KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuure Parkkinen, Piraattipuolue, 144

Oma esittely

Olen talousinsinöörifilosofi ja kirjailija, jonka intohimo on olennaisten kysymysten kysyminen. Osaan jäsentää ongelmia, katsoa niitä uusista näkökulmista ja siten tarjota niihin luovia ratkaisuja. Vastustan eturyhmäpolitikointia ja ansiottomia etuoikeuksia. Kannatan sääntelyn ja verotuksen selkeää yksinkertaistamista. Olen kehittänyt Root Bug -hypoteesin, joka paikantaa nykyisessä talousjärjestelmässä muutaman ydinongelman ja ratkaisee ne: - Sijainnin kustannukseton yksityisomistus (talouden suurin monopoliresurssi): rootbug.org/Ns1 - Korkojen nollaraja ("pääoman minimipalkka"): rootbug.org/Ns3 - Työn kasautuminen harvoille: rootbug.org/Ns5 Tästä ja muista ajatuksistani lisää kirjassa Fixing the Root Bug ( rootbug.org/FtRB-Kindle , rootbug.org/FtRB-print ) sekä blogissani (tuureparkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi) Minulla on kokemusta johtamisesta, myynnistä ja yrittämisestä. Olen mm. 10-kertaistanut henkilöstöalan yrityksen liikevaihdon 3 vuodessa. Räppään myös: rootbug.org/morechores

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuure Parkkinen:

Julkisen sektorin velan vähentäminen edellyttää (ihan matemaattisesti) joko (1) positiivista vaihtotasetta, eli muiden kansantalouksien velkaannuttamista tai (2) sitä että saadaan yksityinen sektori kuluttamaan tai investoimaan rahallisia säästöjään pois. Ensimmäinen on globaalisti kestämätöntä kilpailukykymerkantilismia, joka on myös eurokriisin merkittävimpiä aiheuttajia. Toinen edellyttäisi nykytilanteessa alempia reaalikorkoja, eli EKP:n inflaatiotavoitteen nostoa: rootbug.org/Ns3

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuure Parkkinen:

Vaihdannan ja tuotannon verotusta pitäis ylipäänsä keventää ja keskittyä verottamaan ansiottomia etuoikeuksia ( rootbug.org/Ns1 ) sekä ulkoishaittoja ( rootbug.org/Ns6 ). Ennemmin karsisin nykyisiä veronkiertomahdollisuuksia ja poistaisin tuloverotuksen kokonaan esim. alle 15 000 e:n vuosituloilta. Tuloerot kapanevat tehokkaimmin liikkuvuuden esteitä poistamalla. Blogitekstini aiheesta Uudessa Suomessa: http://bit.ly/tuloerot

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuure Parkkinen:

Ydinvoima ylipäänsä on vaikea kysymys suurista riskeistä johtuen. Riskit on otettava huomioon kustannusvertailuissa. Nyt kun ydinvoimaa jo on, ydinjäte pitää kuitenkin loppu sijoittaa jonnekin, jolloin marginaalikustannus ja -riski lisäydinvoimasta ei ole niin suuri. On tehtävä selvitys ydinjätteen loppusijoittamispalvelun "vientipotentiaalista". Omassa hallinnassa oleva ydinjäte on pienempi riski kuin naapurimaiden "vapaana" oleva jäte. Suomen vakaa peruskallio on arvokas luonnonvara.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuure Parkkinen:

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä pitää pyrkiä eroon ennakoitavasti ja määrätietoisesti. Turvetta voidaan toistaiseksi käyttää isompia kulutuspiikkejä tasaamaan. Tällaisten päätösten tekemisessä auttaisi paljon kasvuriippuvuudesta eroon pääseminen: rootbug.org/Ns6

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuure Parkkinen:

Paljon julkisesta sektorista on olemassa vain itsensä ja muiden työllisyyden ylläpitämistä varten. Jos kysyntä saadaan kohtaamaan tarjonta työmarkkinoilla yksilötasolla ja päästään työnluontiparadigmasta eroon, julkista sektoria voidaan tehostaa paljonkin: http://tuureparkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176620-tyonluontiparadigma-%E2%80%93-ihmiskunnan-historian-hassuin-idea

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuure Parkkinen:

En usko, että pakko on paras tapa kannustaa ihmisiä opiskelemaan asioita. Pakkopullasta jää harvemmin mitään muistiin. Pakon poistaminen voisi jopa parantaa osaamistasoa! Kielitaito sinänsä on tärkeä asia ja auttaa ihmisiä ajattelemaan luovemmin. https://soundcloud.com/radiorapu/parkkisen-perkaamo-2912015

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuure Parkkinen:

En usko, että pakko on tässäkään paras ratkaisu. Ihmiset saattavat ajautua näille sopimattomiin tehtäviin. Parempi ratkaisu olisi tehdä sosiaaliturvasta työntekoon ja yrittäjyyteen kannustavampi, esim. perustulon kaltaisella ratkaisulla. Vähänkään työn tekeminen ei saa olla kannattamatonta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuure Parkkinen:

Pakkoeläkesäästämistä on vähennettävä. Jokaiselle voidaan tarjota perustason työkyvyttömyysvakuutus, joka kattaa vanhuuden perushoidon. Jokainen voi toki säästää parempaa hoitoa varten tätä enemmän halutessaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuure Parkkinen:

En usko, että saatavuuden rajoittaminen on paras tapa hillitä alkoholinkäyttöä. Se, että nyt kaikki ravintolat sulkeutuvat samaan aikaan vain lisää järjestyshäiriöitä ja esim. liikenteellisiä haasteita. Ravintoloiden aukioloaikojen rajoittaminen on perusteltua alueilla, jossa ravintola aiheuttaa kohtuutonta häiriötä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuure Parkkinen:

Kannatan päällekkäisen byrokratian karsimista sekä kokonaiskuvan katsomista palveluiden järjesteämisessä ja kaupunkisuunnittelussa. Tosin nykyisin neuvotellut irtisanomissuojat vievät valtaosan kuntafuusioiden mahdollisista säästöistä. PK-seudun neljän kunnan tilanne on varsin tehoton.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuure Parkkinen:

"Työpaikkojen luominen" on huono argumentti mihin tahansa enkä usko "matalapalkka-aloihin", mutta palkkarajoitusten poisto parantaisi esim. vammaisten työllistymismahdollisuuksia sekä nuorten mahdollisuutta saada ensimmäiset työpaikkansa ja -kokemuksensa. Minimipalkat ja TES:it eivät ole paras tapa kaventaa tuloeroja: bit.ly/tuloerot

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuure Parkkinen:

Haja-asutuksen tukeminen on resurssien haaskausta, epätoivoista viivytystaistelua ja myös ympäristöllisesti kestämätöntä. Se myös ylläpitää PK-seudulla köyhiä riistäviä ylikorkeita vuokria. Lähes ainut haja-asutuksen subventio, jonka hyväksyn, on maanarvoverotuksen toteuttaminen valtion tasolla (kuntatason sijaan): rootbug.org/Ns1

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuure Parkkinen:

Kannatan reilua kilpailua, jossa kuluttajat saavat valita ja palvelun tarjoajat joutuvat panostamaan laatuun. Mutta, jotta kilpailun höydyt eivät valuisi vain lääkärien palkkapusseihin, pitää koulutuspaikkojen rajoittaminen myös lopettaa: bit.ly/tuloerot

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuure Parkkinen:

Ks. edellinen kysymys yksityisistä terveyspalveluista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuure Parkkinen:

Rajallinen määrä toimilupia tai vastaavia etuoikeuksia on käytännössä ryöstöoikeus - samoin kuin esim. sijainnin kustannukseton omistaminen. rootbug.org/Ns1 , bit.ly/maamonopoli

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuure Parkkinen:

EU voisi olla ihan hyödyllinen, jos sen regulointivaltaa karsittaisiin. Eurokin voisi toimia, mutta nykyisin se on käytännössä Saksan väline velkaorjuuttaa muita alueen kansantalouksia, joka on täysin kestämätön tilanne. Ellei Saksa suostu nostamaan palkkainflaatiotaan noin 10%:iin ja EKP koko euroalueen tavoiteinflaatiotasoa 4-6%:iin, pitää eurosta pyrkiä eroon: rootbug.org/Ns3 , bit.ly/merkantilismi

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuure Parkkinen:

Rahoitusmarkkinavero ei ole paras tapa verottaa finanssialaa. Paljon parempi idea olisi laittaa pankkien talletustakaukselle hinta. Tämä poistaisi niiden suurimman kannustimen olla epävakavaraisia, vähentämättä rahoitusmarkkinoiden tehokkuutta tai likviditeettiä: rootbug.org/Ns4 , http://tuureparkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/177173-regulaatioasevarustelu-%E2%80%93-haitallisen-tuen-oireidenhoidon-jarkyttava-hinta

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuure Parkkinen:

Ei vahvaa kantaa. Yhteistyö voisi tehostaa puolustusta, mutta on vältyttävä ajatumasta suurvaltojen pelinappulaksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuure Parkkinen:

Ennemmin pitäisi kysyä, mikä olisi oikeasti olennaista uskottavan puolustuksen kannalta. Armeijalla, kuten millä tahansa instituutiolla, on aina intressi pyrkiä kasvattamaan omaa valtaansa ja budjettiaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuure Parkkinen:

Pääsääntöisesti kannatan vapaata liikkuvuutta ja vastustan protektionismia. Paras tapa estää elintasomaahanmuuttoa on auttaa kehitysmaita kehittämään omaa talouttaan ja elintasoaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuure Parkkinen:

Lapset ottavat sen roolin, mikä näille annetaan. Kovempi kuri antaa lapsille luontaisen häirikön roolin. Koulusta pitää tehdä mahdollisimman mielekästä, palkitsevaa sekä kokeilemiseen, epäonnistumiseen ja oma-aloitteisuuteen kannustavaa. Sallisin tässä enemmän valinnanvaraa eri koulumallien välillä - esimerkkinä Montessori-malli, jossa lapsia kannustetaan opettamaan toisiaan ja tutkimaan yhdessä. Eturyhmäpolitikointi (ml. aluepolitiikka) on tappanut julkisen koulutusjärjestelmän uusiutumiskyvyn.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuure Parkkinen:

Yhteiskunnallinen päätöksenteko pitää olla seuraamuseettisempää. Konservatismi on usein oikeutus ylläpitää hallitsevien instituutioiden valta-asemaa ja siten ansiottomia etuoikeuksia. Esim. "koti" arvona osaltaan ylläpitää varsin typerää omistusasumisparadigmaamme, jossa ihmisiä kannustetaan ottamaan valtava systeeminen riski suurella velkavivulla ja joka polarisoi tulo- ja varallisuuseroja täysin ansiottomasti: rootbug.org/Ns1 , http://bit.ly/maamonopoli

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuure Parkkinen:

Tässä pitää miettiä tarkkaan, että ulkoistuksen/kilpailutuksen insentiivit oikeasti kannustavat laadun parantamiseen ja kustannusten karsimiseen eivätkä ole korruptoitavissa tai salli ansiottomia windfall-voittoja. Yksityistämisen voi toteuttaa hyvin tai sen voi toteuttaa hyvin huonosti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuure Parkkinen:

Vaihdannan verotuksen korottaminen ei ole hyvä vaihtoehto. Kun verotus on siirretty pääosin maan arvoon, talletustakaukseen, luonnollisiin monopoleihin sekä ulkoishaittoihin, on parempi jakaa ylijäämä vaikka perustulona, kuin leikata näitä talouden toimintaa tehostavia veroja: rootbug.org/Ns1 , bit.ly/maamonopoli

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuure Parkkinen:

Alojen sisällä tuloeroja voidaan perustella kannustinvaikutuksella tehdä työ paremmin. Eri alojen välillä niiden funktio on tasoittaa kysyntää ja tarjontaa (bit.ly/tuloerot). Tuloeroja alojen välillä voidaan siis vähentää ilman haittoja maksimoimalla liikkuvuus. Pääomatuloja voidaan alentaa verottamalla etuoikeuksia sekä poistamalla korkojen nollaraja: bit.ly/tuloerot , http://tuureparkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185107-akateeminen-taloustiede-unohtaa-mina-en-%E2%80%93-tulonjakokysymysta-siis

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuure Parkkinen:

Tukijärjestelmää pitää yksinkertaistaa rankalla kädellä ja esim. lääkäreiden koulutusmääriä vapauttaa. Saamalla kysyntä kohtaamaan tarjonta työmarkkinoilla paremmin yksilötasolla voidaan vähentää työttömyyttä radikaalisti ja siten vähentää menoja: http://tuureparkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176620-tyonluontiparadigma-%E2%80%93-ihmiskunnan-historian-hassuin-idea

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuure Parkkinen:

Vallitseva talouskasvuriippuvuus ja työnluontiparadigma ovat ihmiskunnan historian typerimpiä ideoita. Ks. musiikkivideo: rootbug.org/morechores . Ei pidä yrittää luoda työpaikkoja, vaan saada ansaintamahdollisuudet allokoitumaan ihmisille kulutushalujen mukaan. Tämän jälkeen ei ole mitään oikeutusta tukea ympäristöllisesti haitallista toimintaa: bit.ly/RBteaser , bit.ly/työnluonti

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuure Parkkinen:

Työpaikkojen luominen ei saa olla peruste millekään kestämättömälle tai ulkoishaittojen kaatamiselle muiden niskaan: rootbug.org/RBintro , bit.ly/tyonluonti
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset