KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Timo Anttila, Piraattipuolue, 126

Oma esittely

Tietotekniikkaa ja pelaamista rakastava mies Vantaalta. Verkkosivustot työnä ja vapaalla huvitan nuorisoa pelivideoilla. Verkkovapaus, opiskelijat ja työelämä suurimpana huolenaiheena. Kannatan kilpailua, mutta sitäkin enemmän puolustan työntekijöiden oikeukisia. Järkeä politiikkaan ja tasa-arvoista elämää kaikille. Valmiina viemään Suomea kohti parempaa ja viisaampaa tulevaisuutta!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Timo Anttila:

Velkaantumista on vähennettävä ja kansanedustajien eduista voidaan alkaa karsimaan ensimmäisenä. Opiskelijoiden, perheiden ja vanhuksien etuuksia tulisi parantaa mahdollisuuksien mukaan. Opiskeluun tulee kannustaa työttömyyttä enemmän.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Timo Anttila:

Ruotsi vapaaehtoiseksi, koska maailmalla ja Suomessa pärjää kahdella kielellä: suomella ja englannilla. En ole koskaan tarvinnut ruotsia vaikka olen osunut monessa eri kaupungissa sekä tutustunut moniin maihin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Timo Anttila:

Pitkäaikainen työtön pitää velvoittaa ottamaan työpaikka vastaan jos työ ei sijaitse liian kaukana asuinpaikasta (maks. tunnin matka suuntaan) eikä ole terveydellistä syytä olla tekemättä ehdotettua työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Timo Anttila:

Me teemme kymmeniä vuosia töitä, että saisimme nauttia eläkkeestä. Eläkkeen tulisi kattaa perusasuminen ja tarvittavat palvelut. Suomi on yksi pahimmista verottajista, joten missä on meidän työntekijöiden lopullinen palkkio?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Timo Anttila:

Jokaisen kaupan ja ravintolan tulisi saada itse päättää aukioloajoista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Timo Anttila:

Kuntien yhteistyötä ja yhtenäisiä palveluita pitää kehittää, mutta kuntien määrää ei tarvitse pienentää kuin harvaan asutuilla alueilla. Jokaisella alueella tulisi olla sanavaltaa omien asukkaiden hyvinvoinnin takaamiseksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Timo Anttila:

Suomen pitäisi keventää yrittäjien taakkaa sekä tarjota erilaisia etuuksia, että heidän on kannattavaa tarjota työpaikkoja. Yrittäjien on oikeus tienata, mutta työntekijöiden oikeuksia ei tule polkea.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Timo Anttila:

Asuminen kannattaa keskittää sinne missä on työpaikkoja. Ei ole mitään järkeä tukea pitkää työmatkaa jos voi asua lähempänä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Timo Anttila:

Taksien tulisi voida määrätä omat hintansa. Matkan arvioitu hinta tulee kertoa asiakkaan kysyessä ja sen pitää pitää paikkaansa matkan päättyessä muutamien eurojen tarkkuudella.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Timo Anttila:

Työperäistä maahanmuuttoa pitää helpottaa jos työntekijät tulevat alalle missä ei ole satoja tai tuhansia suomalaisia työttömänä. Muussa tapauksessa suomalaiset ensin töihin ja vasta sen jälkeen maahanmuuttajat.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Timo Anttila:

Adoptiossa tulee miettiä aina lapsen parasta ennen aikuisten oikeuksia, mutta muuten liputan täysin samoja oikeuksia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Timo Anttila:

Uskontoa ei tulisi nykyään kiinnittää politiikkaan, mutta koti ja isänmaa on erittäin hyvä pohja. Kansaa ja heidän hyvinvointia tulisi ajatella enemmän.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Timo Anttila:

Palvelun laatu pitää olla vähintään samaa luokkaa tai mieluusti jopa parempaa kuin julkisella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Timo Anttila:

Jokaisella on lähes samat mahdollisuudet jos vain haluaa käyttää aikaa ja rahaa itsensä kehittämiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset