KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Arto Viitaniemi, SKP, 19

Oma esittely

Toimin pitkään SKP:n pääsihteerinä. Nykyisin eläkkeellä. Minulla on myös kokemusta kunnallispolitikkassa ja ay-liikkeessä pääluottamusmiehenä ja Metalliliiton hallinnon jäsenenä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Arto Viitaniemi:

Julkisen sektorin velkaantuminen johtuu pääosin virheellisestä EU-vetoisesta talouspolitiikasta, jolla on kavennettu julkisen sektorin osuutta kansantaloudessa. Se on samalla ollut valtava tulonsiirto pääomien omistajille ja muille suurituloisille. Velkasuhteessa finanssikeinottelijat käyttävät valtiota ja kuntia lypsylehminään. On toteutettava tulojen uusjako korottamalla palkkoja ja eläkkeitä sekä perusturvaa yleensä. Näin saadaan lisää kulutuskysyntää ja myös verotuloja sekä työpaikkoja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Arto Viitaniemi:

Suuria palkkoja on verotettava enemmän kiristämällä progressiota. Myös pääomatulot on saatava verotuksessa samalle viivalle palkkatulojen kanssa. Pääomatuloista on perittävä myös kunnallisveroa ja kuntaverosta on tehtävä progressiivinen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Arto Viitaniemi:

Ydinvoimaloiden rakentamisen sijaan on panostettava uusiutuviin energialähteisiin ja paikkalliseen energiantuotantoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Arto Viitaniemi:

Ensin kivihiilestä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Arto Viitaniemi:

Julkisen sektorin supistaminen on pysäytettävä. Julkisen sektorin ostopalvelut yksityisiltä yrityksiltä - ennen muuta kunnissa -on otettava kriittiseen tarkasteluun ja asialliseen vertailuun. Kalliista yksityisistä ostopalveluista on luovuttava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Arto Viitaniemi:

Rutsinkielen opettaminen kouluissa oppivelvollisuuden puitteissa on perusteltua jatkossakin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Arto Viitaniemi:

Pakkotyö ei ole ratkaisu työttömyyden hoitamiseen. Tarvitaan oikeata työtä ja siitä on maksettava oikea palkka.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Arto Viitaniemi:

Ikääntyvää väestöä syyllistetään velkaantumisesta ja keksittyjen talousongelmien aiheuttamisesta. Jos ikääntyvät ihmiset eivät tule toimeen eläkkellään, vaan heidän toimeentuloaan on tuettava laajasti sosiaaliturvan eri muodoilla, niin ongelmana on eläkkeiden pienuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Arto Viitaniemi:

On vaikea hamottaa mitä ongelmaa aukioloaikojen pidentämisellä voidaan ratkaista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Arto Viitaniemi:

Pakkomielteinen kuntien yhteenliittäminen talouspakotteiden kautta ja poliittisesti painostamalla, ei ratkaise yhtään ongelmaa, vaan päin vastoin tuo niitä kasapäin lisää. Kuntaliitosten kokemuksen perusteella vaarantuvat toimivat lähipalvelut ja siitä kärsivät eläkeläisten lisäksi lapset ja lapsiperheet.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Arto Viitaniemi:

Suomeen on saatava lakisääteinen minipalkka 1 800 euroa kuukaudessa. Myös ukomaiselle työvoimalle on maksettava samantasoinen palkka samoista toistä kuin suomalaisillekin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Arto Viitaniemi:

On palattava itsenäiseen aluepolitiikkaa ja siirrettävä resursseja, sekä julkisia että yksityisiä, nykyisestä suurten kaupunkien ympäristöalueiden tukemisesta kehitysalueiden elvyttämiseen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Arto Viitaniemi:

Yksitysten ylikansallisten sijoittajien käsissä olevan terveysbisneksen osuutta julkisessa terveydenhuollossa on radikaalisti vähennettävä. Yksityinen palvelutuotanto on paljon kalliimpaa kuin kuntien itsensä tuottama.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Arto Viitaniemi:

Sote-hanke on hylättävä ja sen sijaan vahvistettava kuntien itsehallintoa ja parannettava kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Arto Viitaniemi:

EU-jäsenyydestä on ollut suurta haittaa kansan enemmistölle. Esimerkiksi koko EU-jäsenyyden ajan on Suomessa käytännössä ollut mittava suurtyöttömyys ja köyhien määrä hipoo jo lähes miljoonaa. Pieni rikas eliitti ja suuryhtiöt ovat hyötyjinä ja tästä johtuu muun muassa tulonjaon muutos suurituloisten hyväksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Arto Viitaniemi:

Kansainvälisistä rahansiirroista pitää kerätä reippaasti veroja, jota voidaan käyttää köyhyyden poistamiseen ja ympäristön suojeluun. Verotus saattaa myös rajoittaa rahaliikkeitä ja tukea niiden käyttöä työttömyyden vähentämiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Arto Viitaniemi:

Suomen ulko- ja tuvallisuuspolitiikka on palauttettava puolueettomuuden linjalle, jolloin voimme pitäytyä suurvalatristiriitojen ulkopuolella ja toimia uskottavasti sovittelijana ja rauhanrakentajana konfliktitilanteissa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Arto Viitaniemi:

Asemäärärahoja on supistettava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Arto Viitaniemi:

Ukomaisille työntekijöille tulkoon ne mistä maasta tahansa on maksettava samantasoinen palkka kuin suomalaisillekin. Näin rajoitetaan työvoiman dumppausta ja edistetään oikeudenkukaisuutta ja solidaarisuutta työntekijöiden kesken.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Arto Viitaniemi:

Suvaitsevaisuus pitää olla perusrvo.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Arto Viitaniemi:

Pakolaisia on autettava nykyistä enemmän sekä tarjoamalla heille turvapaikka ja tukemalla heitä kotimaassaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Arto Viitaniemi:

Hakkaamalla lapsista tuskin tulee parempia ihmisiä. Kolujen resurssien leikkaamisen sijaan on satsattava lisää rahaa luokkakokojen pinentämiseen ja lähikoulujen ylläpitämiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Arto Viitaniemi:

Tää nyt on nähty.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Arto Viitaniemi:

Julkisen sektorin osuuuta palvelujen tuottajana on lisättävä luopumalla kalliista ja heikkolaatuisista yksityisistä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Arto Viitaniemi:

Verojen korotukset on kohdennettava rikkaisiin ja suurituloisiin. Verotettava tulon alarajaa voidaan korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Arto Viitaniemi:

Maailman varallisuudesta 50 prosenttia on 1 prosentin käsissä. Varallisuuden kasautuminen harvojen käsiin johtuu siitä, että tulot jakautuvat erittäin epäoikeudenkukaisesti. Varallisuus on työn tulosta. Työn tulokset eivät ole ohjautuneet työn tekijöille, vaan rikkaille. Yksi prosentti väestöstä ei voi olla niin lahjakas ja ahkera, että tällainen tilanne syntyy. Kyse kapitalismin perusongelmasta jota voidaa Suomessa ryhtä korjaamaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Arto Viitaniemi:

Julkiset palvelut ovat välillisesti myös muun tuotannon kehittymisen edellytys. Esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto ovat erittäin keskeisiä kaikille yksityisillekin yrityksille. Niiden pitää vain osallistua nykyistä suuremmassa määrin niiden rahoittamiseen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Arto Viitaniemi:

Ympäristönsuojelu ja työllisyys tuskin koskaan ovat keskenään ristiriidassa. Parhaassa tapauksessassa ympäristöteknologian kehittäminen luo lisää työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Arto Viitaniemi:

Talvivaaran kaivoshanke on esimerkki, jossa lähes kaikki ympäristänäkökohdat on jätetty huomiotta. Näin ei pidä jatkaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset