KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petri Ronkainen, Kristillisdemokraatit, 48

Oma esittely

Olen 50v. avioliitossa oleva mies, meillä on kaksi nuorta, jotka ovat jo muuttaneet omilleen asumaan, lisäksi meillä on pikkuinen Bontus-koira! Harrastan jonkin verran liikuntaa ja voimailua vointini mukaan. Lisäksi harrastan lukemista ja aina sunnuntaisin menemme avantouintisaunaan! Olemme vaimoni kanssa olleet musiikin kanssa tekemisissä oikeastaan koko lapsuudestamme lähtien. Meidät tunnetaan Ulla&Pete muusikkoina, kierrämme erillaisissa juhla-, serk-. ym.tilaisuuksissa esiintymässä Suomessa ja ulkomailla! Luonteeltani olen sosiaalinen ja helposti lähestyttävä. Olen ahkera ja toimelias, vaikkakin sairauteni on vienyt terävimmän kärjen kovasta tekemisestäni. Olen ollut Kirkkonummen kunnallispolitiikassa ja KD:n toiminnassa mukana muutaman vuoden. Asumme yli 100v vanhassa modernisoidussa hirsitalossa jonka olen itse rakentanut. Olemme vaimoni kanssa halunneet pitää tarkan huolen siitä, että perheemme voi hyvin! Vaalityössäni tärkeä tavoite, että Suomessa perheet voivat riitävän hyvin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petri Ronkainen:

Me elämme kuitenkin edelleen Suomen historian parasta ja vaurainta aikaa, vaikka olemmekin joutuneet velkaantumaan. On pidettävä huoli, ettei 90 - luvun lama toistuisi samalla kovuudellaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petri Ronkainen:

Meillä on erillaisia verotuksen muotoja joita voidaan varallisuuden mukaan korottaa kohtuudella.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petri Ronkainen:

Emme pärjää täällä kylmässä ja pimeässä pohjolassa vain leirinuotioilla, tarvitsemme uutta energiaa, ettemme olisi tuotienergian varassa liikaa

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petri Ronkainen:

Maakaasu on ehdottoman tärkeä, vaikka se tulee tällä hetkellä Venäjältä. Turve on kansallista omaisuutta ja sen käyttö energiaan on hyvä, mutta sen jatkojalostamista muuhunkin tulisi harkita ja tutkia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petri Ronkainen:

Kaikenlainen tehostaminen on tarpeen, puolustusvoimat on erinomainen esimerkki, kun toimintoja tehostettiin, irtisanotuksi tuli pieni joukko!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petri Ronkainen:

Onhan opiskeltava "pakko" matikkaa, historiaa, miksi ei ruotsia

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petri Ronkainen:

Tässä taloudellisessa tilanteessa ei kenekänn ole varaa vain levätä laakereillaan toisten kustannuksella.Tarjottuun työhön tulisi suhtautua vakavasti

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petri Ronkainen:

Meillä on jatkuva alkoholin liikakäytöstä oleva ongelma ja siihen ei auta lisä tarjonta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petri Ronkainen:

Kuntaliitokset ovat hyvä asia, jos se selkeästi tehostaa toimintoja, mutta ei pakkoliitokset.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petri Ronkainen:

Työnantajamaksut ovat ongelma johon pitäisi puuttua ensisijaisesti, eikä palkkojen alentamiseen. Paikallinen sopiminen kuitenkin olisi tässä taloudellisessa tilanteessa hyvä asia!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petri Ronkainen:

Veronkanto on asia jota hyvinvointivaltiossa on pidettävä yllä ja sen jakamiseen, tehokkaaseen käyttöön on aina kiinnitettävä erittäin suurta huomiota. Yksi toimi on, että pyritään antamaan kaikille vaihtoehto asumiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Petri Ronkainen:

Peruspalveluista ei pidä tinkiä ja tehostamisen kautta siihen saadaan voimaa ja yksityinen terveydenhuolto on tässä kohtaa erinomainen voimavara jota pitää käyttää.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Petri Ronkainen:

Kunnat kuitenkin ovat vastuussa ensisijaisesti asukkaistaan, joten niillä täytyy olla resurssit ja voimavarat

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petri Ronkainen:

Suomessa on erinomainen taksijärjestelmä kaikkineen, se toimii, eikä se ole liian kallista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petri Ronkainen:

Ei tarvitse kuin mennä 90-luvun lama-aikaan, mitä silloin tapahtui suomen markalle, kaikki tietää sen seuraukset ja sen maksuja maksavat jotkut vieläkin! EU:n kautta olemme kuitenkin saaneet vakaan valuutan €.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Petri Ronkainen:

Se nostaisi rahoituksen välityksen kustannuksia

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petri Ronkainen:

Suomella täytyy olla uskottava oma armeija kaikilla tasoilla, Natoon tyytyminen pelkästään olisi huono ja ajattelematonta toimintaa. Nato voisi antaa meille turvatakuita, mutta suomen on itse kannettava vastuu omasta puolustuksesta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petri Ronkainen:

Meillä ei ole varaa jähmettää ja vaikeuttaa puolustusvoimiemme toimintaa millään tavalla. Nyt tarvitaan kaikki mahdollinen tuki ja voima suomen omalle armeijalle

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petri Ronkainen:

Meillä on nyt tässä taloudellisessa tilanteessa työvoiman ylitarjontaa ja työttömyyttä. Kysyntä ei oikein kohtaa tarjontaa ja tähän olisi puututtava, työperäinen maahanmuutto on parasta maahanmuuttoa, kuten rannikkoseudun yritykset ovat todenneet.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Petri Ronkainen:

Jos olisin ollut kansanedustaja, kun tästä äänestettiin, olisin äänestänyt näitä lakeja vastaan. Pariliitto olisi ollut mielestäni hyvä vaihtoehto, mutta sitä ei esitetty.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petri Ronkainen:

Kirkkonummi on iso ja laaja alueeltaan, kyllä meille mahtuu maahanmuuttajia, kun asiat hoidetaan tavalla, joka on tällä hetkellä voimassa.Tänne tullaan tekemään työtä ja kouluttautumaan ja mahdollisesti palataan lähtömaahan, jos se on turvallista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petri Ronkainen:

Lapset tarvitsevat aikuisen turvallista auktoriteettiä (turvallisia ja tarpeellisia rajoja, ilman väkivaltaa) niin kouluissa kuin kotona.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Petri Ronkainen:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat olleet aina Suomen kolme kantavinta peruskivijalkaa. Tähän on sitten lisätty erillaisia piirteitä ja vivahteita joiden olemassaolo on perusteltua ja lakiin perustuvaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Petri Ronkainen:

Julkiset palvelut yksityistettynä saattavat olla kustannustehokkaamia, mutta ei aina ja joka paikassa. Me tarvitsemme molempia toimimuotoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petri Ronkainen:

Veronkorotuksilla saattaa olla negatiivinen vaikutus ostovoimaan, mutta kohdennettuja veroja voidaan ja pitää koko ajan tarkkailla. Tuloverotuksen nostaminen ei ole tehokas menetelmä, vaan se saa aikaan ostovoiman tyrehtymistä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petri Ronkainen:

Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta pitää saada niille kuuluva palkinto ja niin suomessa tapahtuukin. Se ei kuitenkaan saa olla kaikille kuuluvan turvallisen hyvinvointivaltion este niin, että joidenkin etu menee toisten edelle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petri Ronkainen:

On täysin perusteltua miettiä vakavasti nykyisten palveluiden kannattavuutta ja sen tehokkuuta. Pitää pystyä edelleen tarkistelemaan tätä kokonaisuutta kriittisesti.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petri Ronkainen:

On tarkkaan harkittava niitä toimia jotka tulevat aiheuttamaan luonnolle sellaista vahinkoa jonka seuraukset kantavat vuosisatoja eteen päin. Hyvä esimerkki on peruskallioon 500 - 1000m. syvyyteen koteloitavat ydinjätekapselit.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petri Ronkainen:

On täysin perusteltua tarkkaan tutkia aina tarkkaan mahdollisesti ympäristölle aiheutuvat ongelmat ja muuttaa hankkeita niin, että niiden ympäritökuorma on mahdollisimman pieni ja tarvittaessa perua koko hanke.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset