KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jiri Keronen, Piraattipuolue, 131

Oma esittely

Tavoitteeni ovat suora demokratia, ihmisoikeuksien oikea toteutuminen ja hallintoalamaisuuden muuttaminen aidoksi täysivaltaiseksi kansalaisuudeksi. Uskon totuuteen, oikeuteen ja ihmiskuntaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jiri Keronen:

Nykyinen velkaantuminen on sitä, että syömme suoraan lastemme lompakosta. Se on tulonsiirto tulevilta polvilta meille. Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta se ei edellytä leikkauksia (oikeisiin) palveluihin ja etuuksiin. Leikkauksia voidaan tehdä tuottamattomaan byrokratiaan, yritystukiin, työkkärien hömppäkoulutuksiin, "kehitysapuun", turhaan sääntelyyn ja niin edelleen ja niin edelleen. Suomi survoo vuosittain miljardeja täysin turhiin menoihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jiri Keronen:

Maltillinen progressio on paikallaan, mutta verotusta ei tule kiristää nykyisestä missään suhteessa. Verotus on jo järjettömän korkealla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jiri Keronen:

Ydinvoima on ihanaa, turvallista ja seksikästä. Ydinvoima on ainoa keino, jolla voimme tuottaa tarvitsemamme määrän energiaa riittävän nopeasti ja tehokkaasti ilman haitallisia kasvihuonepäästöjä. Ydinvoimaa tulee myös kehittää entisestään ja tutkia esimerkiksi torium-pohjaisen ydinvoiman mahdollisuuksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jiri Keronen:

Suomen tulee ottaa tavoitteeksi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lopettaa se kokonaan tietyllä siirtymäajalla. Ydinvoima sekä modernit uusiutuvat energianmuodot ovat hyvä keino tämän saavuttamiseksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jiri Keronen:

Suomen julkisessa sektorissa on valtavasti täysin turhaa ja tyhjänpäiväistä roskaa, jolla ei ole yksinkertaisesti mitään järkevää käyttöä kenellekään ja josta on usein huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä. Julkista sektoria pitää leikata rankalla kädellä, jotta julkisen sektorin on pakko keskittyä olennaisiin perusasioihin, kuten perus- ja ihmisoikeuksien toteututtamiseen sekä turvallisuuteen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jiri Keronen:

Pakkoruotsi on vasta muutaman kymmenen vuotta vanha poliittinen lehmänkauppa. Ruotsinkieliset pärjäsivät täysin pätevästi jo ennen sitä. Nykyinen pakkoruotsi ei opeta ihmisille ruotsia, mutta se heikentää ja yksipuolistaa ihmisten kielten osaamista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jiri Keronen:

Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka tulee lieventää entisestään. Pakottamisen sijasta työpolitiikkaa tulee hoitaa siten, että Suomeen syntyy mahdollisimman paljon uutta järkevää työtä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yrityksiin kohdistuvan sääntelyn ja verotuksen keventämistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jiri Keronen:

Varallisuutta käytetään jo hoivapalveluiden kustantamiseksi. Sitä verotus on. Verotuksella tulee turvata perusoikeudet, kuten hoiva ja hoito, kaikille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jiri Keronen:

Ravintolojen aukioloajat tulee vapauttaa kokonaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jiri Keronen:

Kuntien määrää ei pidä vähentää. Valtaa tulee ennemmin hajauttaa kuin keskittää. Pakkoliitoksia ei voida hyväksyä, sillä perustuslakiin kuuluu kuntien autonomia, joka ei toteudu, mikäli kunnilla ei ole valtaa päättää itse edes niin perustavanlaatuisesta asiasta kuin omasta olemassaolostaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jiri Keronen:

Työehtosopimusten yleissitovuudesta tulee luopua, kun Suomeen on saatu perustulo. Nykyinen yleissitovuus heikentää ihmisten perusoikeuksia ja antaa valtaa ihmisten elämästä pöhöttyneille AY-jyrille, jotka ajavat ensisijaisesti omien yhdistystensä jäsenten etua tarvittaessa kaikkien muiden kustannuksella. Ihmiset ovat riittävän päteviä sopimaan itse omista asioistaan, kuten työsopimuksista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jiri Keronen:

Koko Suomi voidaan pitää asuttuna tukematta tätä verovaroin. Esimerkiksi hallintoinfraa, valtion kulttuuripalveluja ja muita voidaan hajauttaa nykyistä paremmin koko Suomeen sen sijaan, että ne on kaikki keskitetty Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Jo tämä helpottaisi tilannetta huomattavasti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jiri Keronen:

Suomessa tulee ottaa laajemmin käyttöön palvelusetelejä, joilla ihmiset voivat itse valita, tahtovatko he julkisia vai yksityisiä. Palvelusetelit myös siirtävät kilpailuttamisen suoraan kansalaisten itsensä käsiin sen sijaan, että sen hoitaa epäpätevä poliitikko tai virkamies.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jiri Keronen:

Jokaisella kunnalla tulee olla mahdollisimman vapaat kädet valita, miten se hoitaa omat lakisääteiset tehtävänsä. Kuntalaiset itse tietävät parhaiten, mikä on kunnan tilanne ja mikä siellä toimii.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jiri Keronen:

Taksikartellin purkaminen laskisi hintoja, parantaisi ihmisten mahdollisuuksia liikkua sekä lisäisi työllisyyttä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jiri Keronen:

EU:sta ei ole Suomelle juuri mitään hyötyä. Suomi voisi käyttää yhteistä talousaluetta sekä hyötyä vapaasta liikkuvuudesta ilman EU:takin, kuten esimerkiksi Norja, Sveitsi ja Islanti tekevät. Suomen on erottava EU:sta ja pysyttävä vain ETA- ja Schengen-jäsenenä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jiri Keronen:

Suomeen ei kaivata ollenkaan lisää verotusta. Suomen kokonaisveroaste on jo järjettömän korkealla ja kerättyjä verorahoja käytetään miten sattuu.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jiri Keronen:

Ei ole mitään takeita, että hädän hetkellä Naton turvatakuut oikeasti realisoituisivat. Lisäksi Lissabonin sopimus edellyttää jo ilman Nato-jäsenyyttäkin, että toiset EU-maat auttavat hyökkäyksen kohteeksi joutuneita muita EU-maita. Nato-jäsenyys ei siis antaisi mitään olennaista etua.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jiri Keronen:

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut vaikeammaksi ja olisi tyhmää olla varautumatta tähän. Lisävarojen lisäksi Suomen tulisi esimerkiksi erota miinakieltosopimuksesta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jiri Keronen:

Työperäinen maahanmuutto on hyvä asia, kunhan ulkomaalaiset työntekijät joutuvat kilpailemaan samoin säännöin ja ehdoin kuin suomalaiset. Sitä ei kuitenkaan voida hyväksyä, että Suomeen roudataan ulkomailta halpatyövoimaa etniseksi orjaluokaksi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jiri Keronen:

Mitä enemmän potentiaalisia adoption hakijoita on, sitä todennäköisemmin adoptiolapsille on mahdollista tarjota hyvät adoptiovanhemmat. Tosin näissä asioissa tulisi puhua ennemmin lapsen oikeudesta adoptioon, sillä kyse on ensisijaisesti lapsen edusta, eikä vanhempien oikeudesta saada lapsi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jiri Keronen:

Suomen tulee pyrkiä aktiivisesti vähentämään turvapaikanhakijoiden määrää kriisejä vähentävällä ulkomaanpolitiikalla (kuten esimerkiksi Somalimaan itsenäisyyden tunnustaminen) ja paikkaamalla humanitaarisen maahanmuuton politiikkaan liittyviä ongelmia. Lisää vastaanottokeskuksia ei tarvita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jiri Keronen:

Opettajilla tulee olla mahdollisuus pitää lapsille kuria, mutta jos kouluja halutaan parantaa, niin siihen on parempiakin tapoja kuin tehdä kouluista karttakepillä sormille -keskitysleirejä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jiri Keronen:

Uskonnon vaikutuksesta politiikkaan tulee pyrkiä irti määrätietoisesti. Uskonasiat eivät kuulu politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jiri Keronen:

Joskus yksityistäminen toimii, joskus ei. Se riippuu täysin tilanteesta ja sen ominaispiirteistä. Kunnille tulee antaa enemmän mahdollisuuksia päättää tavasta järjestää julkiset palvelut.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jiri Keronen:

Suomessa ei ole varaa korottaa veroja. Matalampi verotus saattaisi jopa lisätä verotuloja korkeamman kulutuksen, kasvavan työllisyyden ja muiden tekijöiden myötä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jiri Keronen:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä osoittamaan, millä alalla on kysyntää ja millä alalla ei. Valtion ei tule puuttua yksityisten alojen tuloeroihin, mutta valtion tulee varmistaa, että se ei ryhdy maksamaan esimerkiksi yritystensä ja virastojensa johtajille kohtuuttomia palkkoja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jiri Keronen:

Palvelut ja sosiaalietuudet eivät ole liian raskaita, mutta se tappaa julkisen talouden, että näiden palvelujen ja sosiaalietuuksien sijasta rahaa lapataan suurkorporaatioille, poliitikoille, pankkiireille ja muille vastaaville tahoille. Tässä ei ole mitään järkeä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jiri Keronen:

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat harvoin ympäristöasioiden kanssa ristiriidassa, mutta mikäli ne ovat, tällöin ympäristö on pidettävä tärkeämpänä arvona. Suomen perustuslain mukaan ympäristö on jokaisen vastuulla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jiri Keronen:

Kaikessa päätöksenteossa, jossa se on relevanttia, on arvioitava vaikutukset ympäristöön. Tuhoisista hankkeista on tietysti luovuttava, koska ne ovat typeriä ja typerien asioiden tekeminen on typerää.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset