään saisivat jonkin verran palvelujen kehittämiseen rahaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marjut Ounila:

Työehtosopimusten mukaisista palkoista on pidettävä kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marjut Ounila:

On kaikkien etu, että asutusta on koko maassa ja maaseutujen vetovoimaisuuteen tulee panostaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marjut Ounila:

Kansalaisten tulisi voida käyttää yksityisiä palveluntuottajia terveyspalveluissa. Se lisäisi työpaikkojen syntymistä ja antaisi kansalaisille enemmän valinnanvapautta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marjut Ounila:

Valtion pitäisi tukea kuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Se vähentäisi kansalaisten eriarvoisuuttaa ja palvelut olisivat yhdenmukaiset ympäri maata.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marjut Ounila:

On hyvä, että valtio säätä taksien hinnoista ja määristä, silloin taksipalvelujen laatu pysyy hyvänä. Jos taksit saisivat vapaasti määritellä hintansa, silloin esimerkiksi maaseuduilla hinnat kohoaisivat hyvin korkeiksi. Maaseudulla on usein pakko käyttää taksia, koska ei ole hyviä joukkoliikenne verkostoa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marjut Ounila:

EU:sta tulee Suomelle koko ajan lisää velvoitteita.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Marjut Ounila:

Hallitus on tehnyt oikean ratkaisun.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marjut Ounila:

Natoon liittyminen ei ole nyt ajankohtaista, kuitenkin suhteita kannattaa pitää yllä Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marjut Ounila:

Suomen on pidettävä yllä uskottavaa omaa puolustusvoimaa ja annettava sen toimintaan riittävät edellytykset.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marjut Ounila:

Mielestäni Suomi tarvitsee työvoimaa ja jos maahanmuuttajalla on kaikki tarvittavat viralliset paperit ja työluvat kunnossa sekä nuhteeton tausta, en näe syytä rajoittaa maahanmuuttoa. Kuitenkin maahanmuuttajalle olisi löydyttävä töitä kolmen kuukauden sisällä maahanmuutosta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marjut Ounila:

Lapsen edun mukaista on, että hänellä on oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marjut Ounila:

Jos valtio panostaa vastaanottokeskuksen perustamiseen, en säe syytä miksi kunta kieltäytyy siitä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marjut Ounila:

Kouluissa pitäisi olla enemmän resursseja puuttua häiriö käyttäytymiseen, koulukiusaamiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden auttamisen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marjut Ounila:

Perinteiset arvot pitäisi saada uudelleen esiin.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marjut Ounila:

Asiakkailla pitäisi olla enemmän valinnan mahdollisuuksia julkisten palveluntuottajien välillä. Se edesauttaisi myös pk-yritysten syntymiseen ja sitä kautta tulisi työpaikkoja lisää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marjut Ounila:

Veronkorotukset pitäisi suunnata suurituloisiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marjut Ounila:

Samasta työstä sama työehtomukainen peruspalkka kaikille, mutta työpaikkakohtaisesti voitaisiin sopia mm. ylimääräisestä ahkeruusrahasta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marjut Ounila:

Sosiaali- ja terveyspalvelut pitäisi pystyä takaamaan kaikille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marjut Ounila:

Ilman talouskasvua Suomen on vaikea panostaa ympäristöasioiden eteenpäin viemiseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marjut Ounila:

Ilmastomuutoksen aiheuttamat haitat ovat vakava uhka ihmisten tulevaisuudelle ja päätöksissä ympäristöasiat on huomioitava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset