KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markus Kalmi, Kristillisdemokraatit, 34

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markus Kalmi:

Velkaantuminen pitää kääntää laskuun mutta leikkaukset tulee pyrkiä toteuttamaan ensisijaisesti muutoin kuin kohdistamalla ne kansalaisten tarvitsemiin palveluihin ja etuuksiin. Leikkauksilla ei tule myöskään heikentää taouskasvun mahdollisuuksia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markus Kalmi:

Palkkaverotus on jo tällä hetkellä liian korkea.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markus Kalmi:

Loviisan reaktorit tulee korvata uusilla ja tehokkaimmilla kun niiden käyttöikä päättyy.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markus Kalmi:

Aikaraja on liian tiukka. Pitää kuitenkin pyrkiä vähentämään varsinkin kivihiilen käyttöä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markus Kalmi:

Julkisen sektorin tehtäviä tulee tarkastella ja rakenneuudistuksilla poistaa varsinkin päälekkäisiä tehtäviä ja hallintoa. Koulujen, sairaaloiden, poliisin ja muiden vastaavien julkisten toimijoiden resursseista ja palvelutasosta tulee pitää huolta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markus Kalmi:

Ruotsin opiskelu on perusteltua mutta kieliopintoihin tarvitaan lisää vapaaehtoisuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markus Kalmi:

Velvoitteita on jo kiristetty mutta tarvitaan lisätoimia, jotta työvoima saadaan liikkeelle. Vaatimukset tulee kuitenkin olla kohtuulliset.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markus Kalmi:

Varakkaat ihmiset varmasti mielellään käyttävät varojaan hyvinvointipalveluihin ja näiden palveluiden tarjonta on myös todellinen kasvuala Suomessa. Kaikilla pitää kuitenkin olla lähtökohtaisesti samat oikeudet myös hoivapalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markus Kalmi:

Luotan lähtökohtaisesti ravintolanpitäjien ja muiden yrittäjien harkintakykyyn aukioloaikojen suhteen. Tiettyjä rajoituksia on hyvä olla, ettei esim. ravintolan lähialueen asukkaiden rauha häiriinny kohtuuttomasti.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markus Kalmi:

Mikäli kokonaisetu ja kuntalaisten palveluiden saanti vaatii sitä, pitää myös pakkoliitokset olla mahdollisia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markus Kalmi:

Tietystä alakohtaisesta minimipalkasta tulee pitää kiinni. Sääntöjä voitaisiin lieventää esim. oppisopimuskoulutuksen osalta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markus Kalmi:

Koko Suomi ei pysy asuttuna pakolla, eikä syytämällä verovaroja kannattamattomiin hankkeisiin syrjäseudulla. Sen sijaan eri alueita tulee kehittää paikallisten vahvuuksien kautta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markus Kalmi:

Tärkeintä ei ole kuka palvelun tarjoaa vaan palvelun taso ja kustannustehokkuus. Tässä järjestyksessä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markus Kalmi:

Se mikä taho saa päättää asioista ei ole oleellista vaan se, että kuntalaiset saavat palvelunsa eikä niitä viedä liian kauas.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markus Kalmi:

Vapaata kilpailua tarvitaan myös taksialalla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markus Kalmi:

EU:sta on ollut Suomelle paljon hyötyä esim vapaan liikkuvuuden ja lisääntyneen kaupan ansiosta. EU:n ja euron haittapuolia pitää kuitenkin pystyä arvioimaan myös kriittisesti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markus Kalmi:

Jos rahoitusmarkkinavero otetaan käyttöön vain tietyissä maissa siirtyy pääomat muualle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markus Kalmi:

Mikäli päätämme hakea Naton jäsenyyttä on turha jäädä odottelemaan mitään optimaalista ajankohtaa hakemuksen jättämiselle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Markus Kalmi:

Parlamenttaarisesti sovittu lisäys Puolustusvoimien määrärahoihin on perusteltu. Lisäksi pitää löytää ratkaisu siitä miten rahoitetaan ilma- ja merivoimien suuret kalustohankkinnat ensi vuosikymmenellä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markus Kalmi:

Työperäistä maahanmuuttoa ei tule rajoittaa turhalla byrokratialla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markus Kalmi:

Avioliitto on mielestäni enemmänkin määrittelykysymys kuin tasa-arvokysymys.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markus Kalmi:

Vapaaehtoisuus on tässäkin parempi lääke kuin pakko.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markus Kalmi:

Opettajilla pitää olla todelliset keinot puuttua häiriökäyttäytymiseen ja koulukiusaamiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markus Kalmi:

Kunhan ulkoistaminen tehdään järkeä käyttäen ja niin että kustannukset aidosti alenevat.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markus Kalmi:

En pistäisi näitä kahta toisiaan vastaan, säästöjä voidaan löytää muualtakin kuin palveluita heikentämällä ja etuuksia leikkaamalla. Veronkorotukset olisivat kuitenkin tuhoisia ja heikentäisi mahdollisuutta tarjota hyvinvointipalveluita tulevaisuudessa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markus Kalmi:

Tietyt tuloerot ovat hyväksyttäviä ja Suomen verotus tasaa näitä eroja varsin hyvin. Kohtuullisuus olisi kuitenkin hyvä muistaa aivan ylimmissä tuloluokissa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markus Kalmi:

Palvelut tulee pystyä hoitamaan kustannustehokkaammin ja ihmiset pitää saada töihin, jotta sosiaalietuuksia ei tarvita niin paljon. Mikäli nykymeno jatkuu tulee väestörakenteemme pitämään huolen siitä, ettei julkinen talous kestä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markus Kalmi:

Kaikilla ihmisen toimilla on vaikutuksia myös ympäristöön. Ympäristöasiat tulee huomioida ja löytää sopiva tasapaino näiden välillä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markus Kalmi:

Ympäristövaikutukset tulee ilman muuta huomioida ja näin tehdäänkin hyvin pitkälti jo tänään. Arviointimenetelmän laajuus tulee suhtauttaa päätöksen merkityksellisyyteen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset