KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Katariina Kemppainen, Keskusta, 368

Oma esittely

Olen kansainvälisesti verkostoitunut tuotantotalouden ammattilainen ja kauppatieteiden tohtori. Minulla on lähes 20 vuoden työkokemus, myös suuryritysten johtotehtävistä, ja tällä hetkellä työskentelen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ennen kaikkea olen äiti, jonka koti on Espoossa ja juuret Kainuussa. Tulen politiikan ulkopuolelta, ja haluan eduskuntaan pelastamaan hyvinvointivaltiota ja nostamaan Suomen kilpailukykyä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Katariina Kemppainen:

Meidän jokaisen osuus valtion velasta on jo yli 17500 euroa, ja valtiovelan osuus bruttokansantuotteesta on 1990-luvun laman tasolla. Uskon, että voimme kohentaa tuottavuutta muillakin keinoin (kuten ketterällä kehittämisellä ja uusilla innovaatioilla) kuin leikkauksilla. Yli varojemme meidän ei kuitenkaan kannata elää, koska harva (iso)vanhempi haluaa antaa lapsilleen syntymälahjaksi paljon velkaa ihastusta herättävän äitiyspakkauksen lisäksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Katariina Kemppainen:

Työnteon täytyy olla kannustavaa kaikille, joten tuloverotusta tulisi mieluummin lieventää kuin kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Katariina Kemppainen:

Teollisuutta ja kotitalouksia tulee kouluttaa ja kannustaa viisaaseen sähkönkulutukseen. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa täytyy määrätietoisesti suosia uusiutuvia energiamuotoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Katariina Kemppainen:

Kannatan uusiutuvan energian (esim. tuuli-, vesi-, turve- ja aurinkovoiman) käyttöä. Kivihiilen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti. Turvetta käytetään nykyään yhdessä puupohjaisten aineiden kanssa, ja vaikka EU:n päästökauppa heikentää sen kilpailukykyä, en ajaisi turpeen käytön lopettamista esitetyllä aikataululla.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Katariina Kemppainen:

Julkisen sektorin vuotuinen kokonaiskustannus on noin 120 miljardia euroa. Sen osuus bruttokansantuotteesta ei ole vielä aivan yhtä korkea kuin 1990-luvulla (58% vs. 64%). Hyvä tavoitetaso on noin 50% BKT:sta, ja se voidaan saavuttaa Suomen taloudellista suorituskykyä nostamalla ja/tai nykyistä toimintaa järkeistämällä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Katariina Kemppainen:

Vapaaehtoisuus voi lisätä motivaatiota, joten olen valinnanvapauden rohkea kannattaja. Meidän tulisi myös kokeilla uusia luovempia ratkaisuja kaikkien kielten opiskeluun varhaiskasvatuksesta alkaen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Katariina Kemppainen:

Juuri nyt tämä ei todennäköisesti ole merkittävä ongelma, koska Suomessa on paljon osaavia ihmisiä, jotka olisivat varmasti motivoituneita tekemään sellaistakin työtä, joka ei vastaa omaa koulutusta. Periaatteellisella tasolla olen sitä mieltä, että tarjotusta työtehtävästä ei voi kieltäytyä ilman taloudellisia seuraamuksia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Katariina Kemppainen:

Tasavertaisuuden periaate on tärkeä. Yksi vaihtoehto on määritellä tiukemmin peruspalvelutaso, jonka päälle ikäihminen voi halutessaan vapaaehtoisesti hankkia lisäpalveluja. Tällöin valinnanvapaus ja tasapuolisuus toteutuisi, ja toimisi kannusteena tehokkaampien palvelumarkkinoiden kehittymiselle.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Katariina Kemppainen:

Sääntelyn purkaminen on tärkeä tavoite, ja se tulee huomioida kaikkialla. Työllistämisvaikutusten ja kotikulutuksen mahdollisen kasvun ohella päätöksenteossa tulee huomoida aukioloaikojen vaikutukset työntekijöiden ja asiakkaiden sekä heidän perheidensä elämänrytmiin ja riittävään lepoon. Siitä näkökulmasta en näe nykyistä käytäntöä erityisen huonona.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Katariina Kemppainen:

En tue tätä yleislinjausta. Kuntaliitoksia on tehty, ja meillä on aineistoa järjestelyjen kustannus- ja palvelutasovaikutuksista. Ratkaisut täytyy tehdä tapauskohtaisesti, ja siten, että kuntien on mahdollista selviytyä tehtävistään ja velvoitteistaan. Pakko on huono muusa tässä tapauksessa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Katariina Kemppainen:

Paikallinen joustavuus on tärkeää, koska se mahdollistaa työnantajan ja työntekijöiden yhteisen ideoinnin ja luovien ratkaisujen toteuttamisen. Koska nuorten työllistäminen on merkittävä syrjäytymistä estävä tekijä, on tärkeää mahdollistaa työkokemuksen kerryttäminen vaikka nimellisellä korvauksella.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Katariina Kemppainen:

Kannatan yksilönvapautta valita asuinpaikkansa, koska uskon sen lisäävän kansalaisen/perheiden hyvinvointia. Uudet teknologiat mahdollistavat etätyöskentelyn ja etäpalvelutkin (esim. nettilääkäri), joten päättäjienkin on hyvä tehdä linjauksia joilla ei ohjata tarpeettomaan keskittämiseen ja ruuhkautumiseen. Koko maan asuttuna pitäminen hyödyttää teollisuutta, matkailua, puolustusta ja hyvinvointia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Katariina Kemppainen:

Jokaisella täytyy olla vapaus valita palveluntarjoaja. Kannatan myös mahdollisimman avointa hoitolaitosten / lääkäreiden arviointijärjestelmää, jotta tiedämme missä terveysongelmat lopulta ratkaistaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Katariina Kemppainen:

Kuntien rooli tulisi määritellä järkevyysperiaatteella, ei valtataisteluasetelman kautta. Maksuvastuullisen kunnan täytyy itse päättää palveluntarjoajasta kustannusten ja palvelutasovaikutusten pohjalta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Katariina Kemppainen:

Kannatan sääntelyn purkua ja ratkaisua, jossa taksiliikenne säilyy turvallisena koko maassa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Katariina Kemppainen:

Suomi on hyötynyt EU:sta monin tavoin esimerkiksi vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden kautta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Katariina Kemppainen:

Nostaisi tarpeettomasti rahoitusmarkkinoiden kustannuksia eikä toimisi ennen kuin ratkaisu olisi maailmanlaajuinen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Katariina Kemppainen:

Strategisen suunnittelun kannalta on tärkeää selvittää Nato-jäsenyyden yksityiskohdat ennen päätöksentekoa. Optioita ei kannata sulkea pois ennen kuin ne tunnetaan riittävän hyvin, ja päätös tehdään valtionjohdon ja/tai kansanäänetyksen kautta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Katariina Kemppainen:

Puolutusvalmiuden ja ammattitaidon ylläpito on tärkeää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Katariina Kemppainen:

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on erityisen perusteltua siinä vaiheessa kun työllisyystaso on nykyistä korkeampi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Katariina Kemppainen:

Kannatan tasavertaista kohtelua, en ota kantaa kirkon linjauksiin, joista päätetään toisaalla.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Katariina Kemppainen:

Suomessa on 14 keskusta ja 20 toimipistettä. Käytännön kokemusten perusteella vastaanottokeskuksen lisäävät järjestyshäiriöitä ja työllistävät julkisen sektorin toimijoita. Tarjous täytyy hyväksyä, jos se on kohtuullinen olemassa olevan tiedon valossa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Katariina Kemppainen:

En usko, että tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. Täytyy olla säännöt ja keinot puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen, joka häiritsee oppimista ja stressaa opettajia. Uskon, että tunnistamalla häiriökäyttäytymisen perimmäiset syyt kuten turvattomuus ja epävarmuus voimme ratkaista monta ongelmaa kunhan koulut resurssoidaan asianmukaisesti. Opettajilla tulee olla vapaudet luoviin ratkaisuihin, jossa oppiminen voi tapahtua myös luokkahuoneen ulkopuolella.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Katariina Kemppainen:

Koti on kaiken perusta, ja jokaisella suomalaisella on oikeus kotiin. Suvaitsevaisuus ja kunnioitus ovat myös tärkeitä arvoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Katariina Kemppainen:

On tärkeää löytää tehokkaat tuotantomallit asiakasnäkökulmasta. Palvelujen ostaminen on haastavampaa kuin tuotteiden, joten julkisen sektorin täytyy varmistaa riittävä hankintatoimen osaaminen. Muoto ei saa tulla ennen sisältöä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Katariina Kemppainen:

Kun valtion menot ylittävät tulot, etsisin tasapainotusmahdollisuuksia jatkuvan parantamisen (kokeilukulttuurin) kautta. Nykyistä korkeammalla kokonaisverotasolla voisi olla dramaattiset vaikutukset työmotivaatioon ja yritteliäisyyteen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Katariina Kemppainen:

Ennen kaikkea tuottavuudesta kannattaa palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Katariina Kemppainen:

Erityisryhmille kuten omaishoitajat, erityisperheet ja kuntoutettavat täytyy varmistaa inhimillinen toimeentulo taloustilanteesta riippumatta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Katariina Kemppainen:

Puhdas luonto on rikkaus ja voimavara. En kannata lyhytnäköisiä päätöksiä luonnon kustannuksella. Käytännön kokemukseni ovat osoittaneet, että useimmiten talouden kannalta paras ratkaisu on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Katariina Kemppainen:

En kannata byrokratian lisäämistä, vaan tervettä järkeä. Päätöksentekokriteerien täytyy olla kirkkaat ja riittävän yksinkertaiset. Hankkeissa joilla on mahdollisia ympäristövaikutuksia, riskit ja mahdollisuudet täytyy arvioida huolellisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset